Siirry sisältöön
Temen jäsenille suunnatuilla TRE®-stressinpurkumenetelmän aloituskurssilla käynnistetään jokaisen yksilöllinen TRE®-prosessi. Tämän jälkeen jokainen kurssille osallistunut voi harjoittaa TRE-menetelmää itsehoitona. Kevään kurssipäivät on jäsenkirjeessä ja syksyllä kursseja järjestetään lisää. Seuraa jäsenpostiasi!

Tärinästä tukea työssä jaksamiseen

Heidi Naakka on iloinen saadessaan jakaa tärinän hyvää tekevää sanomaa Temen freelancerkoordinaattorina. Hän toivoo, että kaikki TRE®-stressinpurkumenetelmän aloituskurssille tulevat saisivat mukaansa uuden työkalun niin psyykkisen kuin fyysisen jaksamisen tueksi.

TRE® on minulle työväline, tapa päästä lähemmäs itseä. Se on vaikuttanut minuun monella tavalla niin ihmisenä kuin taiteilijana. Olin mm. aikaisemmin mahdoton jännittäjä.

Matkani TRE®-metelmän kanssa alkoi vuonna 2015. Hyvää tekevät tärinät tulivat vastaan erään tanssiteoksen harjoitusprosessissa, jossa koreografi toivoi, että aamun treenitunnin jälkeen olisimme liikkujina mahdollisimman lähellä autenttista itseämme. Ettei meillä olisi kehossamme minkään tekniikan tai liikkumisen tavan sointia, joka jäisi ikään kuin kaikumaan kehoihimme kun alamme improvisaatioon perustuvan teoksen rakentamisen. TRE® oli pyörinyt lähelläni jo jonkin aikaa, mutta aktiivisesti työnsin sitä pois. En jaksanut innostua taas uudesta kehon tarkastelun tavasta, enkä uskonut, että se voisi tuoda jo melko läpi koluttuun kehon analysointiin mitään merkittävää uutta. Henkilökohtaisessa elämässä käsissäni oli vaikeita ja raskaita asioita, jotka olivat kuormittaneet minua jo useamman kuukauden.

Mutta niin vain kävi, että TRE® tuli elämääni ja ryminällä tulikin. Yksi kerta ohjattua harjoiyusta ja ymmärsin ”jääneeni koukkuun”. Minun oli vaikea hahmottaa, mitä kehossani on meneillään. Sisältäni kumpuava liike tärisytti lantiotani, liike tuntui samaan aikaan älyttömältä ja ihmeelliseltä, mutta täysin luonnolliselta. Olin tanssijana lähes koko elämäni viritellyt kehoani ja pyrkinyt sen kanssa johonkin, ja nyt vain pötkötin lattialla ja todistin, kun hermoimpulssit kimpoilivat kehossani ristiin rastiin. Kokemus oli todella hämmentävä ja vaikuttava.

Aika pian viikkojen myötä TRE® -prosessini edetessä ymmärsin myös, että jollain tavalla kuormitus, jota vaikeista asioista johtuen kehossani kannoin, alkoi muuttaa muotoaan. Vaikeat asiat eivät olleet kadonneet elämästäni mihinkään, mutta kykenin tarkastelemaan niitä toisella tavalla. Kuvailisin asiaa niin, että on reppu ikään kuin keveni, vaikka sitä yhä kannoinkin. Koukuttavaa oli, että TRE®  ei vaatinut minulta mitään. Minun ei tarvinnut keskittyä mihinkään tiettyyn asiaan, ei pyrkiä tiettyyn tilaan tai olemisen tapaan harjoituksen äärelle asettuakseni. Sellainen vapaus oli ja on edelleen tässä suorittamiseen kutsuvassa maailmassa armollista.

TRE® on minulle työväline, tapa päästä lähemmäs itseä. Se on vaikuttanut minuun monella tavalla niin ihmisenä kuin taiteilijana. Olin mm. aikaisemmin mahdoton jännittäjä. Häpeä ja hyväksymättä tulemisen pelko sitoivat energiaa ja jännityksen säätely rajoitti toimintakykyäni niin siviilielämässä kuin töissä. Oli kaunis hetki, kun ymmärsin, että asiat ovat muuttuneet. Vapautunut energia ja sen virta tekee tilaa niin ajattelulle kuin liikkeelle, ja antaa rohkeutta presentoitua sellaisena, kuin elämä kulloinkin on. Työhöni tanssijana ja esiintyjänä TRE® on tuonut nautinnon ja läsnäolemisen syvyyden, josta olen syvästi kiitollinen.

Olen valmistuntu sertifioiduksi TRE®-ohjaajaksi jouluna 2016 ja erikoistunut myös lasten ja nuorten kanssa tehtävään TRE®:n. Olen ohjannut tärinää monenlaisille ihmisille, monissa eri tilanteissa. Ohjaan aloituskursseja ryhmille, mutta otan vastaan myös yksilöasiakkaita. Olen työskennellyt paljon esittävän taiteen ammattilaisten kanssa. TRE®:n kautta minulle avautui maailma, johon suhtaudun samalla tavalla intohimolla ja nälkäisenä kuin taiteen tekemiseen. Viime jouluna valmistuin taiteen ammattikentälle suuntautuneeksi psyykkiseksi valmentajaksi, se on luontainen jatkumo TRE®:n myötä alkaneelle matkalle.

Itsehoidollinen menetelmä

TRE® tulee sanoista Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises, ja sen on kehittänyt amerikkalainen sosiaalityön tohtori David Berceli. Hänen pyrkimyksenään oli alunperin auttaa menetelmän avulla Lähi-idän ja Afrikan sodissa fyysisesti ja psyykkisesti traumatisoituneita ihmisiä. Parin vuosikymmenen aikana itsehoidollisen käytön lisäksi TRE®-menetelmästä on kehittynyt erilaisia sovelluksia aina urheiluvalmennuksesta terveydenhuollon hoidollisiin tarpeisiin saakka. Suomen ensimmäiset TRE® ohjaajat valmistuivat vuonna 2010 David Bercelin luotsaamasta koulutuksesta.

Kaikki selkärankaiset tärisevät. On olemassa lukuisia liikkumisen tapoja, joilla kohonnutta stressiä ja vireystasoa voidaan kehosta laskea, TRE®-menetelmä on yksi monista. Se pohjautuu kehon fysiologisen tärinämekanismin tietoiseen herättelyyn, sen tutuksi tekemiseen ja harjoittelun kautta tietoisen ohjauksen opetteluun. TRE-aloituskursseilla ja ohjauksessa asetutaan ohjatusti ja turvallisesti tämän fysiologisen mekanismin äärelle.  Tämä kehon luontainen, aivorungosta kumpuava tärinämekanismi pyrkii tuomaan meidät lähemmäs luontaista hermostollista tasapainoa. Ajatusten ja liikkeiden juostessa samoja hermoratoja pitkin, vaikutus on yksilölle kokonaisvaltainen.

Stressi ei asu päässämme, stressi asuu hermostossamme. Siksi meidän on tärkeää löytää keinoja, joilla tasapainottaa ja purkaa kuormituksen aiheuttamaa ylivireystilaa ja stressin lihaksistoomme ja hermostoomme jumittamaa energiaa.

Stressi tarkoittaa sekä voimakasta henkistä tai ruumiillista rasitusta, että stressin aiheuttamaa mielen ja elimistön sopeutumisreaktiota. Stressi kuuluu jokaisen elämään. Meillä on kehossamme hieno hermostollinen järjestelmä, joka pyrkii turvaamaan toimintamme ja suorituskykymme, kun käsissämme on haastava kohta. Yksilöä kohtaan kasvaneet yhteiskunnan ja arjen vaatimukset, ja elämän yllätyksellisyys saattavat kuitenkin luoda tilanteen, jossa stressistä tulee jatkuvaa. Tällainen tilanne aiheuttaa elimistöömme stressitilan, jonka seuraukset voivat ulottua solutasolle saakka.

Toisin kuin usein sanotaan, stressi ei siis asu päässämme, stressi asuu hermostossamme. Siksi meidän on tärkeää löytää keinoja, joilla tasapainottaa ja purkaa kuormituksen aiheuttamaa ylivireystilaa ja stressin lihaksistoomme ja hermostoomme jumittamaa energiaa. Esimerkiksi sosiaalisista syistä vaiennettu kehon värinä lukitsee energialatauksen kehoomme. Tuon jännityksen kannatteleminen vaatii lihastyötä ja huomaamattamme panssaroimme kehoomme pysyviä jännitystiloja. Jos tapahtuma on tietoisuutemme ulottumattomissa, syvät lihasjännitys voi kroonistua. TRE-harjoitus keskittyy purkamaan näitä jännityksenä ilmeneviä kehon automaattisia suojareaktioita. Keskiössä on ylä- ja alavartalon toisiinsa yhdistävien lantionseudun lihasten aktivointi. Nämä pelkolihaksiksikin kutsutut lihakset pitävät huolta kyvystämme suojautua tai paeta uhkaavasta tilanteesta.

Taustateorioina TRE®-menetelmässä vaikuttavat muun muassa autonomisen hermoston toimintaan liittyvä Stephen Porgesin polyvagaalinen teoria, Dan Siegelin sietokykyikkunan käsite sekä ymmärrys ihon alaisesta sidekudosverkostosta, faskiasta.  TRE® harjoituksessa liike etenee kehon myofaskiaalisia eli lihaksistoa ympäröiviä lihaskalvoketjuja pitkin ja tämän faskian liikkeen ajatellaan olevan kehon jännitysten purkautumisessa olennaisessa roolissa.

Kun meillä on perusymmärrys autonomisen hermoston roolista stressin käsitteeseen liittyen, voimme alkaa tutustua omaan hermostoomme ja kartoittaa omia reaktio- ja toimintamallejamme. Laskevan kehollisen vireystilan myötä meidän on helpompi katsoa itseämme ja elämäämme lempeällä katseella, hyväksyen. Meidän on helpompi suunnistaa kohti turvaa ja yhteyttä, ja ratkoa elämän asettamia haasteita niin itsessämme kuin suhteessa toisiin ihmisiin. Jähmettyneen energian vapautuessa ongelmanratkaisukykymme ja luovuutemme pääsevät jälleen virtaamaan vapaana, ja koemme elämämme kaiken kaikkiaan mielekkäämpänä.

*)Kirjoituksessa on hyödynnetty Rytilän, Törmin ja Matikan kirjoitusta TRE®-menetelmä-mitä se on?

Heidi Naakka

Kirjoittaja on Temen freelancerkoordinaattori. Kuvat ja teksti Heidi Naakka.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.