Siirry sisältöön
Värikäs seinämaalaus, jossa lukee Vote (eli äänestä).
Kuva: Jennifer Griffin, Unsplash. Vote/Äänestä!

Teme tukee jäsentensä näkyvyyttä kuntavaaleissa

Helmikuun 2021 pääkirjoitus, Anne Saveljeff

Teme herättelee jäseniään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen erityisesti vaalien alla. Kaikki yhteiskunnallinen on poliittista, kuten verotus ja verovaroin tuettavat asiat  kouluruokailusta taiteen rahoitukseen. Teme on poliittinen toimija, mutta irtisanoutunut puoluepoliittisista kytköksistä.

Teme kehottaa jäseniään äänestämään ja tukee ehdokkaana olevien jäsenten näkyvyyttä yhdenvertaisesti puoluekantaan katsomatta.

Ilmastopolitiikka on ihmiskunnan ykkösasia niin yritysten, yhteisöjen, kuntien kuin valtioiden tasolla. Jos me emme saa ilmaston lämpenemistä pysäytettyä, meidän käy huonosti merenpinnan noustessa ehkä metrin, jopa kaksi. Kunnallispoliittisessa päätöksenteossa ilmastovaikutusten arviointi tuntuu olevan tiiviisti mukana, mutta aina on parannettavaa.

Ilmastonsuojelun lisäksi Teme kehottaa äänestäjiä kiinnittämään huomiota ehdokkaiden työelämä-arvoihin. Tulevaisuuden työn tulee olla reilua, tasa-arvoista ja laillista. Työelämätaitoja ja työlainsäädännön tuntemusta pitäisi opettaa kansalaistaitoina läpi kouluvuosien kaikilla asteilla. Millaista työelämää sinun ehdokkaasi arvostaa ja tavoittelee? Mitä reilu työelämä hänelle merkitsee?

Kolmas asia, jonka Teme kehottaa huomioimaan, on taide- ja kulttuuripolitiikka. Teme korostaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisuutta ja ammattimaisen toiminnan resursseja ja rahoitusta. Millaista taide- ja kulttuuripolitiikkaa sinun ehdokkaasi ajaa? Kannattaako hän ammattimaisen taiteen julkista tukea? Erottaako hän taiteen harrastamisen ammattilaisuudesta?

Ilman julkista tukea taidekenttää ei nykylaajuudessa ole – ei sisällöllisesti eikä maantieteellisesti. Ammattimainen taiteen ja kulttuurin kenttä ovat valtava resurssi yhteiskunnalle. Tämän jutun lopussa on eurooppalaisia lukuja luovien alojen työllistävyydestä ja taloudesta.

Oletko ehdokkaana kunnallisvaaleissa?

Teme perustaa nettisivuilleen vaalisivun, josta temeläisiä ehdokkaita nostetaan esiin. Teemme nostoja viikkokirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.

Esittelyä varten tarvitsemme ehdokkaana olevilta jäseniltä seuraavat tiedot: Valokuva (vaakakuva); Esittelyteksti (max 700 merkkiä), joka voi sisältää myös linkit omille nettisivuille ja somekanaviin; Koko nimesi; Kunta, jossa olet ehdolla; Puolue; Vaalinumero.

Viimeksi mainitut neljä asiaa tulevat vaalimainoksen otsikoksi kunkin ehdokkaan kohdalla. Meilaa tiedot ja kuva samassa sähköpostissa viimeistään LA 20.3. savel@teme.fi Emme julkaise valmiita pdf:iä tai mainoksia. Vaalisivujen taitto tehdään yllämainituilla tiedoilla.

Myös Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n jäsenlehti Liitos käsittelee maaliskuun numerossa kuntavaaleja. Lehti julkaisee haastattelukoosteen temeläisistä ehdokkaista. Osallistuaksesi juttuun meilaa Liitos-lehteen 7.2. mennessä: liitoslehti@gmail.com

Prosentti taiteelle – mieluiten kaksi

Temen poliittiset tavoitteet vuosille 2019 – 2023 on kirjattu hallitusohjelmatavoitteisiin. Niihin on kirjattu monia lainsäädännöllisiä asioita mm. työttömyysturvaa ja tekijänoikeuksia koskien, mutta kunnallispolitiikkaan Teme nostaa erityisesti kaksi asiaa.

Julkisissa hankkeissa 1-2 prosenttia pitäisi varata taiteelle ja kulttuurille. Suomessa on ”prosentti taiteelle ja kulttuurille” -kampanja, jota Teme on tukenut pitkin 2000-lukua. Valitettavasti valtion rahoitus on jämähtänyt 0,8 %:iin vuosikausiksi eikä se nouse yhteen prosenttiin. Veikkauksen tuotot, joilla rahoitetaan taidetta ja kulttuuria, ovat rajussa laskussa, joten valtiontukien lisäys 0,2%:lla on riittämätön. Siksi Teme visioi taiteelle ja kulttuurille 2 %, vaikka kaunis utopia on toistaiseksi kaukana.

Työn liukuminen palkkatyösuhteen ulkopuolelle vaikuttaa yhteiskunnan rahoitukseen

Palkkatyösuhteen ulkopuolella tehty työ merkitsee yhteiskunnalle vähäisempää vero-, sosiaali- ja eläkevakuutuskertymää.

Työsuhteen määritelmä pitäisi laajentaa koskemaan heitä, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle. Työsuhteen määritelmää työsopimuslaissa on laajennettava, jotta työmuotoshoppailulla ei vaikuteta työvoimakustannuksiin eivätkä ihmiset joudu työn muodon perusteella ulos turvajärjestelmistä.

Kunnat ja valtio pitää Temen mukaan velvoittaa teettämään taiteen ja kulttuurin alan työt palkkatyönä tai tilaamaan ne y-tunnukselliselta yritykseltä. Julkisrahoitteisten toimijoiden rahoitusehtoihin on rakennettava mekanismi, joka estää työn teettämisen palkkatyösuhteen ulkopuolella työkorvauksilla tai keinotekoisesti laskuttamalla.

Taiteen tukeminen kannattaa

Taide ja kulttuuri ovat perusoikeuksia ja niillä on itseisarvo. Tämän lisäksi ne ovat merkittävä osa sekä kansantaloutta että yleistä hyvinvointia. Taide ja kulttuuri voivat auttaa meitä nousemaan koronan kurimuksesta – sekä taiteellisten vaikutusten että taloudellisten vaikutusten ansiosta.

Taiteeseen, kulttuuriin ja luoviin aloihin liittyvä talous ja työllisyys ovat Euroopassa erittäin merkittäviä. Tuoreessa tutkimuksessa todetaan: ”Vuoden 2019 lopussa kulttuuri ja luovat alat työllistivät yli 7,6 miljoonaa ihmistä EU:n 28 jäsenvaltiossa (EU 28), ja niille on syntynyt vuoden 2013 jälkeen noin 700 000 (+10 %) työpaikkaa muun muassa taiteilijoille, esiintyjille ja muille luovan työn tekijöille.”

Tutkimuksen teetti Euroopan tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers). Suomenkielinen yhteenveto tutkimuksesta täällä…

Anne Saveljeff

Kirjoittaja on Metelin päätoimittaja.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.