Siirry sisältöön
Lakipykälä
Kuva Jani Pulkka

Temen jäsenelle mittavat korvaukset työsuhderiidasta hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus on velvoittanut Temen jäsenen entisen työnantajan maksamaan jäsenelle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Jäsen toimi musiikkiopiston virkasuhteisena tuntiopettajana ketjutetuissa määräaikaisissa virkasuhteissa elokuusta 2012 toukokuuhun 2020.

Kyse oli siitä, oliko jäsen otettu palvelukseen määräajaksi lain vastaisesti. Virka voi olla määräaikainen yleensä vain henkilön omasta pyynnöstä tai jos tehtävän luonne, sijaisuus, tai muu näihin rinnastettava seikka sitä vaatii.

– Tehtävän luonne voi olla peruste määräaikaisuudelle, jos kysymys on tietystä ajallisesti tai sisällöllisesti rajatusta tehtäväkokonaisuudesta, esimerkiksi tietystä projektista. Näin ei kuitenkaan jäsenen tilanteessa ollut, sanoo Temen juristi Jussi Kiiski.

Henkilöllä on oikeus saada 6 – 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, jos hänet on palkattu lain vastaisesti määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Kun oppilaitos ottaa opetustarjontaansa uuden valinnaisen aineen, sen suosiosta ja jatkuvuudesta voi olla aluksi epävarmuutta, minkä vuoksi toiminnan kokeiluluontoisuus voi olla perusteena määräaikaiselle virkasuhteelle. Kun oppiaineen valitsee vuosittain riittävä määrä opiskelijoita ja kun opetuksen toteuttamistapa on vakiintunut, oppiaineen kokeiluluonteisuutta ei voida enää pitää lain mukaisena määräaikaisuuden perusteena.

Asia vietiin hallinto-oikeuteen Temen tarjoaman oikeusturvavakuutuksen turvin. Oikeusturva on tärkeä jäsenetu Temen jäsenille, joita valitettavan usein kohdellaan työelämässä laittomasti. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.