Kuva Rumaizan Ahamed, Unsplash

Luottamusmies saa elokuva- ja tv-tuotannot sujumaan paremmin

Teme kehottaa valitsemaan työpaikoilla ja /tai tuotantoissa luottamusmiehen tai -valtuutetun. Se on työnantajien ja -tekijöiden etu ja samalla osoitus hyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin suosimisesta työpaikalla. Luottamusvaltuutetun/luottamusmiehen kanssa työnantaja/tuottaja voi keskustella ja sopia työpaikan sisäisistä asioista.

Jokainen voi oppia nopeastikin ”työehtotaituriksi” liiton tuella ja koulutuksella. Ei se ole rakettitiedettä.

Luottamusvaltuutetun/luottamusmiehen työ on kiinnostavaa ja kannattavaa:

– jos tunnet elokuva- ja tv-alaa sekä eri ammattiryhmien työtä
– jos tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa
– jos haluat edustaa ja tukea työkavereitasi
– jos haluat kehittää työpaikan ja alan toimintatapoja

SETin hallituksen jäsen Joona Mielonen oli elokuvatuotannossa luottamusmiehenä ja kirjoitti Lehtiset-lehdessä (4/2015) kokemuksestaan näin:

”Olin mukana ensimmäisessä jaksotyötä käyttävässä tuotannossa elokuussa. Tuotantoyhtiö oli ymmärtäväinen luottamushenkilön valitsemiselle. Se valittiin työehtosopimuksen mahdollista paikallista sopimista varten, mutta se oli mielestäni myös työnantajan symbolinen ele tunnustaa työntekijöiden oikeus järjestäytyä. (…) Järjestelmään panostaminen tarkoittaa SETiltä luottamushenkilöiden koulutusta jäsenilleen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tehtävää voisi hoitaa täysin ummikkokin: liiton henkilökunta antaa hyvää tukea tarvittaessa. Väitän, että hyvillä sosiaalisilla taidoilla ja normaalilla oikeudentunnolla pärjää jo mainiosti.”

Ammattiteattereissa Temellä on hyvä ja toimiva luottamusmiesjärjestelmä. Teme kouluttaa näitä yli 60 luottamusmiestä luottamusmieskursseilla.

Lain ja työehtosopimuksen turva: luottamusmiehen ja -valtuutetun asema ja oikeudet

Luottamusmiehen asema perustuu pääasiassa työehtosopimukseen. TES:ssä määrätään luottamusmiehen valinnasta, lukumäärästä, toimikaudesta, maksettavasta korvauksesta ja siitä, paljonko hän saa käyttää työaikaa luottamusmiehen tehtävien hoitamiseen. Lainsäädännössä on melko niukasti määräyksiä luottamusmiehestä, joten työehtosopimus on keskeinen. Luottamusmies edustaa omaa ammattiliittoaan sekä liittoon kuuluvia jäseniä työpaikalla. Hänellä on oikeus avustaa yksittäistä työntekijää neuvotteluissa, kun tämä sitä pyytää. Luottamusmies avustaa työntekijää myös erimielisyysasioissa.

 Luottamusvaltuutetun asema perustuu työsopimuslakiin. Hänellä ei ole työehtosopimusta työvälineenä (tulkittavana), vaan hän tulkitsee lain määräyksiä.

Luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle on molemmille säädetty työsopimuslaissa normaalia parempi työsuhdeturva lomauttamisen ja irtisanomisen suhteen.

Varaluottamusmies toimii luottamusmiehen sijaisena, jos luottamusmies on estynyt hoitamasta tehtäviään. Varaluottamusmies voidaan valita samalla kuin luottamusmieskin, mutta se ei ole välttämätöntä.

 Luottamusvaltuutettu valitaan sellaisissa työpaikoissa ja/tai sellaisille henkilöstöryhmille, jonka työntekijöitä ei koske mikään työehtosopimus. Myös luottamusvaltuutetulla on neuvotteluoikeus. Sopimuksia hän voi kuitenkin tehdä vain asioissa, joihin on saanut erillisen valtuutuksen.

Mitä tietoja luottamushenkilö voi saada?

Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu edustavat samaan tapaan yrityksen henkilöstöä. Luottamusmiehen/-valtuutetun tulee pyytää kirjallisesti työnantajalta niitä tietoja, joita hän tarvitsee.

Tehtävien hoitamista varten työnantajan on annettava niin luottamusmiehelle kuin luottamusvaltuutetulle tarpeelliset ja riittävät tiedot, kuten työaika-, vuosilomakirjanpito sekä palkkatiedot. Tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehellä/-valtuutetulla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään.

Kaikki luottamusmiehen ja -valtuutetun saamat palkka- sekä työaikatiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden lisäksi luottamusmiehellä/-valtuutetulla on velvollisuus toimia tasavertaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

Miten valinta hoidetaan elokuva- ja tv-alalla?

Ensin pitää selvittää noudattaako yritys Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevaa työehtosopimusta. Sen mukaan valitaan luottamusmies tai luottamusvaltuutettu. Pitää myös selvittää, onko muilla henkilöstöryhmillä luottamusmies ja miten ne toimivat.

Jos työnantaja on järjestäytynyt, valitaan luottamusmies. Hänen tulee olla Temen tai Journalistiliiton jäsen ja hänen valintaansa osallistuvat kaikki työpaikalla/tuotannossa työskentelevät Temen ja Journalistiliiton jäsenet.

Jos työnantaja ei ole järjestäytynyt, valitaan luottamusvaltuutettu, joka voi olla kuka tahansa työntekijöiden keskuudesta valittu henkilö.

Henkilömääriä ei ole rajattu. Luottamusmiehen/-valtuutetun voi valita muutaman työntekijän ryhmä.

Luottamusmies/-valtuutettu valitaan avoimilla vaaleilla, joista tiedotetaan hyvissä ajoin. Jokaisen, jota asia koskee, on tiedettävä vaalikokouksen aika ja paikka sekä voitava osallistua kokoukseen ja asettua ehdokkaaksi. Valinta voidaan suorittaa esim. ensimmäisen kuvauspäivän päätteeksi. Äänioikeus on kokoukseen osallistuvilla.

Valintakokouksessa määritellään luottamusmiehen/-valtuutetun toimikauden pituus. Vaali voidaan toteuttaa joko kädennostolla tai lippuäänestyksellä. Valintakokouksesta tehdään pöytäkirja ja valinta ilmoitetaan niin työnantajalle kuin ammattiliitolle. Tiedot voi lähettää sähköpostitse.

 

Näin Teme ohjeistaa ja kehottaa teitä luottamusmiehen valintaan tulevissa tuotannoissa ja/tai työpaikoilla.

Temellä on erittäin hyviä kokemuksia ammattiteattereiden luottamusmiesjärjestelmästä. Myös SETillä on erittäin hyviä kokemuksia parin tuotannon luottamusmiestoiminnasta.

Kysy lisää Temestä:

Marika Väisänen set@teme.fi

Anne Saveljeff savel@teme.fi  puh 040 675  2787

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..