Siirry sisältöön

Yhdistelmävakuutuksella tasa-arvoa

Temen vaaligallupiin on haastateltu kaikkien eduskuntaryhmien edustajia. Haastattelut julkaistaan juttusarjana ennen eduskuntavaaleja. Ensimmäisessä osassa haastateltavana on Vihreät ry:n kansanedustaja Mari Holopainen. Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on 22.-28.3 ja vaalipäivä on 2.4. Äänestä taiteen ja kulttuurin puolestapuhujaa!

Valtiovarainministeriö on ehdottanut  jopa 700 miljoonan euron leikkauksia kulttuurista, nuorisotyöstä ja urheilusta. Ne ovat toistaiseksi vain ehdotuksia, toteaa Vihreiden kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri Mari Holopainen.

­— Leikkaukset ovat ministeriön ehdotuksia, joista monia ihmettelen. Ei Vihreät enkä minä ole valmis leikkaamaan koulutuksesta tai kulttuurista, hän toteaa.

Päinvastoin Holopainen tähdentää, että koulutus ja kulttuuri ovat yhteiskunnan voimavaroja, joiden merkitys myös taloudelle pitäisi tunnustaa.

Holopaisen  mukaan koulutus, luovat alat ja teknologia voisivat osaltaan taklata Suomen talouden suurinta ja vuosikymmeniä kestänyttä haastetta, heikkoa tuottavuuden kehitystä.  Luovat alat voisivat olla osa kasvua. Lisäksi ne ovat tärkeitä investointikohteita kestävän kehityksen kannalta.

— Meillä on paljon tietoa ja tilastoja siitä, miten erilaiset kulttuuritapahtumat hyödyttävät kaupunkeja ja kuntia.

Verotuksen  painopiste haitalliseen toimintaan

Holopainen on sitä mieltä, että valtiovarainministeriön suunnittelemat 9 miljardin euron leikkaukset julkisesta taloudesta seuraavien kahden hallituskauden aikana tulisivat toteutettaviksi liian nopealla aikataululla. Muun muassa koronatuet ja puolustushankinnat ovat viimeisen neljän vuoden aikana lisänneet valtion menoja, ja myös oppositiopuolueet ovat olleet niitä hyväksymässä.
Vihreillä on tavoitteena siirtää verotusta ympäristölle haitallisen toiminnan verotukseen ja keventää keskipitkällä aikavälillä tuloverotusta.

— Kannustimia pitäisi luoda myös kiertotaloudelle, jotta talouden painopistettä voidaan siirtää kestävämpään suuntaan.

Veikkausvoittotuottojen jakamisen ehtymistä Holopainen pitää vakavana kysymyksenä.

Puoluepoliitikka linjaa rahoitusta

Holopainen on huolestunut seuraavan hallituksen kokoonpanosta ja mitä se päättää kulttuurin rahoituksesta.

— Jos perussuomalaiset ja kokoomus ovat hallituksessa, ne tavoittelevat suurempia julkisen sektorin säästöjä nopeammassa aikataulussa kuin esimerkiksi Vihreät.

Julkisessa keskustelussa puolueet tuntuvat olevan lähes yksimielisiä siitä, että kulttuurille pitäisi varata prosentin osuus valtionbudjetin kokonaismäärästä. Holopainen muistelee, että viime hallitusohjelmaneuvotteluissa kaikki puolueet eivät suinkaan olleet valmiit sitoutumaan kulttuurin prosenttiliikkeeseen.

— Puolueilla oli erilaisia versioita kulttuurin rahoitusosuudesta. Vihreiden tavoitteena on saavuttaa prosentti kulttuurille heti seuraavalla hallituskaudella.

Kulttuuriin kannattaa investoida

Helmikuussa Holopainen jätti kirjallisen kysymyksen eduskunnalle Outi Alanko-Kahiluodon kanssa. He kysyivät, mitä toimia ministeriö valmistelee kulttuurin ja luovien alojen edistämiseksi seuraavalle hallituskaudelle ja miten ministeriö varmistaa, että aineeton arvonluonti ja luova talous asetetaan yhdeksi kestävän kasvun kärjeksi myös tulevalla hallituskaudella.

— Haluaisin, että tunnistettaisiin Suomen tarjoavan palveluita, joihin kannattaa panostaa. Korkeaa osaamista on esimerkiksi elokuva-alalla ja meidän pitää tunnistaa muutkin luovat alat elinkeinoina ja luoda näitä elinkeinoja tukevaa toimintaa.

Holopainen ottaa esille hallituksen 200 miljoonan euron investoinnit Kemin sellutehtaan liikenneinfrastruktuuriin.

— Pitäisi ottaa pöydälle vaihtoehtoisia investointeja ja tarkastella niitä kestävyyden kannalta.

Matalapalkkakuopasta selviää rahalla

Matalapalkka-aloista puhuttaessa Holopainen ottaa esille freelancereiden ja itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman. Hänen mielestään kaiken työn pitäisi olla kannattavaa, matalapalkkakuopista pääsee ylös vain rahalla ja yhdistelmävakuutuksella luotaisiin tasa-arvoista kohtelua tulomuodosta riippumatta. Lisäksi yhdistelmävakuutuksella yhä useampi työntekijä pääsisi ansiosidonnaisen päivärahan piiriin.

— Pitäisi tunnistaa, että taide- ja kulttuurialoilla toimeentulo koostuu eri lähteistä ja se pitäisi mahdollistaa perustulon kaltaisella mallilla.

Luovien alojen tukeminen olisi Holopaisen mukaan monella tavalla merkittävää. Paitsi että taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo, sillä on myös laaja työllistävä vaikutus. Luovat alat tuottavat yhteiskunnalle moninkertaisesti niihin sijoitetut eurot.

— Esimerkiksi kotimaisten elokuvien levitys maailmalle vahvistaa maakuvaa ja toimii samalla vienninedistämistehtävässä. Ei ole paljon parempaa Suomi-kuvan edistämiskeinoa kuin taide ja kulttuuri.

Seuraa vaalikeskustelua osoitteessa vaalistaja.fi. 

 

Tiina Tenkanen hymyilee kameraan vaaleanturkoosissa paitapuserossa.

Tiina Tenkanen

Temen viestintäkoordinaattori

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.