Siirry sisältöön
Nuoret henkilöt tanssivat ja katsovat ylös taivaalle.
Kuva Nadim Merrikh, Unsplash

Pirkko Ahjo, Pia Karaspuro: Paranee vanhetessaan?

Suomen tanssi- ja sirkustaitelijat STST ja Teatterialan Ammattilaiset TAM järjestävät työhyvinvointiseminaarin sunnuntaina 7.10.2018 klo 10-17 Helsingissä, Teatterikulmassa. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille Temen, Stefin ja STOPPin jäsenille. Tervetuloa!

Tanssi-, sirkus- ja teatteriammattilaisten työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Osa ammattilaisista joutuu lopettamaan työnsä tai vaihtamaan alaa. Voisiko olla toisin?

Meillä Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST:ssä on toiminut erillinen työhyvinvointityöryhmä vuodesta 2011.  Työryhmä on järjestänyt seminaareja ja paneelikeskusteluja sekä kirjoittanut tanssitaiteilijan ikääntymiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Olemme myös pyrkineet luomaan yhteyksiä terveydenhuoltoon ja tutkimukseen.

Tämä 7.10. järjestettävä työhyvinvointiseminaari on osa STST:n 80-vuotisjuhlan seminaarisarjaa ja sen kolmas osa. Tässä seminaarissa pureudumme erityisesti työnantajan ja työntekijän yhteisen näkemyksen rakentamiseen siitä, miten kokeneen työntekijän osaaminen ja työtehtävät voivat kohdata.

Seminaarissa pohditaan käytänteitä ja malleja, joiden avulla työntekijä voisi jatkaa uraansa vammautumisesta tai iän karttumisesta huolimatta.

Miten sekä työyhteisö että työntekijä voisivat hyötyä kokeneen työntekijän tiedoista ja taidoista? Miten tunnistaa ja saada käyttöön se hiljainen kokemusperäinen tieto, jonka siirtyminen edelleen on tärkeää sekä työyhteisössä että koko yhteiskunnassa?

Tanssi-, sirkus- ja teatteriammattilaisten työ on sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa. Osa näiden alojen työntekijöistä, taiteilijoista ja opettajista joutuu vammautumisen tai ruumiillisten muutosten vuoksi lopettamaan työnsä tai vaihtamaan alaa verrattain varhaisessa vaiheessa uraansa silloinkin, kun intohimo alaan ei ole vähentynyt. Voisiko olla toisin?

Ammatillista täydennyskoulutusta on jo kehitetty työurien laajentamisen ja pidentämisen näkökulmasta, ja koulutuksen tavoitteena on usein ammatinvaihto. Nykyisen työn muokkaaminen työntekijän tilanteen ja kykyjen mukaiseksi jää helposti työntekijän itsensä ratkaistavaksi. Työtehtävien muokkaaminen ei aina ole helppoa. Siksi monesti pitäydytäänkin totutuissa käytänteissä ja luovutaan mieluummin työstä tai työntekijästä kuin rakennetaan toimivampia tapoja työn tekemiseen.

Kronologinen ikä on numero, johon ei voi vaikuttaa. Asenneikä on se, joka merkitsee töissä ja siihen ihminen pystyy vaikuttamaan.

Asenneikään liittyvät esimerkiksi suhtautuminen muutokseen, vuorovaikutus- ja sosiaalisen median taidot, verkostot sekä koulutus. Mikään näistä asioista ei liity yksiselitteisesti kronologiseen ikään. Osaamistaan, kokemustaan ja kiinnostuksen kohteitaan olisi tärkeää voida analysoida yhdessä työnantajan kanssa.

Työn sisältöjä ja vaatimuksia sekä työtapoja tulisikin kehittää työyhteisöissä – työntekijät ja työnantaja yhdessä – jotta saataisiin aikaan kestävää ja joustavaa ajattelua sekä toimivia tapoja käytännön toteutukseen.

Tuleeko työntekijästä iän karttuessa kallis kuluerä vai arvokas aarre?

Kuva Michael Afonso, Unsplash

Luentojen ja keskustelujen avulla kootaan ajatuksia ja kokemuksia siitä, millaisia ratkaisumalleja työyhteisöissä on kehitetty ja voidaan edelleen kehittää kokeneiden työntekijöiden tietojen ja taitojen käyttöön saamiseksi.

Luennoitsijoina ovat tanssitaiteilija Anniina Aunola työhyvinvointia kehittävästä Laatuhuoltohankkeesta ja työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin merkitystä Vaasan yliopistossa tutkiva Susanna Kultalahti.

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen hallinnoimassa Laatuhuoltohankkeessa tavoitteena on yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen eli ennaltaehkäisevien, ylläpitävien ja korjaavien toimien vahvistaminen. Hanke on ollut esimerkiksi SOTE-yhteisöissä toimivien tukena ja apuna. Hankkeen avulla pyritään parantamaan työhyvinvoinnin lisäksi myös yhteisöissä tapahtuvien taideprojektien laatua.

Susanna Kultalahti toimii tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa. Hän käsittelee työhyvinvointia yksilön ja organisaation näkökulmasta: mitä organisaatiossa voidaan käytännössä tehdä eri-ikäisten työntekijöiden hyväksi ja miten työyhteisötaidot edistävät jokaisen yhteisön jäsenen työhyvinvointia.

Paneelikeskustelussa kerätään työnantajien ja työntekijöiden kokemustietoa toimivista ja toimimattomista ratkaisuista sekä luodaan pohjaa työyhteisöjen kehittämiselle erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta.

Tanssin, sirkuksen ja teatterin alalla on ja tarvitaan eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä! Seminaari on avoin kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille. Temen, STOPPin ja STEFIn jäsenille se on maksuton. Muille osallistumismaksu on 30 euroa. Seminaari järjestetään sunnuntaina 7.10.2018 klo 10.00–17.00 Teatterikulmassa Helsingissä  osoitteessa Meritullinkatu 33 A.

Seminaarin ohjelma

10.00-10.30 Aamukahvit

10.30-12.00 Anniina Aunola (Laatuhuoltohanke): Yhteisöissä toimivien taiteilijoiden  työhyvinvoinnin kehittäminen

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-15.00 Susanna Kultalahti (Vaasan Yliopisto): Työyhteisötaitojen vaikutus työhyvinvointiin

15.00-17.00 Paneelikeskustelu, panelisteina: mm. Riitta Raunio (LP), Pasi Kuronen (TAM), Hannele Niiranen (STOPP), Anniina Aunola (STST) ja Hanna Fontana (STEFI). Paneelin moderaattorina toimii Satu Tuittila (STST).

Sitovat ilmoittautumiset 6.10.2018 mennessä täällä… 

Liiton logo STST

Pirkko Ahjo ja Pia Karaspuro

Kirjoittajat ovat tanssialan ammattilaisia ja STST:n työhyvinvointityöryhmän jäseniä.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.