Siirry sisältöön
Metelin kansi: Jani Pulkka

Nämä vaalit ovat muutosvaalit

Huhtikuun 2019 pääkirjoitus, Anne Saveljeff

Aina vaaleissa puhutaan muutoksesta, mutta nyt äänenpainot ovat todella vakavat. Näihin vaaleihin sisältyy valtava määrä fataaleja asioita: ilmastonmuutos, elämän monimuotoisuus, ihmisoikeudet, hyväksikäyttö, tasa-arvo, verotus, sote, aktiivimalli, perustulo, alipalkkaus ja työelämän suunta. Muutamia mainitakseni.

Äänestysprosentti nousee varmasti korkeammaksi kuin viime eduskuntavaaleissa. Nämä ovat muutosvaalit ja kyseenalaistamisvaalit. Nuoret ovat olleet erityisen tiukkoina.

Poliitikkojen populistia väitteitä on myös kyseenalaistettu ansiokkaasti. Yle teki siitä juttusarjan ja somessa levisi hashtag #vaadifaktat.

Kansalais- ja ihmisoikeuksien puolesta on puhuttu paljon. Oikeuksien lisäksi vaaditaan lisää valvontaa. Suomessa on menetetty usko hyväntahtoisuuteen ja laatuun ilman valvontaa ja sanktioita. Tiedämme nyt, että vanhukset ja vammaiset eivät tule hoidettua hyvin ilman valvontaa. Tiedämme, että lintukodossamme on ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä eikä työelämässäkään kaikki ole hyvin.

SAK puhuu alipalkkauksen kriminalisoinnista ja harmaan talouden vastaisista toimista. SAK vaatii työsuojelun resurssien ja toimivallan kasvattamista sekä tilaajavastuulain parantamista ja yritysvastuulakia.

Vaatimukset kumpuavat siitä, että työehtoja poljetaan ja työntekijän asemaa on heikennetty lainsäädännöllä.

Työehtojen valvonnan ja työsuojelun parantamiseksi SAK vaatii, että rikoslakiin lisätään alipalkkauksen kriminalisoiva lainsäännös. Jos työnantaja maksaa yleissitovan työehtosopimuksen alittavaa palkkaa, se on katsottava palkkarikokseksi. Palkkarikosten valvontavastuu on SAK:n mukaan saatava aluehallintoviranomaisten tehtäväksi.

Yksittäisellä työntekijällä on olematon mahdollisuus puuttua työehtojensa epäkohtiin, minkä takia SAK vaatii ammattiliittojen kanneoikeutta kirjattavaksi lakiin.

Lisäksi SAK haluaa työturvallisuusrikosten maksimirangaistusasteikkoa nostettavaksi nykyisestä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Työturvallisuuden rikkomisesta seuraavat rangaistukset ovat alhaisemmalla tasolla omaisuusrikoksiin nähden.

Sunnuntaina 14.4. äänestetään myös työelämän suunnasta. Käytä ääntäsi!

Anne Saveljeff

Kirjoittaja on Metelin päätoimittaja ja Temen tiedottaja. Metelissä ilmestyy artikkeli joka tiistai ja pääkirjoitus kerran kuussa.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.