Siirry sisältöön
Kuva Jason Rosewell, Unsplash

Tekeekö Teme oikeita asioita?

Joulukuun pääkirjoitus 2022, Anne Saveljeff

Teme teki kyselyn jäsentyytyväisyydestä loka-marraskuussa 2022. Kiitos palautteesta! Vastausprosentti oli vain 5,2, mutta palaute runsasta. Vastaan esitettyihin kysymyksiin, nostan esiin ehdotuksia ja kritiikkiä, mikäli ne toistuvat useammassa vastauksessa. Vastaajien suorat sitaatit on kursivoitu lainausmerkeissä.

Kyselyyn vastattiin nimettömästi. Puolet vastaajista on Temen suurimman jäsenjärjestön, Teatterialan Ammattilaiset TAM ry:n, jäseniä ja enemmistö on pitkäaikaisia jäseniä (yli 70% vastaajista on ollut yli 10 v temeläinen). Arvioita pyydettiin asteikolla 1-5. Arvosana 1 on heikko ja 4-5 kiitettävä. Keskiarvot ovat hyviä, yli 3.

Miten Teme on hoitanut tehtäviään?

   1    2    3    4    5 Keskiarvo Mediaani
Työehtosopimustoiminta 1,7% 5,7% 29,1% 36,6% 26,9%     3,8 4,0
Jäsenneuvonta työelämän kysymyksissä 2,7% 6,6% 21,7% 38,0% 31,0%     3,9 4,0
Juridinen apu 2,8% 3,8% 36,1% 26,3% 31,0%     3,8 4,0
Alan tuntemus ja siihen liittyvä neuvonta 2,7% 5,4% 23,5% 33,1% 35,3%     3,9 4,0
Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen 3,8% 14,6% 37,3% 34,9% 9,4%     3,3 3,0
Koulutus 4,6% 14,0% 38,6% 32,6% 10,2%     3,3 3,0
Viestintä 1,8% 5,4% 23,0% 41,4% 28,4%     3,9 4,0
Jäsenedut, kuten vapaa-ajan vakuutus,
Työtä kaikille -työtori, Berliinin asunto
5,1% 7,8% 29,8% 35,3% 22,0%     3,6 4,0

 

Koronakurjuus

“Korona aiheutti mm. Freelanceohjaajille tilanteen, että töitä ei ole seuraavaan pariin vuoteen. Teatterit tekivät Koronan aikana ohjelmistot tukkoon. Nyt on vaihtoehtona joko työttömyys tai alan vaihto ainakin pariksi vuodeksi. Voisiko TEME reagoida asiaan?”

“Itse työskentelen pikemminkin tapahtumateollisuuden parissa, joten viime aikoina (myös koronakurimuksessa) huomio tuntui ennen kaikkea olevan taiteellisessa puolessa, ei niinkään teknikoissa. Tiedän, että te ette ole olleet vastuussa korona-apurahoista, joissa raha pyöri ympyrää, ja jengi (teknikot) jäi nuolemaan näppejään, kun on vähän haastavaa tehdä taiteelliset kriteerit täyttävä kehitysapurahahakemus.”

Teme teki koronan aikana yli 50 kannanottoa, kirjoitusta ja poikkeuslakeja koskevaa ohjetta, kaksi koronakyselyä, joiden vastaukset toimitimme ministeriölle ja vaadimme lisärahaa taidealoille sekä esittävän taiteen tilaisuuksien avaamista koronaturvallisesti, olimme yhteydessä poliitikoihin ja järjestimme mielenosoituksia yhdessä alan toimijoiden kanssa. Jos tämä ei ole tarpeeksi, pahoittelen vilpittömästi. Enempään emme pystyneet. Jatkamme sen viestin viemistä poliitikoille ja maan tulevalle hallitukselle, että koronan vaikutukset eivät ole ohi, kuten Sami Rannila kertoo Metelissä… 

”Juristin apu oli juuri tarpeen eräässä työsuhdeneuvottelussa. Tuli jäsenmaksuille vastinetta.”

“En tiedä, mitä Tapahtumateollisuus aikoo tehdä esim. teknikoiden turvaverkon suhteen. Haluaako kukaan puuttua siihen puoleen, jonka vapaus on niin hyvässä kuin pahassa. En tiedä, paljonko teidän jäsenistössä on tapahtumateollisuudessa työskenteleviä ihmisiä.”

Tapahtuma-ala kiinnostaa ja on kiinnostanut Temeä vuosikymmeniä, sillä alalla työskentelee temeläisiä. Tapahtuma-alalla työskentelevät henkilöt ovat tervetulleita liittymään joko suoraan Temeen tai johonkin Temen jäsenjärjestöistä. Valitettavasti ala on heikosti järjestäytynyt niin työntekijä- kuin työnantajapuolella. Olemme etsineet alalta työnantajia, joiden kanssa neuvotella työehtosopimuksia. Tapahtumateollisuus ry ei ole työmarkkinaosapuoli. Se on kokoomajärjestö, jonka jäseninä on hyvin erilaisia toimijoita Kulta ry:stä Suomen Palloliittoon ja Tikettiin sekä monia kaupunkeja Helsingistä Joensuuhun.

 ”Liityin Temeen työskennellässäni freenä. Ilman tätä ammattiliittoa työidentiteettini olisi ollut varsin heikko. Kiitos Teme!”

Muutama vastaaja oli sitä mieltä, että freelancereiden asioita ei hoideta riittävästi Temen Freet-hankkeesta huolimatta. Muutama oli päinvastaista mieltä ja totesi, että freelancereiden asioihin kiinnitetään enemmän huomioita kuin muihin.

Friikkujen asema jää edelleen toissijaiseksi. Meitä on kuitenkin koko ajan kasvava määrä. Toivoisin, että Teme ammattiliittona ei puhuisi keikkatöistä ja niiden tekijöistä niin, että kuulostaa siltä kuin se olisi huonompi vaihtoehto kuin vakityö. Se on ihan yhtä hyvä vaihtoehto.”

Totta! Me emme halua arvottaa työntekemisen muotoja Temessä emmekä puhu “epätyypillisestä työstä”. Kaikki työntekemisen tavat ovat yhtä tyypillisiä ja arvokkaita.

“TeMen tulisi huomioida paremmin vapaan kentän olosuhteet: hyvin usein työntekijän ja työnantajan etu olisi yhteinen, mutta toimintaympäristö ei ole ollenkaan samanlainen kuin vos-teattereissa. TeMe voisi osaltaan olla paljon kuuntelevammin mukana rakentamassa vapaalle kentälle kestäviä ja terveitä työpaikkoja.”

Teme puolustaa alan rahoitusta ja rakenteita, ja näin ollen tukee myös työpaikkojen syntyä. Olemme myös lobanneet Allianssi-mallia jo vuosia ja se on edelleen hallitusohjelmatavoitteissamme. Lainsäädäntö, kuten työaikalaki ja työsopimuslaki, on kuitenkin kaikille sama myös joustojen osalta. Toivon, että tämän ehdotuksen tekijä olisi Temeen yhteydessä, sillä tätä ehdotusta olisi tärkeä konkretisoida ja etsiä ratkaisumalleja.

“Ammattiliittopolitiikka on tuntunut Temessä näköalattomalta ja ponnettomalta, ikään kuin oltaisiin nielty uusliberalistinen paradigma ja jotenkin hävettäisiin koko ay-liikettä. Työnantajien perusteluihin ja puolusteluihin asiassa kuin asiassa uskotaan liian herkästi; ollaan muka ”samassa veneessä.” Jos oltaisiin, Temeä ei olisi.”

Jos politiikkamme on ponnetonta ja näköalatonta, se on viestinnän syy. Koitan parantaa tilannetta. Temen tavoitteet työelämän käytäntöjen ja lainsäädännön parantamiseksi ovat kirkkaat ja selkeät. Temessä ei hävetä ammattiliiton perustehtävän hoitamista koskaan, ikinä, milloinkaan. Meidän tehtävämme on kitkeä työmarkkinarikollisuutta ja puolustaa ammattimaista taide- ja kulttuurialan työtä. Temestä tulee tarpeeton heti, kun työlainsäädäntöä ja sopimuksia noudatetaan ja taiteen rahoitus on kunnossa.

“Mikäli Teme voi asiaan vaikuttaa, toivoisin freelancer-teatteriohjaajien palkkojen tilastointia, myös sukupuolen mukaan.”

Teatterin tiedotuskeskus hoitaa tilastointia myös sukupuolten osalta mallikkaasti. Katso Teatteritilastot…

”Kiitos työstänne. Ilman Temeä työoloni olisivat todennäköisesti paljon surkeammat.”

“Toivoisin laajempaa näkyvyyttä esittävän taiteen kentän puolustajana. Tiedän, että Temessä tehdään koko ajan töitä alan asioiden eteen, mutta julkiset ulostulot ovat vähäisiä. Sekin on totta, etteivät kaikki uutiset Temeltä saa julkisuutta, vaikka tiedotteita tehtäisiinkin. Enemmän puskua tähän, jotta alan tekijöiden asema tunnustettaisiin. On hämmentävää puhua tästä samasta asiasta edelleen – olen ollut alalla yli 30 vuotta.”

Olet oikeassa. Suuri osa Temessä tehdystä työstä ei näy julkisuuteen eikä ylitä uutiskynnyksiä. Työtä tehdään usein kasvokkain ja kahden kesken. Se on luottamuksellista neuvontatyötä, erilaisia neuvotteluita ja tapaamisia. Myös tulosten mittaaminen on mahdotonta, koska vaikuttamistyötä tekee koko ammattimainen taide- ja kulttuuriala yhdessä ja erikseen. AY-työtäkin tehdään yhdessä ja erikseen, niin SAK:n kanssa kuin muiden työntekijäliittojen ja työnantajatahojen kanssa esimerkiksi lainsäädäntötyötä koskien. Koitamme viestinnässä tehdä tätä näkymätöntä työtä paremmin näkyväksi. Se edellyttää, että viikkotiedotetta ja Temen some-tilejä seurataan.

“Työtä kaikille -tori ei kovin hyvin palvele tanssinopettajia.”

Olemme markkinoineet ilmaista ja mainoksista vapaata työtoriamme Työtakaikille.fi luovien alojen työnantajille ja työntekijöille toistuvasti. Markkinoi sinäkin sitä tutuille työnantajille ja toimijoille. Jaa siitä tietoa somessa, jotta alan toimijat muistavat sen olemassaolon. Palvelussa on niin paljon työpaikkoja kuin työnantajat niitä sinne laittavat.

“Jäsenetuja voisi olla enemmän ja ne voisivat olla selkeämmin näkyvillä. Esim extrajäseneduista voisi lähettää myös meiliä, jotta niitä tulisi käytettyä. Yleensä kuulen jäseneduista vasta jälkeenpäin kolleegoilta.”

Totta. Laittakaa Temeen vinkkiä siitä, mistä alennuksia halutaan pyydettävän. Nykyiset jäsenedut näet täällä…

“Olisi hyvä, että Teme näkyisi vahvemmin alalla. Nyt se jää monesti vastavalmistuneiden tietoisuudessa muiden liittojen jalkoihin.”

Käymme luennoimassa alan kouluissa erittäin mieluusti. Sisältö koostuu työelämän oikeuksista ja velvollisuuksista, ei pelkästä jäsenyyden markkinoinnista. Meitä saa kutsua käymään niin opettajat kuin opiskelijat. Työoikeuden luento ei maksa mitään. Tänä vuonna olemme käyneet kerran kuussa jossakin alan koulussa, useimmat ovat olleet etäluentoja.

Minkä yleisarvosanan annat Temelle ammattiliittona ja edunvalvojana?

   1    2    3    4    5 Keskiarvo Mediaani
3,1% 3,6% 25,9% 44,2% 23,2%    3,8 4,0

 

Minkä yleisarvosanan annat Temelle taide- ja kulttuurijärjestönä?

   1    2    3    4    5 Keskiarvo Mediaani
3,2% 6,8% 31,7% 38,4% 19,9%    3,7 4,0

 

Suosittelisitko Temen jäsenyyttä kollegallesi?

Kyllä 76,4%
En 6,7%
En ota kantaa 16,9%

 

Ilon aiheita

“Olen saanut tukea ja tietoa. Muutos A-Kassaan tapahtui sujuvasti. Teatterialan liput mahdollistavat sellaistenkin esitysten näkemisen, joka normaalihinnan takia jäisi kyllä välistä. Ylpeänä kerron jäsenyydestäni.”

”Jaksakaa taistellla tekijänoikeusasioissa!”

“Hienoa, että Teme otti osaksi toimintaansa pienyrittäjien neuvonnan, koska kulttuurialalla esim. toiminimi ja osuuskunta ovat yleisiä, ja kulttuurialan yrittäjä on monesti yksin sikäli, ettei osavaaa tukea oikein saa yrittäjäjärjestöistä, kaupungin yrittäjäpalveluista ym. En tosin vielä ole käyttänyt näitä Temen palveluita, mistähän löytäisin niistä tietoa?”

Talouspäällikkömme Sanna Wälläri antaa jäsenneuvontaa yritys- ja arvonlisäverotukseen, laskutukseen sekä työnantajan vastuisiin liittyen, sanna.wallari(a)teme.fi

Yhdessä olemme vahvoja. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Anne Saveljeff

Metelin päätoimittaja

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.