Siirry sisältöön
Ilmoitustaululla keltainen muistilappu, jossa lamppu. Teksti "lakkotietoa"

Temen päivittyvä lakko-ohje

Kuntapuolella ja opetusalalla on lakkoja, jotka koskevat monia temeläisiä. Tässä jäsenten kysymyksiä.

Koskevatko tämän viikon lakot minua temeläisenä?

Kyllä, jos työskentelet sellaisessa työpaikassa ja sellaisissa työtehtävissä, jotka jokin liitto on julistanut lakon piiriin kuuluviksi. Jos työskentelet esim. KVTES- ja OVTES -sopimusaloilla ja kollegasi valmistautuvat lakkoon, ole yhteydessä lakon julistaneen liiton luottamusmieheen ja/tai käy kyseisen liiton verkkosivuilla tarkistamassa ns. lakkorajaus.

Teen töitä opetusalalla. Pitääkö minunkin jäädä lakkoon?

Lakkorajauksen kannalta tärkeitä tietoja ovat työnantajasi nimi ja se, mitä työehtosopimusta sinuun sovelletaan. Yleensä tiedon työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta löytää työsopimuksesta. Tarkista nämä ja ole tarvittaessa yhteydessä, jos et tiedä koskeeko lakko sinua.

Lakko koskee kunta-alan opetustöitä. Jos teet opetustyötä esimerkiksi yksityisessä tanssioppilaitoksessa, lakko ei koske sinua.

Lakkovaroitus koskee seuraavia kunta-alan sopimuksia:
– kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES),
– SOTE-sopimusta,
– opetushenkilöstön (OVTES),
– tuntipalkkaisten (TTES) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia.

Onko Teme julistanut lakon?

Teme ei ole neuvotteluosapuolena missään kunta-alan työehtosopimuksessa. Temen omat työehtosopimukset on neuvoteltu ja työrauha on voimassa. Tästä syystä Teme ei ole julistanut omaa lakkoa, eikä Teme ole myöskään tukilakossa.

Kunta-alan lakoissa ovat mukana ne liitot, jotka ovat neuvotteluosapuolina kunta-alan työehtosopimuksissa. Näitä liittoja ovat muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Pitääkö työnantajalle kertoa lakkoon jäämisestä? Pitääkö työnantajalle kertoa, mihin liittoon kuuluu?

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa etukäteen työnantajalle lakkoon osallistumisesta. Työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella, kuuluuko yksittäinen työntekijä ammattiliittoon. Järjestäytymätönkin työntekijä voi jäädä lakkoon, jos hänen työtehtävänsä on julistettu lakkoon, eikä tästä voi seurata sanktioita työnantajan osalta.

Maksaako Teme lakkoavustusta?

Jos lakon julistanut liitto ei maksa temeläiselle jäsenelle lakkoavustusta, sitä saa Temestä. Ole yhteydessä Temen  työehtoasiantuntijaan asian varmistamiseksi. Huomioithan, että lakkoavustusta ei voida maksaa, jos jäsenmaksusi eivät ole kunnossa. Lakkoavustusta maksetaan niiltä päiviltä, jotka olisit ollut töissä.

Useimmiten temeläiset ovat joko JHL:n julistaman lakon piirissä tai opetusalan lakon piirissä. Näissä lakkoavustusten käytännöt poikkeavat. Jos olet JHL:n julistaman lakon piirissä, lakkoavustus haetaan ensisijaisesti JHL:n kautta. Normaalisti JHL maksaa lakkoavustusta sen lakon piirissä oleville muidenkin järjestöjen jäsenille ja perii avustusmäärän myöhemmin esim. temeläisen osalta suoraan Temeltä.

Opetusalalla ei vastaavaa käytäntöä ole. Tällöin lakossa oleva temeläinen joutuu hakemaan avustusta Temeltä. Teme maksaa avustusta jäsenelle hakemuksesta ansionmenetyksen perusteella, kuitenkin enintään OAJ:n maksamaan 180 euron päiväkorvaukseen asti. Sama periaate koskee mahdollisesti muiden järjestöjen lakkorajojen sisällä olevia. Hakiessasi lakkoavustusta joudut siis esittämään selvityksen lakkopäivistä ja ansionmenetyksestäsi.

***

20.4.2022

Temen jäsenet ovat tiedustelleet, miten pitäisi toimia organisaatiossa, jossa on menossa tai johon on suunnitteilla työtaistelu. Osallistuako vai ei?

Kunta-alalla on käynnissä lakkoja koskien myös sellaisia aloja, joilla on töissä temeläisiä. Temeläisiä työskentelee muun muassa KVTES- ja OVTES -sopimusaloilla. Lakkorajaus pitää tarkistaa siltä liitolta, joka lakon julistaa. Lähtökohta on aina, että lakon alaista työtä ei saa tehdä.

Jos kollegasi ovat lakossa, sinun tulee kunnioittaa heidän lakkoaan. Lakon alaisista töistä on oikeus kieltäytyä, ja tällöin lakkoon osallistuvan työsuhdeturva koskee myös temeläisiä. Tämä tarkoittaa, että lakkoon osallistuminen ei ole peruste irtisanomiselle tai muille kurinpitotoimille. Jos lakko ei koske sinua, on sinun oltava huolellinen siinä, että et tee lakkolaisten töitä.

Työpaikkasi lakon toimeenpanneen liiton luottamusmieheltä tai verkkosivuilta saat lisätietoa lakkorajauksista ja lakkoavustuksesta. Jos olet lakossa, eikä lakon toimeenpannut liitto maksa lakkoavustusta kuin jäsenilleen, voit mahdollisesti saada lakkoavustuksen Temestä. Teme maksaa lakkoavustuksen niille jäsenilleen, jotka toisten järjestöjen rajausten vuoksi ovat lakossa. Temen hallitus ottaa kantaa avustuksen määrään kokouksessaan 20.4.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.