Siirry sisältöön

Heikossa työmarkkina-asemassa olevia ei pidä kurittaa

Lähes puolet Temen jäsenistä on työsuhteessa työskenteleviä freelancereita, joiden työt ovat määräaikaisia ja keikkaluonteisia. Vakityötä on tarjolla vain osalle kulttuurialan ammattilaisista. Silpputyössä sosiaaliturvakin on silppuista, mutta se on tärkeä toimeentulon turva.

– Taide- ja kulttuurialat ovat merkittävä elinkeino, joka työllistää kymmeniä tuhansia tekijöitä, mutta osa työstä on kausiluonteista ja lyhytkestoista, kuten tapahtumat, festivaalit ja esittävän taiteen tuotannot sekä elokuvatuotannot. Harvalle taide- ja kulttuurialan ammattilaiselle riittää kokoaikaista työtä koko vuodeksi. Luonnollisesti alan korkeasti kouluttautuneet ammattilaiset haluaisivat tehdä oman alansa työtä, johon he ovat kerryttäneet osaamista, koulutusta ja kokemusta, sanoo Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila.

Temen hallitus on huolissaan siitä, että sosiaaliturvan ja työsuhdeturvan heikennykset osuvat kipeimmin niihin, joiden työmarkkina-asema on ennestään heikko: keikkatyön tekijät, freelancerit, työttömät, määrä- ja osa-aikaiset. Teme vaatii, että suunniteltuja sosiaaliturvan ja työehtojen rajuimpia heikennyksiä ei kohdenneta niihin, joiden asema työmarkkinoilla on jo nyt heikko.

Leikkaukset ovat erityisen kipeitä, koska ostovoima on heikentynyt mm. korkojen nousun ja inflaation takia. Myös korona vaikuttaa yhä, sillä moni joutui ottamaan lainaa selviytyäkseen, kun kulttuurialat  käytännössä suljettiin koronavuosina 2020 – 2022. Freelancerit jäivät ilman töitä, kun esityksiä ja keikkoja peruttiin ja siirrettiin. Nyt kulttuurialan ammattilaiset elävät taas epävarmuudessa ja leikkaukset huolestuttavat heitä.

Temen hallitus on hyvin huolissaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimeentulosta erityisesti työttömyysturvan sekä työehtojen heikennysten osalta. Myös lakko-oikeuden rajoitukset huolestuttavat Temeä ja koko ay-kenttää.

Sosiaaliturvan leikkaukset vaikuttavat suoraan jäsenten toimeentuloon

 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus jaksotetaan, jolloin tältä ajalta ei saa työttömyysetuutta
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
 • Työttömyysturvan työssäoloehdon euroistaminen (ei pelkästään huono asia, koska
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
 • Asumistukea leikataan
 • Toimeentulotuen saamisen ehtoja kiristetään
 • Korotettu vanhempainraha poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan

Työehtojen heikennyksissä temeläisiä koskevat erityisesti nämä heikennykset

 • Työntekijän irtisanomissuoja heikkenee, kun ”asiallinen syy” riittää
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
 • Heikommista työehdoista sopimista työpaikoilla ilman luottamusmiestä helpotetaan
 • Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus
 • Lomautuksen ilmoitusaikaa lyhennetään
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan

Nykyhallitus ei lupaa hallitusohjelmassa lisärahaa kulttuurille, mutta se lupaa tehdä kulttuuripoliittisen selonteon. Myös freelancereiden työmarkkina-asemaan luvataan parannuksia. Teme peräänkuuluttaakin konkreettisia parannuksia kulttuurialan ammattilaisille.

Lisätiedot Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila puh 040 521 9083

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.