Kuva: istock.com/rawpixel

Tietoa ammateista

LP:n jäsenet ovat lavastus- ja pukusuunnittelijoita.

Lavastus- ja pukusuunnittelijan tehtäviin kuuluu Teatterialan työehtosopimuksen mukaan

 1. Tässä tehtävänkuvauksessa skenografinimitystä käytetään sekä lavastajasta että pukusuunnittelijasta.
 2. Skenografi vastaa omalta osaltaan esityksen kokonaisuudesta suunnittelemalla sen visuaaliset ja toiminnalliset puitteet.
 3. Skenografi esittää suunnitelmansa ohjaajan kanssa yhdessä hyväksymässään muodossa teatterille hyväksyttäväksi ennen esityksen harjoitusten alkamista. Hyväksyttyä suunnitelmaa ei voida muuttaa ilman molemminpuolista suostumusta.
 4. Skenografi toimittaa suunnitelmastaan yksityiskohtaiset ohjeet toteuttavalle henkilökunnalle ja valvoo työn toteuttamista ensi-iltaan saakka. Skenografi hyväksyy työn toteutuksen laadun.
 5. Skenografilla on oikeus neuvotella suunnittelemansa esityksen graafisen materiaalin tasosta ja soveltuvuudesta.
 6. Jos lavastaja toimii myös pukujen suunnittelijana tai pukusuunnittelija/lavastajana, hänelle maksetaan tästä työstä erillinen korvaus.
 7. Skenografien valitsema edustaja on jäsenenä teatterin ohjelmistoa ja muuta taiteellista työtä suunnittelevassa ja valmistelevassa neuvottelu- tai muussa vastaavassa toimikunnassa.

Elokuva-alalla lavastaja ja pukusuunnitteljan työnsisältöjä jäsenistö on luonnehtinut näin:

Elokuva-alalla lavastajan työhön kuuluu

Lavastaja, Art Director, Set Designer. Seuraavat toimenpiteet lavastaja luonnollisesti tekee rakentavassa hengessä ohjaajan ja kuvaajan kanssa:

 • Lavastaja johtaa lavastusryhmää (Art Department).
 • Lavastaja vastaa elokuvan kuvattavan maailman visuaalisesta ilmeestä. (myös yhteistyössä pukusuunnittelijan ja maskeeraajan/maskeeraussuunnittelijan kanssa)
 • Lavastaja vastaa tuottajalle lavastusosaston budjetoinnista ja sen seurannasta.
 • Lavastaja tekee vaadittavan ennakkotutkimuksen (research) suunnittelutyön pohjaksi.
 • Lavastaja suunnittelee yksittäisten kuvauspaikkojen ilmiasun.
 • Lavastaja esittelee ja luovuttaa valmistellun kuvauspaikan (On Location tai studio) ohjaajalle ja kuvaajalle. Kun lavastus on hyväksytty, johtaa kuvaaja kuvauspaikalla päivystävää lavastusryhmää (Stand-By-Carpenter) yhdessä lavastajan kanssa.
 • Lavastaja johtaa kuvauspaikkojen etsimisen ja esittelee kuvauspaikkaehdokkaatt ohjaajalle ja kuvaajalle. Lavastaja vastaa myös ulkokuvauspaikoista.

Apulaislavastaja, lavastajan assistentti, rekvisitööri, lavastusryhmän johtaja ja muu lavastusryhmän henkilöstö toimii ensisijaisesti lavastajan ohjeiden mukaan. He myös esittelevät työnsä tulokset lavastajalle hyväksyttäväksi. Lavastaja vastaa siitä, että lavastus istuu elokuvaan.

Pukusuunnittelija

Pukusuunnittelija tekee taiteellisesti päävastuullista työtä elokuva- ja tv-työssä sekä draamateatterissa. Pukusuunnittelija kuuluu taiteelliseen suunnitteluryhmään yhdessä ohjaajan, kuvaajan ja lavastajan kanssa.Pukusuunnittelija analysoi ja purkaa käsikirjoituksen roolihenkilöiden näkökulmasta ja pyrkii ratkaisuillaan tukemaan näyttelijän työtä sekä dramaturgiaa, mutta samalla luomaan fiktiivisen hahmon puvustuksellisin keinoin. Pukusuunnittelijan on hahmotettava kokonaisuus ja elokuvan tai näytelmän draamankaari, ajankuva, miljöö, tyylilaji sekä tuettava ratkaisuillaan psykologisesti tärkeitä tunnetiloja tai juonenkäänteitä. Pukusuunnittelija luo kokonaisuuden pienillä pehmeillä elementeillä ja pyrkii rakentamaan uskottavan ja toimivan hahmogallerian unohtamatta visuaalisuutta, värejä, muotoja, pintoja ja erilaisia materiaalin muokkaustapoja.Pukusuunnittelijan työssä dramaturgian taju on tärkeintä, ja suunnittelutyö alkaakin aina käsikirjoituksen analysoinnista. Toteutusvaiheeseen osallistuvat muun muassa puvustajat, ompelijat ja etenkin teatterissa pukijat. Elokuvassa pukusuunnittelija on usein myös kuvauksissa, sillä työ viimeistellään juuri ennen ”kamera käy”-komentoa. Se, miten paita on silitetty tai napitettu, sillä on iso merkitys kyseisen kohtauksen tai hahmon tunnetilan ymmärtämisessä – dramaturgiassa.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..