Siirry sisältöön
Henkilö karjuu pöytäpuhelimen luuriin.
Kuva Icons8 team, Unsplash

AY-liikkeen on ryhdyttävä suvaamaan ja sassiin!

Elokuun 2019 pääkirjoitus, Anne Saveljeff

Teme, työnantajaliitto Suomen Teatterit ja Teatterin tiedotuskeskus järjestivät viime viikolla Tampereen Teatterikesän yhteydessä tasa-arvoseminaarin, jossa kysyttiin onko nykypäivän ammattiteatteri työ- ja uramahdollisuuksiltaan yhdenvertainen. No eihän se ole. Teatterinjohtaja ja ohjaaja Otso Kautto totesikin, että mieheydestä on ollut apua hänen työurallaan.

Pääpuhujana oli kasvatustieteen professori Kirsti Lempiäinen Lapin yliopistosta. Lempiäinen on tutkinut mm. yliopistoja sukupuolen näkökulmasta. Hän totesikin, että 70 prosenttia professoreista on miehiä, paitsi Lapin yliopistossa, jossa enemmistö on naisia.

Lempiäisen mukaan oikeudenmukaisuus työelämässä on noussut tärkeäksi ja tähän liittyy johtajuus. Ihmiset toivovat ammattimaisia ja koulutettuja johtajia.

Lempiäisen mukaan keskeisiä työelämän tasa-arvo-ongelmia ovat:
– Työllistyminen, palkkaus, uralla eteneminen, määräaikaisuus, keikka- ja tuntityöt
– Sukupuolinen häirintä, syrjintä ja väkivalta
– Työn ja perheen/kodin/yksityiselämän yhteensovittaminen

-”Tasa-arvotyöhön on sitouduttava. Vaikka täyttä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei ehkä koskaan saavuteta, niitä on pidettävä työpaikan tärkeinä arvoina ja toiminnan juonteina. Tasa-arvo ei toteudu, jos sen eteen ei tehdä asioita,” Lempiäinen sanoi painokkaasti.

Kommenttipuheenvuorossaan Temen työehtoasiantuntija Anu Suoranta totesi, että teatterialasta pitää saada enemmän tutkimustietoa, mennä tilastolukujen taakse ja tarkastella mm. palkkatasa-arvon toteutumista.

Suoranta haastoi ay-liikettä tasa-arvotekoihin. Yksi niistä on suvata työehtosopimusten ammattinimikkeet sukupuolineutraaleiksi. Tämä muutos olisi kustannusneutraali. Suorannan mukaan selvitettäväksi tulee suvauksen myötä myös se, miten eri työaikamuodot saadaan sellaisiksi, että ne eivät eriarvoista iän ja sukupuolen suhteen.

Seuraavalla TES-kierroksella Teme pyrkii eroon Teatterialan työehtosopimuksen sukupuolittuneista ammattinimikkeistä. Teme kannustaa tähän työhön muitakin ammattiliittoja, sillä käytetty kieli vaikuttaa asenteisiin ja arvoihin. Työehtosopimukset ja työelämä lainsäädäntöä myöten ovat täynnä erilaisia ”miehiä” kuten luottamusmiehiä, lakimiehiä, valo- ja äänimiehiä.

Temen toiminnanjohtaja Karola Baran muistutti, että työehtosopimusten suvaus eli sukupuolivaikutusten arviointi on yksi asia. Yhtä tärkeänä hän pitää jokaiselle työpaikalle tehtävää yksilöityä tasa-arvosuunnitelmaa:
– ”Tasa-arvolaki edellyttää, että työnantajat laativat palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman, kun työntekijöiden määrä on vähintään 30 henkilöä. Työturvallisuuskeskuksen sivuilla on selkeät ohjeet, samoin tasa-arvovaltuutetun nettisivuilla.”

Nyt suvaamaan ja sassiin! Meidän on pantava töpinäksi, jos aiomme saada tuloksia. Tasa-arvosta ja sukupuolivaikutuksista on puhuttu vuosikymmenet – miksi muutos on näin hidas?

Anne Saveljeff

Kirjoittaja on Metelin päätoimittaja ja Temen tiedottaja. Metelissä ilmestyy artikkeli joka tiistai ja pääkirjoitus kerran kuussa.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.