Siirry sisältöön
Lakipykäliä
Kuva Jani Pulkka

STST:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

STST noudattaa toiminnassaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakia. Tämä koskee yhdistyksen toimintaa niin jäsenten, tapahtumien osallistujien kuin viestinnän osalta.

Tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvolain mukaisesti sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

STST:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet

STST pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tanssin ja sirkuksen kentällä.

Jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän koulutustaustastaan tai edustamastaan tanssi- tai sirkuslajista.

Mahdollisuus asettua ehdokkaaksi hallitukseen tehdään mahdollisimman yhdenvertaiseksi. Tavoitteena saada hallitus, joka edustaa tanssin ja sirkuksen kenttää mahdollisimman laaja-alaisesti.

Noudatamme Temen turvallisemman tilan periaatteita.

STST:n työryhmiin on kaikilla jäsenillä yhtäläinen oikeus osallistua riippumatta siitä, onko hallituksen jäsen vai ei.

STST kannattaa toiminnan ja perhe-elämän sujuvaa yhteensovittamista.

Maantieteellinen sijainti Suomessa ei saa olla esteenä toimintaan osallistumiselle.

STST:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet

STST maksaa hallituksen jäsenten matkakulut kokouksiin Helsingin ulkopuolelta. Kokouksiin voi osallistua myös etänä.

Toimintaa pyritään järjestämään etäyhteyksillä ja myös Helsingin ulkopuolella.

Teme on laatinut turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat täällä…

Työskentelemme sen puolesta, että Temen viestintä olisi mahdollisimman saavutettavaa.

Kynnys vuosikokouksiin osallistumiseen tehdään matalaksi hyvällä tiedottamisella ja läpinäkyvällä toiminnalla.

Jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemastaan häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä STST:n kokouksissa tai tapahtumissa kenelle tahansa Temen toimiston henkilökunnasta, jolloin asia käsitellään jälkikäteen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on järjestelmällistä ja sitä seuraa tasaisin väliajoin hallituksen yhdenvertaisuustyöryhmä

Pyydämme Temeä järjestämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kääntämään julkaisemiamme materiaaleja ruotsiksi ja englanniksi.

Jäsenistöllä on mahdollisuus saada palvelua Temen toimistosta STST:n asioissa myös englanniksi ja ruotsiksi

STST:n kokouksiin voi tarvittaessa osallistua myös lapsen kanssa.

STST puuttuu alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin lausunnoin ja kommentein ja kuuntelee jäsenistönsä palautetta

STST:n hallitus 15.12.2021

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.