Siirry sisältöön
Kuva Jani Pulkka

Vetoomus sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosten puolesta

Tekijänoikeuslain muutokset HE 43/2022 ja sen täydennys HE 313/2022 on saatettava voimaan tämän eduskunnan aikana. Ne eivät saa siirtyä seuraavalle hallituskaudelle.

Olemme aiemmissa lausunnoissamme tuoneet esille hallituksen esitykseen liittyviä puutteita mm. raportointivelvollisuuteen liittyen ja tehneet niitä koskevia ehdotuksia, jotka pyydämme valiokuntaa huomioimaan.

Tässä lausunnossamme keskitymme ainoastaan TekL 25h §:ään ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon ja esityksen pohjalta toteamme:

  1. TekL 25h tulee säätää hallituksen esityksen muodossa
  2. LiV ehdotus TekL 25h 2 mom:n muutokseksi on verkkolähetysdirektiivin vastainen
  3. TekL 4mom:n poistaminen poistaisi sopimuslisenssin edelleen lähettämisestä ja loisi Suomeen muista Pohjoismaista ja EU-maista poikkeavan epäselvän tilanteen

Direktiivejä säätäessään komissio ja EU:n parlamentti ovat huolellisesti punninneet erilaisten oikeuksien tasapainon. Suomessa ei pidä luoda kansallista järjestelmää, joka on epäselvä, epätasapainoinen, heikentää entisestään tekijöiden asemaa, puuttuu jopa järjestäytymisvapauteen poistamalla mahdollisuuden sopia edelleen lähettämisestä sopimuslisenssillä ja entisestään vahvistaa esim. operaattoreiden ja tv-yhtiöiden asemaa. Tekijänoikeuslain tulisi varmistaa, että myös tekijöillä on mahdollisuus tulla toimeen työllään.

LiV:n tekemillä muutoksilla käytännössä poistettaisiin tekijöiltä ja esittäviltä taiteilijoilta toivo edes joskus tulevaisuudessa saada Suomessakin tekijöille ja esittäville taiteilijoille edelleen lähettämiseen liittyviä korvauksia. Muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa tekijät ja esiintyvät taiteilijat ovat jo vuosikymmeniä saaneet tekijänoikeuskorvauksia edelleen lähettämisestä. Meidän on vaikea ymmärtää, miksi Suomessa tekijöitä ei arvosteta samalla tavalla.

Toisin kuin operaattorit ja muut sisällöillä liiketoimintaa tekevät ovat omassa vaikuttamisessaan väittäneet

  • tekijöille ei ole maksettu edelleen lähettämisestä Suomessa, kuten muualla Euroopassa
  • edelleen lähettämiseen liittyvät korvaukset eivät estäisi liiketoimintaa eivätkä pimentäisi kanavia

Suomessa tekijöiden asema on lainsäädännöllisesti ja tosiasiallisesti monella tapaa heikompi kuin muualla Euroopassa. Vetoamme sivistysvaliokuntaan ja sen jäseniin, että lakimuutoksen yhteydessä huolehditaan tekijöiden asemasta ja mahdollisuudesta tulla toimeen työllään: tehdään lausunnoissamme esittämiämme muutoksia mm. raportointivelvollisuuteen ja säädetään 25h§ hallituksen esittämässä muodossa.

Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Näytelmä- ja Käsikirjoittajat Sunklo ry
Audiovisuaalisen alan tekijät Avate

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.