Siirry sisältöön
Jakoavain.
Kuva Matt Artz, Unsplash

Jäsenen toiminta ylityökiellon aikana

Tekstiä on tarkennettu 1.12.2017 klo 18.40

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on asettanut elokuva- ja TV-tuotannot ylityökieltoon 1.12.2017 klo.13 alkaen. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi. Ylityökiellolla puututaan yhteen alan suurimmista ongelmista, ylipitkiin työpäiviin.

Työtaistelutoimet koskevat sekä liittoihin järjestäytyneitä, että järjestäytymättömiä työntekijöitä ja tuotantoyhtiöitä. Ylityökiellon piirissä ovat kaikki Suomen Journalistiliitto ry:n ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n sekä Palvelualojen työnantajat ry:n välisen elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaiset tehtävät kaikissa elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöissä.

Syynä ylityökieltoon on, että työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.10.2017 eikä neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä uuden työehtosopimuksen sisällöstä.

Käytännössä ylityökielto tarkoittaa sitä, että kukaan ei työskentele yli säännöllisen työajan perjantaista 1.12.2017. lukien. Normaalia työaikajärjestelmää noudattavilla päivittäinen ylityöraja ylittyy 8 tunnin jälkeen ja viikoittainen 40 tunnin jälkeen. Jos työnantaja ei suunnittele kuvausaikataulua siten, että työt voidaan lopettaa kahdeksan tunnin työn jälkeen, tulee työt keskeyttää. Mikäli työtä on sovittu tehtäväksi jaksotyöllä, tarkoittaa tämä sitä, että annetussa työvuorosuunnitelmassa tai callsheetin aikataulussa tulee pysyä eikä sen ylittäviä tunteja saa tehdä, jos se johtaa siihen, että tunnit eivät tasoitu. Jaksotyössä tunnit tulee suunnitella niin, että ne tasoittuvat säännölliseen työaikaan jakson aikana.

On hyvä muistaa, että ylityö on aina vapaaehtoista, ja normaalistikin työnantajalla on velvollisuus pyytää ensin työntekijöiltä suostumus ylityön tekemiseen. Jokaisella työntekijällä on lain mukaan oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä perustelematta sitä mitenkään.

Ylityökiellon aikana siis työskennellään normaalin työajan puitteissa, ja ylityöstä kieltäydytään. Osa-aikaiset työntekijät tekevät vain työsopimuksen mukaisen työmääränsä ja pidättäytyvät lisätyöstä.

Ketä ylityökielto koskee?

Työtaistelu on laillinen ja se koskee kaikkia elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöiden tuotantoja, riippumatta siitä onko tuottaja saanut asiasta henkilökohtaisen ilmoituksen vai ei.

Ylityökieltoon osallistuvat työntekijäryhmät tuotannossa avustavasta työstä aina taiteellisesti päävastuulliseen työhön asti.

Työtaistelut ovat täysin laillisia

Ylityökielto on täysin laillinen työtaistelutoimenpide.

Työtaistelutilanteissa on yleistä, että työnantaja uhkailee työntekijöitä esim. kirjallisilla varoituksilla tai vahingonkorvausuhalla tms. Tällaisilla työnantajan uhkailuilla ei ole minkäänlaista juridista pohjaa. Kun liitto ilmoittaa toiminnan lailliseksi, työntekijät voivat luottaa ilmoitukseen. Kaikki uhkailut, vaatimukset yms. tuleekin osoittaa yksin liittoon, ei koskaan yksittäiseen työntekijään. Liitto vastaa julistamistaan toimenpiteistä, ei työntekijä!

Työntekijöitä ei saa siirtää ylityökieltoon osallistumisen perusteella toisiin tehtäviin. Mikäli työnantajan puolelta ilmenee epäasiallista käytöstä, kuten uhkailua tai painostusta kiellon rikkomiseen, tulee ottaa yhteyttä välittömästi Temeen.

Klassinen työnantajan kysymys ja työntekijän vastaus

Kysymys: ”Miten sinä voit osallistua työtaisteluun?” Vastaus: ”Liitto on julistanut työtaistelun enkä ryhdy rikkuriksi.” Halutessasi tätä vastausta voit jatkaa vaikkapa toteamukselle: ”Enhän minä tähän haluaisi ryhtyä, mutta pakko se vaan on.” Kaikissa tilanteissa voit surutta syyttää liittoa ja pyytää vaikka soittamaan Temeen. On meidän tehtävä vastata.

Huhumylly pyörii

Työtaistelujen yksi ominaispiirre on huhujen leviäminen. Muista koko ajan, että varmaa tietoa voit saada vain liiton toimistosta. Tiedotamme jäsenistöämme säännöllisesti niin sähköpostitse kuin Temen Facebook-sivuilla.

Ylityökiellon lisäksi lakkovaroitus

Ylityökiellon lisäksi Teme on jättänyt lakkovaroituksen elokuva- ja tv-tuotantoihin. Työnseisaus alkaa 15.12. kello 13 ja päättyy 16.12. kello 23.59, mikäli sovintoa ei saada ennen sitä. Työnseisauksen kohteena ovat kaikki Suomen elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöt. Lisää tietoa myöhemmin.

Katso lisäksi Temen tiedote, jossa kerrotaan mm. miksi tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu.

https://www.teme.fi/fi/teme-jatti-lakkovaroituksen-elokuva-ja-tv-tuotantoihin/

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.