Siirry sisältöön
Seinällä on suuri tekijänoikeuksiin viittaava C-kirjain ympyrän sisällä. Joku on nostanut tikapuut kuvaa vasten ja käynyt maalaamassa kaksi vaakaviivaa C:n päälle euron merkiksi. Mielen tulee loru "tikapuita pitkin taivaaseen".
Kuva Jani Pulkka

Kokemuslisät Teatterialan työehtosopimuksessa

Temeen on tullut viime aikoina paljon kysymyksiä liittyen Teatterialan työehtosopimuksen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisiin osiin eli ns. kokemuslisiin. Kokemuslisä on henkilökohtainen palkanosa, joka lasketaan aiemman työkokemuksen perusteella.

Työehtosopimuksen 15 §:n mukaisesti lisä on 5 %, kun palvelusaikaa on ollut 5 vuotta, ja 10 %, kun palvelusaikaa on ollut 10 vuotta. Poikkeuksen tästä muodostavat tanssijat, sirkustaiteilijat sekä koreografit, joille maksetaan 3 palvelusvuoden jälkeen 5 % ja 6 palvelusvuoden jälkeen 9 % henkilökohtaista lisää.

Työkokemukseen lasketaan oman tai muun ammattiteatterin palvelu, sekä muun työnantajan palvelu, josta on olennaista hyötyä työtehtävässä. Samalla ammattialalla työskentelystä on katsottava olevan aina olennaista hyötyä. Muulla ammattialalla palvelun osalta tehdään tapauskohtainen arvio.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana tehty työ huomioidaan kuten toimeksiantosopimuksen keston mukaisesti kuten työsuhteessa tehty työ.

Lisäksi tanssijoiden, sirkustaiteilijoiden ja koreografien lisään oikeuttavaa aikaa laskettaessa otetaan huomioon apurahalla työskentely, ja korkeakoulututkinnosta lasketaan tanssijoille, koreografeille ja sirkustaiteilijoille 2 vuotta lisään oikeuttavaa aikaa.

Lisään oikeuttavaksi ajaksi lasketaan yhdenkin päivän työsuhde. Jos työntekijällä on ollut samaan aikaan useita osa-aikaisia työsuhteita, niiden työajat lasketaan yhteen, kuitenkin enintään täyden työajan enimmäismäärään asti.

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa maksetaan palvelusajan täyttymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Muun kuin oman teatterin palvelusta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

Mikäli selvitys muun työnantajan palvelusta esitetään takautuvasti, tähän palvelukseen perustuvaa kokemuslisää maksetaan enintään kahden vuoden ajalta takautuvasti selvityksen esittämisestä.

Palvelusaikaa eivät vähennä vuosiloma-aika tai kalenterivuoden aikana yhteensä 30 kalenteripäivän työloma tai muu luvallinen poissaolo. Lakossa oloaika ja luvaton poissaoloaika taas vähennetään.

Työehtosopimuksen mukaista vuosilisää pitää maksaa niin täyttä työaikaa tekeville, osa-aikaisille kuin tuntityöntekijöille, vierailevat ohjaajat, dramaturgit, koreografit, skenografit, suunnittelijat, tanssijat ja sirkustaiteilijat mukaan lukien, kun he ovat työsuhteessa ammattiteatteriin.

Lisätietoa Temestä

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.