Siirry sisältöön
Kuvaustilanteessa tanssija ja kuvaaja ison kameran kanssa.
Kuva ShareGrid, Unsplash

Luottamushenkilö saa elokuva- ja tv-tuotannot sujumaan paremmin

Teme kehottaa valitsemaan työpaikoilla ja /tai tuotantoissa luottamushenkilön (eli laissa mainitun luottamusmiehen) tai luottamusvaltuutetun. Se on työnantajien ja -tekijöiden etu ja samalla osoitus hyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin suosimisesta työpaikalla. Luottamusvaltuutetun ja/tai luottamushenkilön kanssa työnantaja/tuottaja voi keskustella ja sopia työpaikan sisäisistä asioista.

”Jokainen voi oppia nopeastikin työehtotaituriksi liiton tuella ja koulutuksella. Ei se ole rakettitiedettä.”

Luottamusvaltuutetun/luottamushenilön työ on kiinnostavaa ja kannattavaa:

– jos tunnet elokuva- ja tv-alaa sekä eri ammattiryhmien työtä
– jos tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa
– jos haluat edustaa ja tukea työkavereitasi
– jos haluat kehittää työpaikan ja alan toimintatapoja

Ammattiteattereissa Temellä on hyvä ja toimiva luottamusmiesjärjestelmä. Teme kouluttaa näitä yli 60 luottamusmiestä luottamusmieskursseilla.

Lain ja työehtosopimuksen turva: luottamushenkilön ja luottamusvaltuutetun asema ja oikeudet

Luottamushenkilön asema perustuu pääasiassa työehtosopimukseen. TES:ssä määrätään luottamushenkilön valinnasta, lukumäärästä, toimikaudesta, maksettavasta korvauksesta ja siitä, paljonko hän saa käyttää työaikaa luottamushenkilön tehtävien hoitamiseen. Lainsäädännössä on melko niukasti määräyksiä luottamushenkilöstä (eli virallisesti luottamusmiehestä), joten työehtosopimus on keskeinen. Luottamushenkilö edustaa omaa ammattiliittoaan sekä liittoon kuuluvia jäseniä työpaikalla. Hänellä on oikeus avustaa yksittäistä työntekijää neuvotteluissa, kun tämä sitä pyytää. Luottamushenkilö avustaa työntekijää myös erimielisyysasioissa.

 Luottamusvaltuutetun asema perustuu työsopimuslakiin. Hänellä ei ole työehtosopimusta työvälineenä (tulkittavana), vaan hän tulkitsee lain määräyksiä.

Luottamushenkilölle ja luottamusvaltuutetulle on molemmille säädetty työsopimuslaissa normaalia parempi työsuhdeturva lomauttamisen ja irtisanomisen suhteen.

Varaluottamushenkilö toimii luottamushenkilön sijaisena, jos luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään. Varaluottamushenkilö voidaan valita samalla kuin luottamushenkilökin, mutta se ei ole välttämätöntä.

 Luottamusvaltuutettu valitaan sellaisissa työpaikoissa ja/tai sellaisille henkilöstöryhmille, jonka työntekijöitä ei koske mikään työehtosopimus. Myös luottamusvaltuutetulla on neuvotteluoikeus. Sopimuksia hän voi kuitenkin tehdä vain asioissa, joihin on saanut erillisen valtuutuksen.

Mitä tietoja luottis voi saada?

Luottamushenkilö ja luottamusvaltuutettu edustavat samaan tapaan yrityksen henkilöstöä. Luottamushenkilön/-valtuutetun tulee pyytää kirjallisesti työnantajalta niitä tietoja, joita hän tarvitsee.

Tehtävien hoitamista varten työnantajan on annettava niin luottamushenkilölle kuin luottamusvaltuutetulle tarpeelliset ja riittävät tiedot, kuten työaika-, vuosilomakirjanpito sekä palkkatiedot. Tehtäviensä hoitamiseksi luottamushenkilöllä/-valtuutetulla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään.

Kaikki luottamushenkilön ja -valtuutetun saamat palkka- sekä työaikatiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden lisäksi luottamushenkilöllä/-valtuutetulla on velvollisuus toimia tasavertaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

Miten valinta hoidetaan elokuva- ja tv-alalla?

Ensin pitää selvittää noudattaako yritys Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevaa työehtosopimusta. Sen mukaan valitaan luottamushenkilö tai luottamusvaltuutettu. Pitää myös selvittää, onko muilla henkilöstöryhmillä luottamushenkilö ja miten ne toimivat.

Jos työnantaja on järjestäytynyt, valitaan luottamushenkilö. Hänen tulee olla Temen tai Journalistiliiton jäsen ja hänen valintaansa osallistuvat kaikki työpaikalla/tuotannossa työskentelevät Temen ja Journalistiliiton jäsenet.

Jos työnantaja ei ole järjestäytynyt, valitaan luottamusvaltuutettu, joka voi olla kuka tahansa työntekijöiden keskuudesta valittu henkilö.

Henkilömääriä ei ole rajattu. Luottamushenkilön/-valtuutetun voi valita muutaman työntekijän ryhmä.

Luottamushenkilö/-valtuutettu valitaan avoimilla vaaleilla, joista tiedotetaan hyvissä ajoin. Jokaisen, jota asia koskee, on tiedettävä vaalikokouksen aika ja paikka sekä voitava osallistua kokoukseen ja asettua ehdokkaaksi. Valinta voidaan suorittaa esim. ensimmäisen kuvauspäivän päätteeksi. Äänioikeus on kokoukseen osallistuvilla.

Valintakokouksessa määritellään luottamushenkilön/-valtuutetun toimikauden pituus. Vaali voidaan toteuttaa joko kädennostolla tai lippuäänestyksellä. Valintakokouksesta tehdään pöytäkirja ja valinta ilmoitetaan niin työnantajalle kuin ammattiliitolle. Tiedot voi lähettää sähköpostitse.

Näin Teme ohjeistaa ja kehottaa teitä luottamusmiehen valintaan tulevissa tuotannoissa ja/tai työpaikoilla.

Temellä on erittäin hyviä kokemuksia ammattiteattereiden luottamusmiesjärjestelmästä. Myös elokuva- ja tv-alalla on erittäin hyviä kokemuksia parin tuotannon luottamusmiestoiminnasta.

Kysy lisää Temestä 

Täällä Temen opas luottamushenkilöille…

Luottamushenkilön valintaohjeet…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.