Siirry sisältöön

Jäsenet ja toiminta

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat  (STST) on vuonna 1937 perustettu tanssi- ja sirkusalan ammattiliitto ja kulttuurijärjestö, alan yhteiskunnallinen ja taiteellinen vaikuttaja.
Kulttuuripoliittisena etujärjestönä se pyrkii kehittämään jäsenistön työsuhdeturvaa, työolosuhteita, työllisyyttä ja tekijänoikeudellista asemaa sekä vahvistamaan ammatillista identiteettiä.

STST:llä on merkittävä rooli vaikuttajana erilaisissa tanssipoliittisissa kysymyksissä. Se pyrkii edistämään ja pitämään yllä jäsenistön taiteellista ja ammatillista tasoa järjestämällä jäsenilleen koulutusta. STST on ainoa tanssialan järjestö, joka pystyy tarjoamaan jäsenilleen kaikki ammattiyhdistyspalvelut.

STST on Temen jäsenjärjestö ja mukana useissa alan yhdistyksissä sekä tanssia edistävissä projekteissa.

Jäseneksi

STST:n jäseniä on 1100. He ovat tanssitaiteilijoita, koreografeja, tanssinopettajia sekä alan opiskelijoita. Liity jäseneksi

Toiminnan painopisteet

Vuonna 2020 STST pureutuu alaa  puhuttaneisiin työelämätaitoihin, vallan (väärin)käyttöön työtilanteissa sekä työpaikan ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn.

Tanssi- ja sirkuskentän heikkojen työelämärakenteiden takia alalla on paljon epäselvyyttä siitä, kenen vastuulle mitkäkin asiat kuuluvat, ja miten kriisitilanteissa kuuluisi toimia. Freelance-taiteilijoilla ei vielä ole luottamusmiestä, jonka puoleen kääntyä työpaikan ongelmatilanteissa, eikä yksityisiä työterveyspalveluita ole monenkaan työntekijän saatavilla. Lisäksi pätkätyöläisyys on johtanut siihen, ettei vaikeista asioista ole aina välttämättä uskallusta puhua suoraan työpaikoilla, jotta oma tuleva työllistyminen ei vaarantuisi. Alalla on vääristyneitä käytänteitä, jotka uuvuttavat työntekijöitä.

Vuonna 2020 STST kokoaa ohjeistuksen siitä, miten ongelmatilanteisiin saa apua, sekä pyrkii saamaan freelancer-taiteilijoille oman luottamusmiehen. STST katsoo, että vain tietoisuuden kasvamisen myötä toimintatapoihin on mahdollista saada muutosta. Siksi haluamme järjestää aiheesta koulutusta sekä työnohjausta. Paine muutokseen on kova. Alallamme on pitkään vallinnut puhumattomuuden kulttuuri, joka on mahdollistanut vallan väärinkäytösten syntymistä.

Työnimi on ”Hanke epäterveen työskentelykulttuurin ennaltaehkäisystä ja käsittelystä”. Se sisältää kolme kaikille avointa seminaaria sekä työnohjausryhmän. Tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia työkaluja, joiden avulla ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja alan keskustelukulttuuria työpaikoilla parantaa. Etsimme ulkopuolista rahoitusta hankkeelle.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.