Siirry sisältöön

Uutiset

16.6.2021

Mark Banks ja Justin O’Connor: Sowing in Dark Times. Art and Culture in the Interregnum

In ‘The Arts under Socialism’, published in 1947, in the aftermath of another global crisis, the author J B Priestley argued that the role of governments was not to direct art but to ‘create the conditions most favourable for the self-maintenance of artists’ through planning measures that enabled but did not dictate, that ‘cleared the ground’ sufficient for workers to produce their own ‘flower of ...

Esiintyjä seisoo korokkeella Helsingin Kalliossa esiintymässä.
16.6.2021

Miradonna Sirkka, Inna Huttunen, Sofi Häkkinen: Kaupunki näyttämönä

Recover Laboratory on vuonna 2015 perustettu poikkitaiteisiin ja paikkasidonnaisiin teoksiin erikoistunut taideryhmä. Ryhmä on tunnettu osallistavista ja immersiivisistä labyrinteista ja teoksista, joihin kokijat osallistuvat useimmiten yksin. Esityksissä yleisö liikkuu teoksen sisällä itsenäisesti, kohdaten taiteen omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. Ihmiskontaktiin perustuvat teokset syntyvät n...

16.6.2021

Sanni Kriikku: Korkeakoulusta tulokuoppaan

Mikä on tanssijan korkeakoulutuksen suhde työelämään? Onko koulutuksella vastuu tai tarkoitus ottaa taidealalle valmistuvien työllistyminen huomioon? Kartoitin Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriohjelmasta valmistuneiden kokemuksia aiheesta avoimen kyselyn muodossa. Kysely lähetettiin STST:n jäsenille sähköpostilla ja lisäksi jaoin sen Suomalainen nykykoreografia ja nykytanssi-ryhmäs...

14.5.2021

STST kulttuuribudjetin leikkauksesta: Suomalainen tanssi- ja sirkuskenttä on vaarassa näivettyä kokonaan

Kulttuuriministeriö kaavailee kahdelle tulevalle vuodelle taiteen rahoitukseen yhteensä yli 30 miljoonan euron leikkauksia. Pienetkin leikkaukset tekevät tuhoisaa jälkeä ns. taiteen vapaalla kentällä, jolla valtaosa tanssi- ja sirkustaiteilijoista työskentelee. Freelancer-valtaisella tanssi- ja sirkusalalla on vakituisia työpaikkoja vain kouralliselle ammattilaisia ja nämä ammattilaiset joutuvat ...

7.5.2021

Taiteilijat valtuustoon

STST lähestyi jäsenistöään tammikuun 2021 lopulla kartoittaakseen mahdollisesti joukosta löytyviä kuntavaaliehdokkaita. Liitos-lehteen yhteyttä ottaneille lähetettiin kolme kysymystä, joihin ehdokkaat muotoilivat tiiviit vastaukset. Vaikka kysymykset koskivatkin kulttuuripolitiikkaa, on taiteen ammattilaisten edustus kunnanvaltuustoissa tärkeää muistakin syistä. Eikä vähiten siksi, että kuntien jä...

7.5.2021

Rosa Meriläinen: Kunnissa päätetään kulttuurin tulevaisuudesta

Kulttuurin ja taiteen julkisessa rahoituksessa kuntien rooli on suunnilleen yhtä suuri kuin valtionkin. Erot kuntien välillä ovat toki valtavat: liki olemattomasta primus motoriin. Onhan niin, että etenkin kaupunkien harteilla on näyttää vihreää valoa investoinneille uusiin kulttuurikohteisiin. Valtio tuskin lähtee rahoittamaan sellaista uutta toimintaa, johon kaupunki ei ole sitoutunut. Suurin o...

7.5.2021

Sirpa Kähkönen: Turvaa taiteilijoille yhteistyöstä

Elämme demokratian kannalta ratkaisevia, kiintoisia aikoja. Kun valtaosa vapaan kentän taiteilijoista on ollut jo vuoden kokonaan työttöminä tai satunnaisten keikkojen varassa eikä loppua näy, ja kun vakituisella kiinnityksellä olevien taiteilijoiden tilanne on vain hitusen parempi, jokaisen taiteen ammattilaisen on syytä tutkia poliittinen kartta tarkkaan ja käyttää äänioikeuttaan harkiten kun...

7.5.2021

Marianne Savallampi: Saako kulttuurilla elää? Näkökulma Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikkaan

Olen helsinkiläinen taidehistorioitsija ja kuraattori. Viimeisen parin vuoden ajan olen pääasiassa toiminut monitaiteellisen Museum of Impossible Forms kulttuurikeskuksen taiteellisena johtajana Helsingin Kontulassa. Samalla olen toiminut nyt noin viiden ja puolen vuoden ajan Vihreiden varajäsenenä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastojaostossa. Kulttuuri- ja kirjastojaosto on Helsingin kaupu...

Antti istuu patsaan kanssa alasti ulkona pihalla. Hän katsoo taivaalle samassa asennossa kuin patsas.
7.5.2021

Antti Seppänen: Kuntavaalit, vaaliohjelmat ja todellisuus

Kuntavaalit ovat tulossa, joten on syytä tarkastella puolueiden kulttuuripolitiikkaa ja kuntien välisiä eroja suhteessa puolueiden kulttuuriohjelmiin. Sain puolueiden toimitsijoilta linkkejä kotisivuille ja ajantasaisiin kulttuuripoliittisiin ohjelmiin. Lähes poikkeuksetta kulttuurin ja taiteen tukeminen katsottiin hyvin tärkeäksi ja sitä haluttiin tukea ja edistää, mutta käytännössä puolueiden vä...

7.5.2021

Elina Tienhaara: Tanssinopettajakoulutuksella näytön paikka

Valmistuin tanssinopettajaksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemialta syksyllä 2020. Neljä ja puolivuotinen koulutukseni sisälsi omalta osaltani paljon väsymystä, uupumusta, ahdistusta, paniikkikohtauksia ja turhautumista. Koulupäiväni alkoivat kahdeksan aikoihin omalla lämmittelyllä. Varsinaista opetusta oli yhdeksästä puoli viiteen, jonka jälkeen edessä oli joko opetusharjoittelua, koreografi...

  • 1 / 6

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..