Siirry sisältöön
Säästöpossu, jonka kyljessä on tekijänoikeuksiin viittavaa C-merkki.
Kuva Jani Pulkka

AV-tekijänoikeussopimuksesta ja sen peruuttamisesta

Elokuva- ja tv-alan tuotannoissa syntyy tekijänoikeuksia luovan työn tekijöille, esim. ohjaajille, lavastajille ja käsikirjoittajille. Av-tekijöiden keskuudessa on usein epätietoisuutta sen osalta, miten oikeuksien luovutukseen liittyvät sopimusehdot tulisi sopimukseen kirjata. Missä laajuudessa oikeudet tarvitsee tuotantoyhtiölle luovuttaa? Mitä tehdä, jos tuotantoyhtiö vaatii sinua luovuttamaan ”kaikki oikeudet” ja perumaan tekemäsi av-tekijänoikeussopimuksen?

Miksi minun kannattaa tehdä av-tekijänoikeussopimus?

Tekemällä av-tekijänoikeussopimuksen varmistat, että saat sinulle kuuluvat korvaukset teostesi käytöstä massakäyttöalueilla, joita ovat esimerkiksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut. Sopimuksella luovutat yksinoikeuden sopimuksessa ilmoitettuihin käyttöalueisiin Temelle, joka siirtää oikeuksien hallinnoinnin edelleen Kopiostolle.

Mitä hyötyä on Kopiostosta?

Kopiosto voi tehokkaammin valvoa av-tekijöiden etuja, lisensioida teosten käyttöä sekä kerätä ja maksaa korvauksia myös uusilla käyttöalueilla. Tekijän itse tai edes Temen on käytännössä mahdotonta itse myöntää kattavia käyttölupia massakäyttöalueilla, missä suuri määrä käyttäjiä käyttää suurta määrää av-teoksia. Samalla tavalla myös tuottajat itse ovat luovuttaneet oikeuksiensa hallinnoinnin omalle av-tuottajien edunvalvojajärjestölle APFI:lle.

Kollektiivisopiminen on tarpeen jo käytännön syistä: esimerkiksi opettaja, joka haluaa näyttää oppilailleen tv-ohjelmia ei voi hankkia erikseen lupaa jokaisen teoksen osalta kaikilta teoksen tekijöiltä ja tuottajilta, minkä vuoksi asia hoituukin helposti kollektiivisen sopimisen kautta.

Mitä jos työnantaja tai tuotantoyhtiö vaatii minua perumaan tekemäni av-tekijänoikeussopimuksen?

Tällöin työnantajalle on hyvä selventää, että av-tekijänoikeussopimuksen mukaiset oikeudet koskevat pääasiassa av-teosten massakäyttöalueita, jotka eivät ole tuotantoyhtiöiden primääri- eli ensikäyttötoiminnan piirissä. Kyse on siis nk. sekundääri- eli jälkikäytöstä, jossa Kopiosto sopimuslisenssin perusteella sopii suoraan kollektiivisesti käyttäjien kanssa av-teosten käytöstä.

Entä jos työnantaja edellisen kohdan selvennyksestä huolimatta toistaa vaatimuksensa av-tekijänoikeussopimuksen perumisesta?

Koko av-tekijänoikeussopimuksen perumisen sijaan kannattaa yrittää neuvotella, jos tilanteessa riittävää olisi, että perut sopimuksen vain tiettyjen av-tekijänoikeussopimuksen oikeusluokkien osalta.

Mitä voi seurata siitä, jos perun av-tekijänoikeussopimuksen kokonaan?

Tekijänä sinulla saattaa olla asiassa merkittäväkin henkilökohtainen taloudellinen intressi. Mikäli siis perut sopimuksen kokonaan, voit menettää merkittäviä summia tekijänoikeuskorvauksia perumisen ajalta.

Voinko tehdä av-tekijänoikeussopimuksen irtisanomisen tuotanto- tai tuotantoyhtiökohtaisesti?

Et. Oikeuksien irtisanomista ei ole mahdollista tehdä tuotanto- eikä tuotantoyhtiökohtaisesti, vaan peruminen koskee koko sopimusta tai tiettyjä yksittäisiä oikeusluokkia, jolloin perumisen vaikutukset ulottuvat myös muihin tuotantoihin. Tämän vuoksi sopimus on aina erityisen tärkeää muistaa tehdä kokonaisuudessaan uudelleen tuotannon päättymisen jälkeen.

Mitä jos olen tehnyt av-tekijänoikeussopimuksen ja tuotantoyhtiö vaatii työsopimuksessa yksinoikeutta kaikkiin tekijänoikeuksiin?

Mikäli olet tehnyt av-tekijänoikeussopimuksen, et voi enää sen jälkeen luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle osapuolelle, kuten tuotantoyhtiölle. Jos olet tehnyt av-tekijänoikeussopimuksen, eivät kaikki oikeudet tosiasiassa siirry, vaikka sopimukseen olisi kirjattu, että luovutat tuotantoyhtiölle ”kaikki oikeudet”. Yksinoikeudet voivat olla vain yhdellä taholla kerrallaan. Työsopimukseen on siksi hyvä ottaa kirjaus, että ”Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka tekijä on av-tekijänoikeussopimuksella luovuttanut Temelle av tekijärjestönä/Kopiostolle.”

Tee Kopioston av-tekijänoikeussopimus…

Lisätietoa Temestä…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.