Siirry sisältöön
Työelämän turvaverkkoja ovat työlainsäädäntö, sopimukset, järjestäytynyt työmarkkinakenttä ja ammattiliittojen edunvalvonta. Kuva Christina Kirschnerova, Unsplash

Temen edunvalvonta sisältää myös taide- ja kulttuuripolitiikkaa

Temen edunvalvonta on työehtosopimuksia, työmarkkinatoimintaa, taiteen ja kulttuurin rahoituksen puolustamista, Ammattiliiton edunvalvonnan keskiössä ovat luonnollisesti työehtosopimukset, niiden neuvotteleminen ja noudattamisen valvominen. Kaikki Temen 8 työehtosopimusta ovat katkolla vuoden 2022 puolella. Temen työehtosopimuskierrokseen valmistautuminen käynnistyy.

Puolen vuoden aikana Temen jäsenille on työsuhderiitojen sovittelun myötä saatu tuloutettua 115 000 euroa rahaa.

Teme on mukana kahdeksassa hankkeessa ja ne ovat myös osa edunvalvontaa. Osa hankkeista kuuluu  TYÖ2030-ohjelmaan, joka on maan hallituksen hallitusohjelmassa. Lyhyet hanketiivistelmät täällä ….

Taide- ja kulttuuripolitiikka on valitettavan usein leikkausten vastustamista

Työehtosopimusten lisäksi Temen edunvalvonnan keskiössä on taide- ja kulttuuripolitiikka. Se on pitkälti rahoituksen puolustamista, silla taidetta ei Suomessa tehdä ilman julkista tukea. Taiteen sisältöihin Teme ei ota kantaa. Temen näkökulmasta myös ammattimaisen luovan työn resurssit ovat osa taide- ja kulttuuripolitiikkaa, sillä ne vaikuttavat taiteen laatuun ja ovat myös taiteellinen kysymys.

Teme jäsenjärjestöineen on yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa lähettänyt tänä vuonna poliitikoille, viranomaisille ja virkamiehille yhteensä 15 lausuntoa ja kannanottoa. Niissä korona on pääosassa, mutta rahoitus on myös vahvasti mukana. Päättäjiin ja viranomaisiin on vaikutettu sen puolesta, että koronakurjuudessa kärvistellyttä taide- ja kulttuurialaa ei kurjistettaisi lisää julkisen tuen leikkauksilla.

Vuoden 2022 valtion budjetissa esitettiin merkittäviä leikkauksia suomalaisille taideyhteisöille, jotka joutuvat rahapelituottojen vähenemisen maksajiksi. Ehdotetut leikkaukset olivat kulttuurille 18 miljoonaa. Summa on valtiontalouden mittakaavassa pieni, mutta alimitoitetun rahoituksen kanssa kamppailevalle taidekentälle se on valtava.

Veikkauksen tuottomenetysten kompensaatiota Teme on vaatinut jo useamman vuoden ja vaatii edelleen, että taide ja kulttuuri rahoitetaan jatkossa suoraan valtion budjetista. Viime viikolla tuen leikkauksia vastustettiin yhdessä Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton kanssa, jonka puheenjohtaja Temen toiminnanjohtaja Karola Baran on. Lausunto täällä… 

Työsuhderiitoja on soviteltu Temessä ennätysmäärä tänä vuonna

Työsuhderiitoja on ollut enemmän kuin aiemmin. Osa erimielisyyksistä olisi vältetty työnantajien paremmalla työlainsäädännön osaamisella.

Lakimiestiimi sai sovittua ilman oikeudenkäyntiä nämä riitatapaukset kevään aikana:

-Teatterialalla jäsen sai työsuhteen laittomasta päättämisestä korvausta 16 000,-
-Opettaja sai työsuhteen laittomasta päättämisestä korvausta 65 000,- ja toinen opettaja sai 21 000,-
-Elokuva-alalla jäsen sai työsuhteen laittomasta päättämisestä korvausta 10.500,- ja toinen jäsen sai maksamatta jääneet ylityökorvaukset 1400,-
-Erään jäsenen irtisanottu työsopimus palautettiin voimaan entisin ehdoin
-Yhdelle jäsenelle maksettiin saamatta jääneet matkakorvaukset ja toinen sai luvatut bonukset sopimuksen mukaan.

Yhteensä ylläolevien riitojen sovittelusta tuloutettiin korvauksia 115 000 euroa jäsenille kevään 2021 aikana. Kulunut kevät on ollut Temen lakimiestiimille kiireistä aikaa.

– Riitajuttuja on ollut enemmän kuin normaalisti. Meidän työmme on onnistunut, kun ilman oikeudenkäyntejä on saatu jäsenille neuvoteltua nämä korvaukset tiiviillä aikataululla, toteaa asianajaja Perttu Turku, joka vetää Kalasatamassa Temen lakimiestiimiä.

-On kaikkien etu, että riidat saadaan nopeasti ratkaistua. Riidan pitkittyessä kustannukset kasvavat ja sovinnon saavuttaminen usein hankaloituu. Tämä on jäsenelle taloudellisesti ahdistavaa ja henkisesti kuormittavaa, Perttu Turku sanoo.

Onko korona vaikuttanut riitojen määrään? Ovatko työnantajat hätiköineet ja tehneet lainvastaisia paniikkiratkaisuita koronapaineissa? Lakia pitää noudattaa kriisin aikanakin.

-Loppujen lopuksi korona on näkynyt kohtuullisen vähän näissä riitatapauksissa. Koronan aikana on ollut paljon selkeää ohjeistusta tarjolla ja tämä on vähentänyt hätiköityjä ratkaisuita, kun on menty ns. yleisen linjan mukaan. Koronalle tyypillisiä riitoja ovat olleet oikeudelliset kysymykset kuten kysymys siitä onko työnteko estynyt pakottavan esteen johdosta vai onko kyse taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä työvoiman käytön vähentämiselle. Lisäksi koronalle tyypillisiä erimielisyyksiä on ollut siitä, miten työpaikalla voidaan sopia kollektiivisesti asioista – paikallinen sopiminen tapahtuu pääsääntöisesti tessin asettamissa rajoissa joka nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa on ollut hyvä palauttaa mieleen, Perttu Turku kertoo.

-Yleisimmät työsuhderiidat koskevat määräaikaisuuksia ja palkkasaatavia sekä työsuhteiden päättämisiä. Ne toistuvat jatkuvasti, joten näihin kolmeen seikkaan kannattaa jäsenistön kiinnittää huomiota. Räikeimmät määräaikaisuusongelmat koskevat usein ketjuttamisia, Perttu Turku muistuttaa painokkaasti.

Onko tyypillisiä alakohtaisia ongelmia?

-Määräaikaisten sopimusten ketjuttamista ilmenee isommissa työpaikoissa, kuten taidelaitoksissa, joissa on jatkuva tarve vakituiselle henkilökunnalle. Teatterialalla näitä on hoidettavana. Opetuspuolella korona toi suuret haasteet etäopetuksen muodossa. Opettajat siirtyivät kotiin opettamaan eikä kaikille tarjottu välineitä eikä perehdytystä digiloikkaan. Tanssikoulujen haasteet liittyvät myös kuukausi- ja tuntipalkkasopimuksiin. Tehdään tuntipalkkaisia määräaikaisia sopimuksia, vaikka pitäisi työehtosopimuksen mukaan tulisi käyttää kuukausipalkkaista sopimusta, Perttu Turku muistuttaa.

– Elokuva-alalla on ongelmia työaikojen kanssa. Työaikojen suunnittelussa on parannettavaa. Jaksotyössä tasoitusvapaapäivien antaminen on haasteellista. Valitettavasti joissain elokuva-alan työsopimuksissa on parin päivän irtisanomisaikoja, mutta näin ei voi olla. Irtisanomisaika on vähintään 14 vuorokautta. Onneksi ihan näin perusasioiden suhteen ei yleensä ole ongelmia, Perttu Turku hymyilee.

Muista, että voit tarkistuttaa liitossa työsopimuksesi ennen allekirjoittamista. Korona ei ole enää force majeure -syy. Täällä voit tarkistaa työsuhteen rajauksia koronan jälkeen …. 

Kysy lisää liitosta. Älä jää yksin!

Anne Saveljeff

Kirjoittaja on Metelin päätoimittaja.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.