Uutiset

10.3.2020

Tanssin maineteko Titta Courtille ja Sirkuksen maineteko Sanna Silvennoiselle

STST jakoi Thalia-juhlassa Tampereen Komediateatterissa 9.3.2020 Tanssin ja Sirkuksen mainetekopalkinnot, jotka ovat rahapalkintoja. Sanna Silvennoinen – Sirkuksen mainetekopalkinto Sanna Silvennoinen on työskennellyt määrätietoisesti ja laaja-alaisesti erilaisissa kokoonpanoissa nykysirkuksen ja laajemmin esittävän taiteen parissa niin esiintyjän, koreogafin kuin ohjaajankin rooleissa. Hänen pi...

22.1.2020

STST:n taidepoliittiset teesit vuosille 2020-2023

1. Lisää työpaikkoja – myös muualle kuin Helsinkiin Tanssin ja sirkuksen kentät tarvitsevat tuntuvan rahoituksen nousun, jotta ammattilaisten parempi työllistyminen on mahdollista. Lisäksi tarvitaan panostusta uusiin tuotantorakenteisiin, kuten Tanssin taloon ja kiertueverkostoon. Aluekeskusten toimintaa on myös vahvistettava alueellisen tasa-arvon ja kentän monipuolisuuden turvaamiseksi. Tans...

15.1.2020

Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinnon kriteerit

Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinto jaetaan vuosittain Thalia-juhlassa. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa STST:n jäsenet sekä kaikki asiasta kiinnostuneet sähköpostilla stst@teme.fi tai kirjeitse Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki. Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinnon jakosäännöt Kriteerit: Tanssin ja sirkuksen maineteko annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka vuoden aikana on - ...

15.5.2019

Vaikenemisen kulttuuri ja vallan väärinkäyttö Suomen esittävien taiteiden kentällä

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden ammattiliittoon (STST) kuuluu noin 1000 tanssi- ja sirkusalan ammattilaista (Teme.fi, 2019), joista valtaosa työskentelee niin sanotulla vapaalla kentällä, eli lakisääteistä valtionosuutta saavien teattereiden ulkopuolella. Nykytanssin kantaesityksistä suurin osa tuotetaan freelancetuotantoina produktiokohtaisissa työryhmissä tai vapaan kentän tanssiryhmissä....

13.5.2019

Taiteilijuudesta ja kulttuurin toimijuudesta – taiteen tekijän tilitys nykyajan työorjuudesta

Taiteen rahoitusrakenteet määrittelevät pitkälti millaisissa työolosuhteissa me taiteilijat työskentelemme tai työskentelemmekö lainkaan. Suurin valta on rahoittajilla, he määrittelevät kuka tekee, mitä tehdään ja keitä tuetaan. Portinvartioita on toki muitakin, mutta kokemukseni mukaan rahan jaon mekanismi on se, joka ratkaisee millä tavalla taiteen kenttä operoi. Jos rahan jaon käytänteet ovat p...

27.3.2019

Liitos-lehden vaalitentti. Muistakaa käydä äänestämässä ja vaikuttamassa!

Liitos-lehden vaalitenttiin vastasi kuusi suurinta puoluetta. Kysyimme puolueiden puheenjohtajilta neljä kysymystä kulttuuripolitiikasta. Osa puheenjohtajista delegoi vastaamisen muille. Tässä kuuden suurimman puolueen vastaukset suurimmasta pienimpään. 1. Mitä mieltä puolueesi on taiteen ja kulttuurin tämänhetkisestä rahoituksesta? 2. Miten tanssi- ja sirkustaiteilijoiden asemaa voisi para...

12.3.2019

Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinnot

STST jakoi Thalia-juhlassa sekä Tanssin mainetekopalkinnon että Sirkuksen mainetekopalkinnon. Tanssin mainetekopalkinto: Jarkko Mandelin ja Kinetic Orchestra  Mandelin on tehnyt väsymättömästi töitä oman ryhmänsä ja liikekielensä eteen yli kymmenen vuoden ajan valmistaen teoksen vuodessa. Niukasti resurssoidulla tanssin kentällä se on jo sinällään saavutus. Hän on myös luottanut omaan omaleimais...

5.12.2018

Putoamisen taide

Saatuani pyynnön kirjoittaa tähän Liitos-numeroon mieleeni nousi taiteilija Bas Jan Aderin teossarja Fall (1970-1971), jossa taiteilija putoilee milloin mistäkin ja mihinkin; esimerkiksi talon katolta pihapuskaan, puun oksasta alla olevaan ojaan tai pyörän selästä kanaaliin. Teossarjaa voi katsoa yhdenlaisena absurdina painovoimatutkielmana. Työ tuli mieleeni, kun pohdin vastaavan toimittajan kysy...

26.11.2018

Vallan väärinkäyttö – mielivaltaisuudesta ja välinpitämättömyydestä

Tässä STST:n Liitos-lehden artikkelissa käsittelen vallan väärinkäyttöä tanssijan näkökulmasta ilmiönä, joka ei tule esiin räikeinä tapauksina tai jopa rikoksen tunnuspiirteet täyttävinä tekoina, vaan on pinnan alla kytevää ja vaikeammin havainnoitavissa olevaa epäoikeudenmukaista kohtelua. Se ilmenee muun muassa mielivaltaisena tai epäreiluna käytöksenä sekä ennustamattomana toimintana työyhteisö...

9.10.2018

Nykytaiteilijan työn moninaisuus Työterveyslaitoksen tutkimushankkeissa

Työterveyslaitoksen tutkija Pia Houni kirjoitti kirjoitti artikkelin STST:n Liitos-lehteen 3/2018, jonka teemana on työhyvinvointi.  Suomessa on yli 20 000 ammattitaiteilijaa. Tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, sillä alan ammattijärjestöjen jäsenmäärätiedot ovat suuntaa antavia suhteessa todelliseen tilanteeseen. Monet eivät kuulu liittoihin tai vastaavasti ovat monen liiton jäseniä. Taidek...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..