Siirry sisältöön
Säästöpossu, jonka kyljessä on tekijänoikeuksiin viittavaa C-merkki.
Kuva Jani Pulkka

Apurahat henkilöille ja työryhmille

Teme myöntää apurahoja ja palkintoja Kopioston tilittämistä verkkotallennuskorvauksista. Kopiosto painottaa av-alan tekijyyttä elokuva- ja tv-alalla, koska jaettavat verkkotallennuskorvaukset ovat av-tekijöiden työstä maksettua tekijänoikeuskorvausta.

Av-alan ammattilaiset voivat hakea Temeltä allamainittuja apurahoja, kun he hakevat sitä  tekijänoikeuksien alaiseen työhön, kuten näyttelyyn tai alan ammattilaisten työtä/historiaa tallentavaan hankkeeseen. Työnantajan asemassa oleville tuottajille nämä apurahat ja palkinnot eivät ole tarkoitettu.

Myöntökriteereissä av-alan tekijöiksi katsotaan laajasti taiteellista ja toteuttavaa työtä sekä av-alan opetustyötä tekevät henkilöt: ohjaajien, kuvaajien, leikkaajien, lavastus- ja pukusuunnittelijoiden lisäksi gripit, järjestäjät, kamera-assistentit, kuvausihteerit, maskeeraajat, puvustajat, tuotantokoordinaattorit, valaisijat ja muut elokuva- ja tv-tuotannon kuvauksiin ja jälkitöihin osallistuvat ammattilaiset. CV:llä osoitat  ammattilaisuutesi.

Henkilökohtaiset apurahat ovat työskentely- tai koulutusapurahoja yksittäisille elokuva- tai tv-työn ammattilaisille tai työryhmille:

– av-alan taiteelliseen työhön tai

– av-alan työn kartoittamiseen tai tutkimiseen tai

– av-alan työprosessien tai ammattien dokumentointiin tai

– henkilökohtaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen (ei perusopintoihin eikä jatkotutkintoihin korkeakoulussa)

Henkilökohtaiset apurahat on tarkoitettu av-tekijöille tai hakijalla tulee olla kytkös av-alaan. Kytköksellä tarkoitetaan, että hakija on elokuva- tai tv-työn ammattilainen tai toisinaan av-alalla vieraileva/vieraillut ammattilainen tai asiantuntija, kuten nukkeja, epookkipukuja, erikoisrekvisiittaa tai -tarpeistoa elokuvaan tai tv-sarjaan suunnitteleva/suunnitellut ammattilainen tai av-alan opettaja.

Haettavan apurahan suuruus on 1000 – 4000,- Temen hallituksen päätöksen mukaan.

Hakuohje

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan elokuva- ja tv-työn ammattilaisuus, työhistoria, äskettäin saadut apurahat sekä se, tekeekö hakija/saaja tekijänoikeuksien alaista työtä ja onko hän antanut Kopiosto-valtakirjansa Temelle. Näitä asioita kysytään sähköisessä hakemuksessa, mutta ne eivät yksin vaikuta päätökseen. Niitä voidaan painottaa tasaveroisia hakemuksia punnittaessa.

Apurahahakemus tehdään sähköisesti ja allekirjoitetaan verkkopankkitunnuksilla. Henkilökohtaiset apurahat haetaan sähköisesti ja tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, jotta varmistetaan hakevan henkilön henkilöllisyys.

Apurahakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Lyhyt työhistoria on pakollinen liite.

Hakija voi hakea Temeltä vain yhtä apurahaa kerrallaan.

Jos hakija on saanut Temeltä Kopiosto-apurahan, hän ei voi hakea seuraavana vuonna.

Jos hakija hakee Kopioston verkkotallennusrahaa joltain toiselta tekijäjärjestöltä, hän ei voi hakea sitä Temeltä.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin töihin tai koulutuksiin.

Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Uutta apurahaa ei myönnetä, jos edellisen apurahan selvitys on tekemättä.

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Hankkeissa käyttöaika voi olla pidempi, mutta siitä on sovittava erikseen.

Tilitys ja raportointi

Apuraha on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen.

Apuraha tilitetään sähköisesti lomakkeella ja tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla. Tilitykseen liitetään raportti käytetystä apurahasta. Teme voi julkaista raportin verkkosivuillaan.

Koko myönnetyn summan käyttötarkoitus raportoidaan ja mukaan skannataan maksutositteita ja kuitteja. Mikäli kuitteja ei ole koko myönnetyn summaan edestä, muu käyttötarkoitus selvitetään huolella. Apurahaa voi käyttää matkakuluihin ja muihin työstä johtuviin kuluihin.

Apuraha on tilitettävä tai sen käytöstä lähetettävä raportti Temen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut.

Raporttiin voi liittää mm. näyttelykutsun, linkin työhön, verkkojulkaisuun jne. Jos lopputulos on painotuote, se toimitetaan apurahan myöntäjälle. Teme voi julkaista raportteja verkkosivuillaan.

TÄÄLLÄ VOIT HAKEA APURAHAA YKSILÖNÄ TAI TYÖRYHMÄNÄ ….

Hakemuksen ja tilityksen tekee henkilö, esim. työryhmän vetäjä. Hakeminen edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Jos se on mahdotonta, ole yhteydessä Temen tiedottajaan.

TÄÄLLÄ APURAHA TILITETÄÄN… 

Takaisin Apurahat ja palkinnot sivulle…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.