Siirry sisältöön

Teattereiden työntekijöiden ulosmarssi torstaina 5.10. kello 13

Tällä ulosmarssilla vastustamme hallituksen leikkauspolitiikkaa. Jos seuraavat neljä vuotta menevät kuten hallitus haluaa, meillä on todellakin painava syy olla huolissamme. Sekä työllisiä että työttömiä uhkaavat useat heikennykset. Niiden takana ei ole taloudellinen tarve, vaan työnantajan vallan lisääminen. Sosiaaliturva laitetaan leikkuriin. Huonosti suunnitellun ja kiireessä toteutetun paketin tulos ei ole joukko uusia työntekijöitä vaan köyhiä.

Hallitus suunnittelee heikennyksiä työehtoihin, rajoituksia työntekijöiden lakko-oikeuteen sekä leikkauksia sosiaaliturvaan.

Työehtoja heikennetään muun muassa säätämällä ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi, helpottamalla työntekijöiden irtisanomista, heikentämällä luottamusmiehen asemaa ja helpottamalla määräaikaisten työsopimusten solmimista.

Lisäksi lakko-oikeutta aiotaan rajata puuttumalla poliittiseen lakko-oikeuteen ja tukilakkoihin sekä asettamalla yksittäistä työntekijää koskeva sakko laittomaan lakkoon osallistumisesta. Työlainsäädännön ja lakko-oikeuden muutokset hyödyttävät pelkästään työnantajia, eivät työntekijöitä.

Sosiaaliturvaan suunnitellaan useita samanaikaisia heikennyksiä, jotka kohdistuvat kohtuuttomalla tavalla yksittäisiin ihmisiin. Työttömyysturvan heikentämisen lisäksi hallitus suunnittelee vuorotteluvapaan ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Sosiaaliturvan heikennyksistä kärsivät erityisesti pienituloiset, pätkä- ja osa-aikatyötä tekevät sekä työttömät.

Hallitus vie läpi uudistuksia arvioimatta riittävällä tavalla niiden vaikutuksia ja kuulematta todella työntekijöiden näkemyksiä. Vaadimme hallitusta luopumaan työntekijöiden, työttömien sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kurittamisesta ja arvioimaan uudelleen leikkausten suoria ja välillisiä vaikutuksia Suomen kulttuuriin ja ihmisten hyvinvointiin.

Juuri taide- ja kulttuuriala ovat tulilinjalla, koska hallituksen leikkaukset vaikuttavat merkittävällä tavalla taide- ja kulttuurialan työntekijöiden toimeentuloon ja koko alan elinvoimaan Suomessa. Taide- ja kulttuuri eivät ole luksusta, vaan ne kuuluvat kaikkien saavutettaviksi. Tämän ulosmarssin tarkoitus on paitsi vastustaa hallituksen sanelupolitiikkaa myös herätellä ihmisiä siihen, mihin kaikkeen taide- ja kulttuurialalla leikkaukset välillisesti vaikuttavat.

Taide ja kulttuuri on Suomen henkinen pääoma ja jos se nitistetään, mitä jää jäljelle?

Hallitus: Jättäkää poliittinen teatteri alan ammattilaisille!


På svenska

Med denna utmarsch protesterar vi mot regeringens nedskärningspolitik. Om de kommande fyra åren går som regeringen vill kommer vi verkligen att ha vägande skal att vara oroliga. Både anställda och arbetslösa hotas av en rad nedskärningar. De motiveras inte av ekonomisk nödvändighet, utan syftet är att öka arbetsgivarens makt. Den sociala tryggheten skärs ned. Resultatet av ett dåligt utformat och hastigt genomfört paket kommer inte skapa nya arbetstagare, utan skapa nya fattiga.

I regeringens planer ingår försämrade arbetsvillkor, begränsande av arbetstagarnas strejkrätt och nedskärningar i socialförsäkringarna.

Arbetsvillkoren kommer att försämras, till exempel genom att den första sjukfrånvarodagen blir obetald, det blir lättare att avskeda arbetstagare, förtroendemannens roll försvagas och det blir lättare att ingå tidsbundna arbetsavtal.

Dessutom kommer strejkrätten att begränsas genom att man ingriper i den politiska rätten att strejka och stödja strejker, och genom att enskilda arbetstagare åläggs böter om de deltar i en olaglig strejk. Förändringarna i arbetsrätten och strejkrätten kommer bara att gynna arbetsgivarna, inte arbetstagarna.

Flera parallella nedskärningar i socialskyddet planeras, vilket oproportionerligt drabbar enskilda individer. Förutom att försämra arbetslöshetsskyddet planerar regeringen att avskaffa alterneringsledigheten och vuxenutbildningsstödet. Nedskärningarna i den sociala tryggheten kommer särskilt att drabba låginkomsttagare, deltidsarbetande, tillfälligt anställda och arbetslösa.

Regeringen driver igenom reformer utan att på ett adekvat sätt bedöma deras effekter och utan att verkligen rådfråga arbetstagarna. Vi uppmanar regeringen att sluta straffa arbetstagare, arbetslösa och de mest utsatta och att omvärdera de direkta och indirekta effekterna av nedskärningarna på kulturen i Finland och människors välbefinnande.

Det är konst- och kultursektorn som står i skottgluggen, eftersom regeringens nedskärningar kommer att ha en betydande inverkan på utkomsten för konst- och kulturarbetare och på hela sektorns livskraft i Finland. Konst och kultur är inte en lyxvara, de bör vara tillgängliga för alla. Syftet med denna utmarsch är inte bara att motsätta sig regeringens diktatpolitik, utan också att väcka människor till insikt om den indirekta effekten av nedskärningarna på konst- och kultursektorn. Konst och kultur är Finlands andliga kapital och vad blir kvar om de försvinner?

Regeringen: Lämna politisk teater till proffsen.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.