Siirry sisältöön
Kasvokuva Kirsistä. Taustana on sinisten kukkien peittämä metsänpohja.
Kirsi Törmi jatkaa hyvän työelämän etsintää. Hänen laatimansa verkkokurssi käsittelee myös niiden työhyvinvoinnin teemojen käsittelyä, joita on sivuttu monivuotisen työhyvinvointihankkeen luentosarjassa (vuosina 2019-2022) Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla.

STST:n luentosarja: Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla

Talven 2020-2021 aikana STST järjestää kolmeosaisen luentosarjan Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla, jossa käsitellään vuorovaikutusta taideprosesseissa. Eettinen arviointi kestävästä taiteellisesta työskentelykulttuurista on ajankohtainen, sillä esittävien taiteiden parissa on noussut esiin työpahoinvointia.

Tämä STST:n järjestämä luentosarja pyrkii ehdottamaan uudenlaisia tapoja kohti terveempiä ja ryhmien työhyvinvointia lisääviä toimintamalleja.

Luentosarjan järjestää Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST. Luentosarja on osa Epäterveen työskentelykulttuurin ennaltaehkäisy ja käsittely -hanketta, joka on saanut tukea Taikelta. Luennoitsijana toimii tutkijatohtori Kirsi Törmi, joka on toiminut tanssitaiteen parissa laaja-alaisesti tanssija-koreografina, tuottajana, tutkijana sekä taiteellisena johtajana. Törmin erityisosaamisalueita ovat taiteen osallistavat ja vuorovaikutteiset prosessit. Törmi toimii myös hahmoterapeuttina ja työnohjaajana Väestöliitossa sekä TRE-ohjaajana ja -kouluttajana.

Luentosarjan keskeisiä teemoja ovat luovaa työskentelyä tukeva vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen työhyvinvoinnin tukijana sekä osallistava johtaminen. Punaisena lankana kaikissa luennoissa on keho-orientoituneisuus; sen huomioiminen, että ”eläin meissä” eli autonomisen hermoston vaistonvarainen toiminta on läsnä kaikissa kohtaamisissamme. Saat ymmärrystä hermostollisista puolustautumisen ja suojautumisen tiloista sekä siitä, kuinka voit omalla toiminnallasi mahdollistaa psykologisesti turvallisen työskentelykulttuurin syntymistä eli kuinka tuet luovaa työ- ja tunneilmapiiriä.

Ajat ja paikat

Kolme etäluentoa zoomissa lokakuu 2020 – tammikuu 2021. Yhden luennon kesto on 2,5 h. Se sisältää myös ajatusten ja kokemusten vaihtoa pienryhmissä.

Ma 19.10.2020 klo 12.30–15.00

Ma 7.12.2020 klo 12.30–15.00

Ma 18.1.2021 klo 12.30–15.00

Kenelle

Tanssi- ja sirkustaiteilijat, esittävän taiteen ammattilaiset, esittävien taidealojen pedagogit, taidealoilla johtavissa ja esimiestehtävissä työskentelevät.

Hinta

Kaikille Temen jäsenille ilmainen. Muut osallistujat 15,-/luento.

Ilmoittautumiset 16.10. asti

Tästä linkistä…

Luentosarja on tarkoitettu kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisille luennoille osallistuminen on mahdollista.

Luento ma 19.10.2020: Luovaa työskentelyä tukevan vuorovaikutuksen osatekijät

Tämä avausluento käsittelee luovuutta tukevan, turvallisen ja inhimillisesti kestävän vuorovaikutuksen parametreja. Luennossa esitellään myös malli puheeksi ottamisen askelista, kuinka hankalia vuorovaikutustilanteita voidaan purkaa ja kuinka niistä on mahdollista päästä eteenpäin.

Luento ma 7.12.2020: Eettisen osaamisen puute taidealojen työhyvinvoinnin esteenä

Toinen luento avaa eettistä osaamista: mitä etiikka ja eettisyys on, miksi eettisen osaamisen kysymykset ovat taidealoilla uinuneet. Luennolla jatketaan vuorovaikutuksen parissa; millaista on eettistä tarkastelua kestävä vuorovaikutus? Voiko kehotietoisuus ja traumasensitiivinen ymmärrys toimia taidealojen (ammatti)etiikan suunnannäyttäjänä?

Luento ma 18.1.2021: Johtaminen käytännön toimintana

Kolmas luento käsittelee johtamista tavoitesuuntautuneena, vuorovaikutteisena toimintana, jonka avulla yhdessä toimimista on mahdollista kehittää. Taidealoilla johtaminen on jäänyt varsin tunnistamattomaksi osaamisalaksi. Luennolla esitellään muun muassa osallistavan johtamisen (Participative Leadership) perusperiaatteita. Luento avaa myös eri johtamistyylien yhteyttä työstressiin ja kuormitustekijöihin.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.