Siirry sisältöön
Kuva Jani Pulkka

Työttömyysturvapoikkeuksia jatketaan 30.9.2021 asti

Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 17.6.2021 13.34
Tiedote 169/2021

Kesäkuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan syyskuun 2021 loppuun.

Työttömyysturvan suojaosan korotusta jatketaan

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta jatketaan 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana) syyskuun 2021 loppuun. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyy lyhennettynä

Liikkuvuusavustusta voidaan edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Työttömyysetuutta voidaan myös jatkossa maksaa laajennetusti ennakkona

Työttömyysetuutta voidaan väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan.

Etuushakemusten käsittelyn kevennystä jatketaan

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta ennen 1.10.2021. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatketaan.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan syyskuun loppuun.

Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea tilanteessa, jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Sitä voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

Lait voimassa syyskuun loppuun

Tasavallan presidentti vahvistaa lait 18.6.2021, ja ne tulevat voimaan 21.6.2021. Yrittäjän työmarkkinatukea koskeva laki tulee voimaan 1.7.2021. Lait ovat voimassa syyskuun 2021 loppuun.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Joni Rehunen, STM, p. 029 516 3435
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (kysymykset työmarkkinatuesta)

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.