Siirry sisältöön
Kuva Wilhelm Gunkel, Unsplash

Kukapa kiitoksilla eläisi

Toukokuun 2022 pääkirjoitus, Anne Saveljeff

Koronan menettäessä otettaan oli toiveikasta miettiä yhteiskunnan elpymistä ja jälleenrakentamista, mutta toisin kävi. Toiveikkuuden tilalle tulikin sota, Nato ja turvallisuusuhkia. Tuli pitkiä ja laajenevia lakkoja.

Vapun juhlapuheissa kuului huoli työntekijöiden jaksamisesta. Vasemmistoliiton Li Andersson vaati työnantajilta vastuullisuutta ja kertoi, ettei Vasemmistoliitto tule hyväksymään hoitajien lakko-oikeuteen puuttumista. Hoitajien työehtoihin ja -oloihin on Anderssonin mukaan saatava parannuksia. Kiitokset eivät nyt riitä.

Koronan kurittamat kulttuurialat eivät myöskään kuntoudu kiitoksilla. Tervehtyminen vaatii julkista tukea niin valtiolta kuin kunnilta. Taidealat ovat pyytäneet ja vaatineet taiteelle ja kulttuurille vähintään yhtä prosenttia valtion budjetista, mutta tuki on jumittanut noin 0,8 %:ssa koko 2000-luvun. Kiitos koronatuista, mutta pienet apurahat eivät ammattimaista taidekenttää nosta jaloilleen.

Luovuutta ei ruoki huoli ja epävarmuus, vaan ”hyvä meininki”, kuten työtoveruus, josta Metelin jutussa oululaiset tanssinopettajat Nellinoora Paju ja Noora Mommo kertovat. He kulkevat yhdessä töihin ja parantavat matkalla maailmaa. Turun Kaupunginteatterin pukusuunnittelija Tuomas Lampinen ja lavastaja Jani Uljas puhuivat myös antoisasta yhteistyöstään ja työtoveruudestaan. 

Laajenevat lakot

Kuntapuolen ja opetusalan lakot koskevat monia temeläisiä. Temen päivittyvä lakko-ohje vastaa mm. siihen keitä lakot koskevat ja maksaako Teme lakkoavustusta.

Jos temeläiset työskentelevät esim. KVTES- ja OVTES -sopimusaloilla ja kollegat työpaikalla valmistautuvat lakkoon, kehotamme olemaan yhteydessä lakon julistaneen liiton luottamusmieheen ja käymään kyseisen liiton verkkosivuilla tarkistamassa lakkorajaukset. Opetusalalla asiaan vaikuttaa työnantaja ja se, mitä työehtosopimusta tämä noudattaa. Esimerkiksi yksityisessä tanssikoulussa opettavaa tanssinopettajaa lakko ei koske.

Teme ei ole julistanut lakkoja eikä ole tukilakossa. Temen työehtosopimukset ovat voimassa ja Temen edustamilla aloilla on työrauha.

Kuntapuolen lakoissa ovat mukana ne liitot, jotka ovat neuvotteluosapuolina kunta-alan työehtosopimuksissa. Näitä liittoja ovat muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Lakot koskevat siis seuraavia kunta-alan sopimuksia:
– kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES),
– SOTE-sopimusta,
– opetushenkilöstön (OVTES),
– tuntipalkkaisten (TTES) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa etukäteen työnantajalle lakkoon osallistumisesta. Työntekijä saa olla lakossa, jos hänen työtehtävänsä on julistettu lakkoon eikä tästä voi seurata sanktioita.

Anne Saveljeff

Metelin päätoimittaja

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.