Siirry sisältöön
Sentin kolikoista muodostettu sana Palkat.
Kuva Jani Pulkka

Palkkasuositus ohjaajille ja dramaturgeille ammattiteatterissa 2024

Puhu raha-asiat heti johtajan kanssa, kun vierailusta tai kiinnityksestä neuvotellaan. Pyri saamaan kirjallinen sopimus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Valtionosuutta saavissa VOS-teattereissa maisterin tutkinnon suorittaneen ohjaajan ja dramaturgin kuukausipalkan tulisi olla vähintään 3400,-. Mikäli tutkintoa ei ole, lähtöpalkan tulisi olla vähintään 2 700,-. Kolmen vuoden työkokemuksella on oikeus vaatia täyttä, suosituksen mukaista palkkaa.

Vuonna 2023 Teatteritilastojen mukaan keskipalkka ohjaajalla oli 3929,83 euroa/kk ja dramaturgilla 4018,91 euroa/kk.

Sinä olet köyhempi kuin teatteri. Työpanoksesi myyminen halvalla heikentää kollegoiden asemaa vastaavissa tilanteissa. Arvota työsi riittävän korkealle, olet ammattilainen.

Yleissitovan Teatterialan työehtosopimuksen vähimmäispalkka ohjaajalle & dramaturgille on 2780,03 euroa/kuussa.

Palkat nousevat yleisen linjan…

Matkakustannukset eli päivärahat, matka- ja majoituskulut

Teatterialan työehtosopimukseen kuuluu, että vieraalla paikkakunnalla teatteri järjestää ohjaajalle majoituksen, maksaa matkat  ja päivärahat. Teme ja työnantajaliitto Stefi pääsivät sopuun TES-tulkinnassa. Lue täältä ohje….

Jos teatteri tai muu työnantaja ei maksa matkakustannuksia, säästä kaikki työkeikan elinkustannuksista aiheutuvat kuitit (matkaliput, kahvi- ja ruokakuitit) ja vähennä ne verotuksessasi.

Jos matkakustannukset maksetaan verollisina, tarkasta, että ne on myös merkitty palkkalaskelmaasi. Verolliset matkakulut ja päivärahat ovat palkkaan verrattavaa tuloa. Voit vähentää verolliset matkakulut verotuksessa.

Useampi taiteellinen suunnittelutyö

Jos sinulla on ohjaajantyön lisäksi muita teokseen liittyviä suunnittelutöitä, kuten valo-, ääni-, video-, lavastus- tai pukusuunnittelu, maksetaan siitä ohjaajan työn lisäksi erillinen palkka.

Ylimääräisestä suunnittelutyöstä voidaan maksaa 25 % ”alennettu palkka”. Jos vaikkapa teet lavastussuunnittelun ohjaustyön lisäksi, on ohjaajan työstä saatava palkka 100 % ja lavastuksesta saatava palkka 75 %.

Dramaturgin työstä tehdään eri sopimus työehtosopimuksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai tietoa, soita liiton hallituksen jäsenelle tai liiton toimitsijalle ennen palkkaneuvotteluja. Jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi liitossa – ennen kuin allekirjoitat sen. On hyvä ”nukkua yön yli” ennen sopimukseen sitoutumista.

Poimintoja ja huomioita Teatterialan työehtosopimuksen liitteistä 7 ja 8

Lue työehtosopimuksesta liitteet 7 ja 8 kokonaisuudessa. Löydät ne esim. Temen nettisivuilta www.teme.fi Työelämä-välilehdeltä.

LIITE 7: OHJESÄÄNTÖ

Tehtävään valmistautuminen

Ohjaaja on oikeutettu vähintään neljän (4) viikon ohjauksen valmisteluaikaan ennen harjoitusten alkua. Mikäli käsikirjoitus ei ole valmis tai sitä ei ole, valmisteluaika on kahdeksan (8) viikkoa. Tämä koskee kaikkia suunnittelijoita.

Harjoitukset

Normaalimittaiselle esitykselle (2-2,5 h) on työehtosopimuksen mukaan järjestettävä vähintään 40 harjoitusta. Käytännössä tämän mittainen esitys vaatii 50-70 harjoitusta. Jos teet ”syksyn suursatsausta”, luku on 70-100 harjoitusta. Ei tee pahaa lisätä vielä +5 harjoitusta, sillä saattaa tulla yllättäviä kokouksia tai muuta, jotka ovat poissa sinun harjoituksistasi. Ehdota neuvotteluissa heti jotain harjoitusmäärää.

Ole tarkkana ns. osaharjoitusten kanssa, missä kaikki työryhmän jäsenet eivät ole käytettävissä.

Tämä koskee myös tekniikkaa. Selvitä kuinka moneen harjoitukseen tarvitset myös tekniikan paikalle.

Tekninen henkilökunta noudattaa useassa teatterissa ns. kokonaistyöaikaa eli he myös itse määrittelevät työaikansa. Varmista näyttämömestarin / järjestäjän kanssa, että riittävä tekninen henkilöstö on paikalla – erityisesti korjaavien aamuharjoitusten osalta. Teknisen henkilökunnan käytöstä sovitaan teatterin johdon kanssa työehtosopimuksen mukaan.

Koska ylitöistä ei yleensä makseta, vaan se korvataan vapaina, varaudu siihen, että aamuharjoituksesi saattaa lyhentyä (n. 30-60 min), jos illalla on näytös, joka ylittää työaikarajan.

Varautuaksesi tähän, ota selvää muusta ohjelmistosta.

Jos haluat venyttää työaikaa esimerkiksi antaaksesi palautteen heti läpimenon päätteeksi, sovi työryhmän kanssa, että tiettyjen päivien venyminen korvataan esim. kokonaisella vapaapäivällä sopivassa kohdassa. Tästä on kuitenkin sovittava aina työnjohdon kanssa.

Pyydä teatterin viikkolistat itsellesi etukäteen. Kokoukset yms. selviävät niistä. Osallistu viikkokokouksiin, joissa koko teatterin toiminta käydään läpi. Viikkokokouksessa voi puuttua käytännöllisiin epäkohtiin.

Pääharjoitusvaihetta voi tarvittaessa venyttää niin, että pääharjoitusten väliin jää enemmän kuin yksi korjaava harjoitus (jossa tekniikka on paikalla.) Tästä on sovittava työnjohdon kanssa.

Työturvallisuus

Paljon tekniikan käyttöä vaativissa harjoituksissa työturvallisuutta tuo, kun tarkistat järjestäjältä/näyttämöpäälliköltä, että kaikki on valmista ja paikallaan harjoitusta varten.

Esityksen taiteellisen tason säilyttäminen

Neuvotellaan aina ohjaajan kanssa.

Valvontapalkkio (per kerta) on: tuntipalkka X 2,5 X 4.

Esityksen valvonta on minimissään 4 tunnin työ. Tuntipalkka kerrotaan 2,5:lla. Tuntipalkan saa jakamalla kuukausipalkan luvulla 163.
ESIM. 3500,- : 163 = 21,50.

Sovi valvonnat, palkkiot ja matkakustannukset etukäteen. Älä päästä läpi liian pitkiä taukoja esitysten väliin. Selvitä etukäteen esityksen näytösaikataulu.

Oikeus muistiharjoitukseen jokaista alkavaa 4. viikkoa kohti.

Tiedottaminen

Työehtosopimuksen mukaan teatterin johto ja markkinointi vastaavat valmisteltavan ja ohjelmistossa olevan esityksen tiedottamisesta yhteistyössä taiteellisten suunnittelijoiden kanssa. Eli vastuu tekstien ja muun materiaalin tuottamisesta ei ole sinulla. Sinä hyväksyt ne, työ kuuluu markkinoinnille.

Liite 8: Vierailevan ohjaajan, koreografin, skenografin, valo- ja äänisuunnittelijan teatterityöehtosopimus

Työn luokitusperusteet

Koska normaalia työtä ei määritellä, neuvottele siitä onko työsi ”vaativa ja suurimuotoinen” vai ”pienimuotoinen”. Kerroin määrittelee työn vativuuden sekä työsuhteen keston kuukausissa.

B. Vaativa ja suurimuotoinen
”Suuri henkilömäärä” tarkoittaa liiton mukaan yli 20 esiintyjää. Mikäli esityksessä on orkesteri, kuoro, avustajia, koreografioita – tai jos harjoituksia käytetään näyttelijäntyön harjoittelemisen lisäksi myös merkittäviä määriä laulu-, musiikki-, tanssi – ja/tai teknisiin harjoituksiin, kyseessä on todennäköisesti ”vaativa ja suurimuotoinen” työ.

C. Pienimuotoinen
Liiton mukaan lastennäytelmä ei ole automaattisesti pienimuotoinen.

Palkkio useasta tehtävästä

Dramaturgin työt eivät kuulu tähän kategoriaan. Ne vaativat erillisen sopimuksen.

Ota muista suunnittelijoista etukäteen selvää ja varmista, että he ovat käytössäsi. Koeta nähdä etukäteen, onko sinun tehtävä muutakin kuin omaan työhösi liittyvää suunnittelua ja vaadi niistä työehtosopimuksen mukaiset palkat.

Jos puhutaan ”työryhmäsuunnittelusta”, se tarkoittaa usein käytännössä sitä, että sinä teet työn.

Palkanmaksu

Palkanmaksu on sopimusasia. Voit sopia ajankohdan toisin kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan. Palkanmaksun ajankohta ei vaikuta työttömyyskorvauksiin, vaan tehdyn työn ajankohta. Sopimuksessa tulee olla työaika, joka vastaa palkkauksen vaativuuskerrointa. Se voi jakautua osiin.

Lopuksi

Kaikki työsopimusasiat ovat neuvoteltavissa teatterin johdon ja/tai työryhmän kanssa.

Keskustele ja jaa kokemuksia kollegojesi kanssa. Palkoista puhuminen ääneen on suotavaa.

Jos mikä tahansa asia herättää kysymyksiä, älä epäröi olla yhteydessä liittoon.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.