Siirry sisältöön
He haluavat itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa: Henrik Stenbäck (RKP), Pilvi Torsti (SDP), Arto Pirttilahti (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari (Kokoomus), Anna Kontula (Vasemmistoliitto).

Puolueet: Itsensätyöllistäjille saatava neuvotteluvaltaa

Puoluekentällä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että itsensätyöllistäjille on saatava seuraavan hallituskauden aikana neuvotteluvaltaa työehtoihinsa.

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelissa Helsingissä RKP:n Henrik Stenbäck, SDP:n Pilvi Torsti, Keskustan Arto Pirttilahti, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, Kokoomuksen Harri Jaskari ja Vasemmistoliiton Anna Kontula vastasivat kaikki puolueidensa kannattavan itsensätyöllistäjien kollektiivisen neuvotteluvallan lisäämistä.

Tämä tarkoittaisi ay-liikkeen oikeutta sopia itsensätyöllistäjien työn ehdoista.

Tällainen kollektiivinen neuvotteluvalta on mahdollista jo 12 EU-maassa, mutta Suomessa on vallinnut epäselvyys siitä, miten EU-tason linjauksia sovelletaan Suomessa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala huomautti helmikuussa, että lainsäätäjän on Suomessakin ratkaistava asia.

Paneelin osallistujat vakuuttivat muutoinkin olevansa itsensätyöllistäjän puolella.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto totesi, että Suomeen on saatava sellaista lainsäädäntöä, joka on reilua myös itsensätyöllistäjille: Poliitikkojen on otettava vastuu siitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta työn tekemisen ja teettämisen tavasta.

SPP:n Pilvi Torsti totesi, että työsuhteen määritelmän laajentaminen olisi tie kohti itsensätyöllistäjien parempia oikeuksia. Nyt itsensätyöllistäjiä kohdellaan esimerkiksi te-toimistoissa usein yrittäjinä. Torsti myös kertoi työntekijän määritelmää jo SDP:ssä mietityn.

Sekä Kokoomuksen Harri Jaskari että Keskustan Arto Pirttilahti korostivat työosuuskuntien roolia nykyhetken ja tulevaisuuden työnteon muotona. Kaikki panelistit pitivät työosuuskuntatyötä koskevien tulkintojen selkiyttämistä tärkeänä. Kyse ei ole yrittäjyydestä vaan työsuhteisesta työstä.

Kaikilla panelisteilla oli halu kehittää sosiaaliturvaa siihen suuntaan, että erilaiset työn muodot ja ihmisten erilaiset tilanteet pysyvät mukana. Tulevan sotu-uudistuksen yhteydessä itsensätyöllistäjille keskeinen asia on, että he pysyvät osana uudistusta eikä heitä unohdeta.

Vasemmistoliiton Anna Kontula huomautti paneelin lopuksi, että itsensätyöllistäjiä on jo parisataatuhatta. Kun heihin lasketaan muut kuin vakituisessa työssä olevat, lukumäärä on noin miljoona suomalaista.

Temen hallitusohjelmatavoite sai kannatusta

Yksi Temen hallitusohjelmatavoitteista on saada julkisrahoitteisten toimijoiden kuten kuntien ja Yleisradion rahoitusehtoihin mekanismi, joka estää työn teettämisen palkkatyösuhteen ulkopuolella työkorvauksilla tai keinotekoisesti laskuttamalla käyttämällä laskutuspalveluyrityksiä.

Temen työehtoasiantuntija Anu Suoranta kysyi panelisteilta, olisivatko he valmiita viemään hallitusohjelmaan vaatimuksen, jolla julkinen sektori velvoitetaan teettämään työt palkkatyönä tai tilaamaan ne y-tunnuksella, jottei synny pakottamista keinotekoiseen yrittämiseen ja laskutuspalvelujen käyttöön. Jokainen panelisti oli valmis sitoutumaan Temen esittämään tavoitteeseen.

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelin järjestivät Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Muusikkojen liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen freelance-journalistit, Suomen journalistiliitto, Suomen Näyttelijäliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO.

Paneelin voit katsoa ja kuunnella Journalistiliiton Youtube-kanavalta:

osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=DBUYDOp5aBA&t=47s

osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=zEwTULSuj9Q

osa 3: https://www.youtube.com/watch?v=HtqAFOfYOEA

osa 4: https://www.youtube.com/watch?v=HqZC5MHQ60Q

osa 5: https://www.youtube.com/watch?v=fRy7zu1uf4E

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.