Siirry sisältöön
Lääkärin stetoskooppi

Hanna Helavuori, Mikko Karvinen: Mätäpaiseet puhki ja mätämunat kuriin

Valtaa, vastuuta ja vinoutumia käsittelee Teatterin tiedotuskeskuksen kysely, joka lähetetään lokakuussa suurelle joukolle teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisia. 

Kohdellaanko jokaista tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta? Missä ovat vallankäytön ja vastuun katvealueet?

Minkälainen on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytila? Miten teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla eri tehtävissä työskentelevien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työn arjessa ja käytännöissä?

Puutunko, olenko huomaamatta ja hiljaa?

Millaisia ovat ihmisten kokemukset? Miten paljon esiintyy syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista tai vähättelevää suhtautumista työkumppaneiden tai johdon taholta? Missä tilanteissa? Miten paljon erilaisissa työ- ja työskentelytilanteissa joutuu kohtaamaan sukupuolistereotypioita, etniseen taustaan liittyviä stereotypioita tai kaikenlaisia kaavamaisia oletuksia?

Toimitaanko, toiminko minä, toimiiko työkumppani, toimiiko esimies/johtaja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?  Miten minä toimin tilanteissa, joissa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukataan? Puutunko, olenko huomaamatta ja hiljaa?

Kyse on vallasta. #metoo nosti sokeat pisteet esiin. Seksuaalisen häirinnän ohella on muunkinlaista vallan väärinkäyttöä.

Vallasta on kyse. Jotta saadaan mätäpaiseet puhkaistuiksi ja mätämunat kuriin tarvitaan tietoa siitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat arjen käytännöissä.  Pelkkä tieto ei riitä. Tarvitaan toimivat käytännöt ja prosessit, jotta vallankäytön erilaiset vinoumat saadaan oikaistuiksi.

Lokakuussa lähtee suurella joukolle teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa olevia kysely. Toivomme, että kyselyväsymys, -kyynisyys tai  -laiskuus ei vaivaa ketään.  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat jokaisen asia. #metoo nosti sokeat pisteet esiin. Seksuaalisen häirinnän ohella on varmasti muunkinlaista vallan väärinkäyttöä.

Asia on yhteinen työskentelymuodoista, työtehtävistä tai asemasta riippumatta.

Alan toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävällä kyselyllä TINFO haluaa kartoittaa ongelmia ja niiden takana piileviä mekanismeja. Haluamme nostaa esiin keinoja, joilla puuttua ongelmiin. Kysely toivon mukaan antaa tietoa myös erilaisista hyväksi koetuista käytännöistä, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jo nyt edistetään.

Kyselyllä tuotamme ajantasaista ja täydentävää tietoa siitä, missä muodoissa epätasa-arvoa ja syrjintää esiintyy, millaisia syitä ja seurauksia kaikenlaisilla vallankäytön vinoumilla on.  Parhaimmillaan voimme yhdessä tuottaa toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joilla rakennetaan nykyistä yhdenvertaisempaa ja  tasa-arvoisempaa työtä.

Tämä on alkupiste. Jatkossa teemme seurantaa.  Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi.

Hanna Helavuori ja Mikko Karvinen

Helavuori on Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja ja Karvinen tutkimus- ja hallintokoordinaattori.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.