Siirry sisältöön
Digitaalinen kuumemittari.
Kuva Markus Spiske

Q/A: Karanteeni ja sairastuminen koronaepidemian aikana

Sairaana tulee pysyä kotona. Työntekijän tulee työpaikan käytänteiden mukaisesti ilmoittaa työnantajalle työkyvyttömyydestään. Työnantaja ei voi määrätä työntekijää karanteeniin vaan sen tekee aina viranomainen. 

  1. Mitä karanteeni tarkoittaa?
  2. Saako karanteenin ajalta palkkaa?
  3. Olen sairaana, mitä minun tulisi tehdä? 
  4. Lapseni sairastuu, mitä teen?  

1. Mitä karanteeni tarkoittaa?

Henkilö voidaan tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätä olemaan poissa ansiotyöstään, joko eristettäväksi tai karanteeniin. Tämän määräyksen tekee aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.  

Työnantajan tai työterveyshuollon määräys pysyä eristyksissä ei tarkoita, että henkilö olisi virallisesti karanteenissa. 

2. Saako karanteenin ajalta palkkaa? 

Karanteenista johtuvan poissaolon ajalta maksetaan joko palkkaa tai vaihtoehtoisesti tartuntatautipäivärahaa. 

Poissaolon palkallisuus riippuu työehtosopimuksesta. Jos työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain määrittämän poissaolon palkallisuudesta, maksetaan palkkaa sairausloma-ajan palkan mukaisesti. Esimerkiksi Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain mukaisten poissaolojen palkallisuudesta tilanteessa, jossa henkilö on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään tai on joutunut eristykseen. 

Jos teet työtä yrittäjänä tai työehtosopimuksessasi ei ole sovittu karanteenista johtuvan poissaolon palkanmaksusta, olet oikeutettu karanteenin ajalta Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi eikä vanhempi voi siksi mennä töihin. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä eikä siinä ole omavastuuaikaa. Työntekijän tartuntatautipäiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut työssä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. 

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lue lisää Kelan sivuilta. 

Ansionmenetyksestä tarvitaan lisäksi työnantajan selvitys. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikista tehtävistä työvuoroista ja keikoista on sovittu kirjallisesti etukäteen. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä. 

3. Olen sairaana, mitä minun tulisi tehdä? 

Työnantajilla on vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, voiko työntekijä itse ilmoittaa työnantajalle työkyvyttömyydestä ilman käyntiä työterveyshuollossa/terveysasemalla. Työehtosopimuksissa on sovittu erilaisista käytänteistä sairaspoissaolojen ilmoittamiselle: 

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa 20 § sanotaan, että työntekijä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan työnantajalle sairastumisestaan. Työkyvyttömyys on vaadittaessa varmennettava työnantajan määräämän ja kustantaman lääkärin todistuksella. 

Tanssinopettajien työehtosopimuksessa 24 § sanotaan, että työnantajan niin vaatiessa työntekijän on esitettävä työkyvyttömyydestä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys. Kun työterveyshuollon tai julkisen terveydenhuollon lääkäripalveluja ei ole saatavilla, terveyden- tai sairaanhoitaja voi tutkimuksensa perusteella antaa sairauslomatodistuksen enintään 3 päiväksi. Todistuksen voi uusia vain lääkäri. 

Teatterialan työehtosopimuksen 69 § mukaan työkyvyttömyys todetaan työnantajan hyväksymällä tavalla. Työkyvyttömyys voidaan todeta esimerkiksi työntekijän itsensä tai ulkopuolisen henkilön antamalla selvityksellä enintään kolmen päivän osalta. Työkyvyttömyys voidaan todeta näin myös pidemmän aikaa kestävän työkyvyttömyyden osalta teatterin päätöksellä. Työnantaja voi perustellusta syystä vaatia terveydenhuollon ammattilaisen laatiman todistuksen esittämistä. 

4. Lapseni sairastuu, mitä teen? 

Lain mukaan vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta sairastunutta lasta. Tätä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Se onko hoitovapaa palkallista vai palkatonta vapaata riippuu työehtosopimuksesta tai työpaikan käytänteistä.   

Useissa työehtosopimuksissa palkkaa maksetaan sairaan lapsen hoitamisesta ensimmäiset kolme päivää. Näin on sovittu Elokuva ja TV-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa sekä Tanssinopettajien työehtosopimuksessa.  

HUOM. Teatterialan työehtosopimuksessa työntekijä saa jäädä hoitamaan äkillisesti sairastunutta alle 12-vuotiasta lasta, palkkaa maksetaan ensimmäiset kolme päivää.  

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.