Siirry sisältöön

Aluevaltuustoihin pyrkii vastuullisia temeläisiä

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista eli sote-palveluista siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Tuolloin hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät miten laadukkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita paikallisesti tarjotaan.

Aluevaltuustot päättävät terveyskeskusten ja palolaitosten lisäksi lastensuojelusta, vanhusten ja vammaisten hoidosta, kotihoidosta sekä tuhansien ammattilaisten työelämän laadusta. Ammattiliitot, kuten JHL, ovat olleet huolissaan henkilöstön asemasta uudistuksessa ja muistuttaneet muutoksen laajuudesta. Osalla vaihtui työehtosopimus jo viime syksynä (Sote-sopimus) ja tuhansien kohdalla työnantaja tulee vaihtumaan.

Helsinki on poikkeus 21 hyvinvointialueen rinnalla. Helsinki vastaa alueensa sote- ja pelastuspalveluista eikä aluevaaleja  käydä. Tietoa sote-uudistuksesta…

Aluevaaleissa on kyse arjen asioista ja jokaisen ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Palvelutarpeiden tunnistamisessa tarvitaan vahvaa alueellista tuntemusta.

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Aluevaalien ennakkoäänestys houkutteli vaaliuurnille liki miljoona äänioikeutettua eli noin 25 % äänioikeutetuista. Vilkasta ennakkoäänestäminen oli Etelä-Savossa, Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa. Vantaalla, Keravalla ja Keski-Uuudellamaalla äänestysinto oli laimeampaa.

Kehotamme temeläisiä aina äänestämään valtakunnallisesti merkittävissä vaaleissa. Lisäksi tuemme ehdolla olevia jäseniämme tarjoamalla näkyvyttä.

Temeläinen ehdokas on fiksu valinta, sillä hän pohtii työn, taiteen ja kulttuurin arvoja ja merkitystä. Vaikka kulttuuripalveluista vastaavat jatkossakin kunnat, jokainen temeläinen tietää taiteen ja kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisön hyvinvoinnille. Hän osaa käyttää argumenteissaan tutkimustuloksia taiteen ja kulttuurin vaikuttavuudesta.

Aluevaaleissa on kyse arjen asioista ja jokaisen ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Palvelutarpeiden tunnistamisessa tarvitaan vahvaa alueellista tuntemusta.

Nyt valittavien aluevaltuustojen toimikausi alkaa jo 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025. Jatkossa kausi on nelivuotinen. Lisätietoa vaaleista…

Temeläisistä ehdokkaista haluavat esittäytyä Birgit Aittakumpu, Inka Loppi, Juuso-Matias Maijanen ja Reijo Tuononen. Onnea vaaleihin!

 

”Minä haluan laadukkaat ja tasavertaiset, läheltä saavutettavat palvelut kaikille.
Minä haluan, että jokainen voi varallisuuteen katsomatta olla terve ja voida hyvin.
Haluan, että jokaisella työntekijällä on hyvät ja reilut työolot ja että heidän palkkansa riittää elämiseen.
Haluan kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja ja purkaa koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan.

Terveyskeskusmaksu tulee poistaa koko hyvinvointialueella ja asiakasmaksujen perintä perintäyhtiöiden kautta tulee lopettaa. Kulttuuri auttaa ennaltaehkäisemään terveysongelmia. Länsi-Uudellemaalle tarvitaaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Sote- eli aluevaaleissa on kyse kaikkien Suomessa asuvien tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja terveydestä.
Tulevissa sotevaaleissa päätetään, miten ja kenen ehdoilla palvelut rakennetaan ja minkälaisin ehdoin työtä tehdään.”

 


”Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat hyvinvointivaltiomme peruspilareita. Haluan olla mukana varmistamassa, että näin on jatkossakin. Valtuustoon tarvitaan ihmisiä, joilla on vahva oikeudenmukaisuuden taju ja kyky sovittaa erilaisia näkemyksiä yhteen.

Sote-uudistus on valtava muutos. Muutoksen yhteydessä on olennaista panostaa ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin lähellä ihmistä. Hyvinvointialueen rakentamiseen pitää ottaa mukaan työntekijät; annetaan ammattilaisille mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja kehittää sitä. Myös kolmannen sektorin apua, tukea ja koulutusta tarjoavien kansalaisjärjestöjen toiminta tulee turvata ja niiden ääntä palveluntarvitsijoiden edustajina on kuultava.

On tärkeää, että aluevaltuustoissa vastaamassa arjen palveluista on ihmisiä, jotka haluavat suojella ja kehittää hyvinvointivaltiotamme ihminen edellä. Älä anna muiden käyttää ääntäsi sinun puolestasi!

Kulttuurialan edustajana pidän myös tärkeänä, että ihmisten oikeus kulttuuriin turvataan myös niille ryhmille, jotka eivät omatoimisesti pääse kulttuurin pariin. Esim. neuvoloissa perheille voidaan ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä antaa kulttuuriseteleitä lasten kulttuuritoimintaan. Myös ikäihmisten ja omaishoitajien virkistystoiminta ja kulttuurin tuominen palvelutaloihin ja muihin soteyksiköihin on tärkeää jatkossakin ja toimintaa pitää edelleen kehittää.”

 

”Tämän vuoden aluevaaleissa annetaan ääni niille päättäjille, jotka rakentavat tulevaisuuden Hyvinvoinnin turvaverkon. Puolueeni Vasemmistoliitto haluaa tehdä sen ihmisiä ajatellen, ja minusta tärkeintä on puuttua.

Oma tavoitteeni on olla luomassa kattavaa, vastuullisella tavalla rakennettua hyvinvoinnin turvaverkkoa. Tämä verkko luodaan tukemalla työntekijöitä heidän työssään sekä monialaisen yhteistyön tekemisessä. Varsinais-Suomessa on paljon erilaisia ihmisiä ja perheitä monenlaisista taustoista ja elämäntilanteissa näkyy ihmisyyden koko kirjo. Jokaiselle meistä on varmistettava sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden luoma turvaverkko ottamaan heidät tarvittaessa kiinni.

Emme voi luoda hyvinvoinnin turvaverkkoa yksin, vaan tarvitsemme jokaisen ääntä siihen työhön.”

 

”Aluevaalit ovat mielestäni tärkeimmät nykyisistä vaaleistamme, koska jokaisella alueella on todellinen päätäntävalta jokapäiväiseen elämäämme liittyviin asioihin. Alueilla päätämme terveydenhoidosta, sosiaalihuollosta, palo- ja pelastustoimesta eli jokaisen kansalaisen hyvinvoinnille tärkeistä asioista.

Alueiden päättäjillä on suuri vastuu, suurempi kuin kuntien päättäjillä aikaisemmin. Alueiden päättäjillä on suurempi tuntemus alueensa oloista kuin valtakunnan tasolla, eli päättäjillä eduskunnassa.

Tulen toimimaan aluevaltuutettuna koko alueen näkökulmasta ja huomioimaan kaikkien alueen osien yhdenvertaisen kohtelun. Tulen toiminnallani pyrkimään siihen, että alueille saadaan aikanaan verotusoikeus, jolloin alueiden päätäntävalta tulee olemaan vieläkin itsenäisempää kuin niiden aloittaessa 1.1.2023.

Aluevaaleissa äänestäminen on tärkeää, koska antamalla äänesi toteutat lähidemokratiaa parhaimmillaan ja vaikutat jokapäiväiseen elämääsi.”

Tutkimuksia taiteen ja kulttuurin vaikuttavuudesta

Kulttuuri ja luovat alat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa TÄÄLLÄ….

Taloustutkimus: Kulttuurialan vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen TÄÄLLÄ…

Anne Saveljeff

Temen tiedottaja ja Metelin päätoimittaja

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.