Siirry sisältöön

Tartuntatautilain 58 d -pykälän poistaminen on toivottavaa

Asia: HE 118/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Temen mielestä kirjaus 2 metrin turvavälistä tulee poistaa tartuntatautilaista. Esitetty 58 d §:n muutos siirtää päätöksenteon lähikontaktin määrittelystä paikallisille viranomaisille. Tämä ei takaa turvavälivaatimuksen poistumista yleisötilaisuuksiin kohdistuvista rajoituspäätöksistä. 58 d § poistaminen kokonaan on selkeämpi ratkaisu.

Muutosesitys ei takaa turvavälien poistumista eikä paranna ennakoitavuutta

Muutosehdotus jättää lähikontaktin määrittelyn kuntien ja aluehallintoviranomaisten tehtäväksi. Perusteluissa on todettu riski, että ”lähikontaktin määritelmästä luopuminen voisi johtaa erilaisiin tulkintoihin lähikontaktista sekä siitä etäisyydestä, mikä katsotaan riittäväksi viruksen leviämisen estämiseksi”. Ehdotetussa muodossa 58 d §:n ja 58 c §:n soveltamisen ero jää epäselväksi. Ehdotus ei riittävästi takaa yhdenvertaista kohtelua eri elinkeinojen esim. ruokaravintoloiden kanssa.

Teme kannattaa ilmaantuvuuslukuun liittyvän kriteerin poistamista. Ehdotuksessa viitataan ”tapausten merkittävään lisääntymiseen” ja ”laajaan leviämiseen” ilman tarkempia objektiivisia mittareita, joiden kehitystä voisi seurata. Alueellisten viranomaisten päätöksentekoon vaikuttaa monimutkainen kokonaisuus, asiantuntijatahojen arvioit ja ministeriön ohjauskirjeet yms.  Ehdotetussa muodossa 58 d § ei näiltäkään osin lisää ennustettavuutta.

Lakimuutoksen tulee lisätä luottamusta ja varmuutta päätöksentekoon. Tartuntatautilain 58 d:n poistaminen kokonaan on selkeämpi ratkaisu ja vastaa valtioneuvoston ilmoittamaa tahtoa rajoitusten poistamisesta.

Rajoitusten tulee jatkossa olla selkeitä ja oikeudenmukaisia, luottamus viranomaistoimintaan pitää palauttaa ja freelancereiden tulonmenetykset tulee korvata

Teatterit ja elokuvateatterit ovat olleet parin kuukauden rajatun esittämisen aikaa lukuun ottamatta käytännössä kiinni vuoden 2020 keväästä lähtien. Ala on menettänyt luottamuksensa säännöksiin ja viranomaistoimintaan. Jatkossa on varmistettava, että ratkaisut ovat yhdenvertaisia muiden elinkeinojen kanssa.

Teattereille on korvattava rajoituksista aiheutuneet ja edelleen aiheutuvat menetykset. On myös huomattava, että freelancerit eivät ole teattereiden tuen piirissä. Freelancerit ovat suurin menettäjä koronarajoitusten takia. Monilta ansiosidonnaisen päivärahat ovat loppuneet ja on tiputtu työmarkkinatuelle. Saadut apurahat eivät ole suhteessa menetettyihin tuloihin.

Helsingissä 7.9.2021

Karola Baran

Toiminnanjohtaja/ OTK, KM

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.