Siirry sisältöön
Kasvokuvat Atrosta, Inkasta ja Joonasta.
Temen puheenjohtajisto

Temen puheenjohtajistossa on kolme kovaa teatterin ja elokuvan ammattilaista: Atro Kahiluoto, Inka Loppi ja Joona Mielonen

Temen puheenjohtajisto valittiin toukokun lopulla liittokokouksessa. Puheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan teatteriohjaaja Atro Kahiluoto ja varapuheenjohtajana elokuvatyöntekijä Joona Mielonen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin teatterialalla toimiva asiakkuusvastaava Inka Loppi. 
Temen hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Puheenjohtajisto mm. valmistelee tulevien kokousten sisällöt yhdessä Temen toiminnanjohtaja Karola Baranin kanssa.

Temen puheenjohtaja ja teatteriohjaaja Atro Kahiluoto

Olet Temen puheenjohtaja ja paljon muuta. Kerro itsestäsi ja kesästäsi.

Olen koulutukseltani ja ammatiltani teatteriohjaaja. Työskentelen tällä hetkellä vapaana, vaeltelevana ohjaajana ja käsikirjoittajana. Olenpa viime aikoina löytänyt itseni muutaman kerran näyttämöltäkin.

Asemapaikkani on Helsinki. Olen naimisissa kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kanssa. Meillä on kaksi aikuista lasta.

Luontosuhteestani voin sanoa, että luonto on kyllä itselleni kaikkinaisen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä. Liikun paljon metsässä ja merellä, tekosyynä marjastus, sienestys, kalastus ja metsästyskin joskus. Mustikkavuosi on ollut paras miesmuistiin, puolison kanssa poimittiin kehumatta tuollaiset 100 litraa.

Yleisesti ottaen luontosuhde on saanut kyllä jatkuvasti synkkeneviä sävyjä. Ympäristön, erityisesti Itämeren ja metsien tila, surettaa ja huolestuttaa. Kuudenkymmenen vuoden perspektiivillä voi sanoa, että luonnon köyhtyminen on kaikkialla käsinkosketeltavaa. Tehometsätalouden jäljet, levälautat vesistöissä, lintujen, hyönteisten ja kalojen joukkokadot kauhistuttavat. Viime vuonna ei eteläiseen Suomeen tullut termistä talvea lainkaan. Maakuntien kokoiset metsäpalot Siperiassa, Amazoniassa, Australiassa, Kaliforniassa, Espanjassa ja Portugalissa ovat ensimmäisiä merkkejä niistä odotetuista ja pelätyistä luonnon takaisinkytkentämekanismeista, jotka voivat laukaista ilmaston lämpenemisen hallitsemattoman ja peruuttamattoman kierteen. Pakko nostaa suomalaisille hattua siitä tyyneydestä ja rauhallisuudesta, jolla he näyttävät ottavan tämän kaiken vastaan. Itse en tahdo siihen aina kyetä.

Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö on alusta asti ja historiallisestikin ollut ammattiyhdistysliikkeen yksi kivijalka. Minusta näyttää, että tähän toimintaan olisi syytä taas panostaa.

Mitä Teme sinulle merkitsee?

Ilman muuta on uskottava, että Temen kautta voi parantaa maailmaa, sitä vartenhan se on olemassa. Teme on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja poliittinen toimija.

Ammattiyhdistysliikkeen alaa ovat yhteiskunnan perusrakenteet, kuten kansallinen ja globaali talous, tuotannon tavat ja tuotantojärjestelmät, työelämän organisoituminen, energia- ja veropolitiikka, eriarvoistumisen pysäyttäminen jne. Juuri sellaiset perustavanlaatuiset kysymykset, jotka laajasti ja polttavimmin vaativat nyt uudistamista ja uusia ratkaisuja ja jotka tulevat voimakkaasti vaikuttamaan jokaisen arkipäivään. Tavallisella kansalaisella ei vaalien välissä ole juuri parempia väyliä päästä käsiksi näihin asioihin kuin osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan.

Tekeekö Teme ja ay-liike oikeita asioita?

Monet välittömästi tai välillisesti työelämäämme, toimeentuloomme ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ratkaisevasti vaikuttavista tekijöistä näyttävät karanneen aika kauaksi välittömästä vaikutuspiiristämme – eurooppalaiselle tai globaalille tasolle. Tämän edessä ei pidä antaa periksi. On yritettävä ulottaa vaikuttaminen sinne, missä ratkaisevat päätökset tehdään, olivatpa vallan kammarit kuinka etäällä tahansa.

Tässä työssä on SAK meille luonteva väylä. Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö on alusta asti ja historiallisestikin ollut ammattiyhdistysliikkeen yksi kivijalka. Minusta näyttää, että tähän toimintaan olisi syytä taas panostaa. Verkostot ovat olemassa.

Metelin ensi vuoden teemaksi voisi sopia ammattiyhdistysliike ja kansainvälinen yhteistyö.

Temen varapuheenjohtaja ja asiakkuusvastaava Inka Loppi

Olet Temen varapuheenjohtaja ja paljon muuta. Kerro itsestäsi ja kesästäsi.

Olen Inka Loppi ja työskentelen teatterissa asiakkuusvastaavana. Työskentelen Tampereen keskustassa ja asun maaseudulla Akaan Kylmäkoskella. Olen yhden aikuisen pojan ja kahden kouluikäisen tytön äiti. Muita tärkeitä perheenjäseniä ovat kaksi koiraa ja kani. Olen aktiivinen niin kunnallispolitiikassa kuin järjestötoiminnassa. Temen hallituksen lisäksi kuulun Teatterialan Ammattilaiset TAM ry:n hallitukseen.

Vapaa-aikana luen intohimoisesti dekkareita ja ulkoilen koirien kanssa. Kesällä tuli mansikoita ja mustikoita popsittua ja pakastettua runsaasti talven varalle. Sienimetsään en ole vielä ehtinyt.

Kulttuuri ja taide luovat hyvinvointia yhteiskunnassa, joten Temen kuuluu pitää huolta alan työntekijöiden hyvinvoinnista. Toimintaa pitää kehittää kuuntelemalla jäsenten tarpeita.

Mitä Teme sinulle merkitsee?

Näen Temen tärkeänä työntekijöiden ääntä esiin tuovana toimijana. Tärkein tavoite on kehittää työntekijöiden työolosuhteita sekä turvata taide- ja kulttuurialojen toimintaedellytyksiä. Koronapandemian myllertäessä meidän on oltava mukana kehittämässä uusia toimintatapoja alalle kaikkien turvallisuuden ja toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi.

Tekeekö Teme ja ay-liike oikeita asioita?

Ay-liikettä tarvitaan edelleen kipeästi työelämän pirstaloituessa ja suuryritysten jatkuvasti kasvavan voitontavoittelun pyrkiessä rapauttamaan työsuhde-ehtoja. Ay-liikettä tarvitaan pitämään huolta ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Itsensätyöllistäjien ja freelancereiden edunvalvontaa pitää kehittää ay-liikkeessä.

Kulttuuri ja taide luovat hyvinvointia yhteiskunnassa, joten Temen kuuluu pitää huolta alan työntekijöiden hyvinvoinnista. Toimintaa pitää kehittää kuuntelemalla jäsenten tarpeita.

Temen varapuheenjohtaja ja elokuvatyöntekijä Joona Mielonen

Olet Temen varapuheenjohtaja ja paljon muuta. Kerro itsestäsi ja kesästäsi.

Olen Joona Mielonen, 34-vuotias kotkalainen elokuvatyöntekijä ja apulaisohjaaja. Olen ollut elokuva-alalla kameran takana nyt 12 vuotta. Olen viettänyt tämän kesän samalla lailla kuin jokaisen kesän 12 vuoden aikana: työtä tehden. Suomessa iso osa tuotannoista pyörähtää aina kesällä käyntiin.

Näistä 12-vuodesta olen ollut seitsemän summalaisen moottoriveneen omistaja. Yleensä tuotannot ovat pk-seudulla ja se vaikuttaa tietenkin veneilyharrastukseeni. Tänä vuonna kuvasimme Pertsa ja Kilu -elokuvaa kotikaupungissani Kotkassa, joten sain veneillä mielin määrin.

Kotkalaisena luonto on todella tärkeä minulle – ja varsinkin meriluonto. Täältä löytyy läheltä kaksi kansallispuistoa. Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon pääsen veneellä hetkessä. Muutaman kymmenen kilometrin päästä pohjoisesta löytyy taas Valkmusan kansallispuisto. Valkmusaan tein yönylireissun, jonka myötä pääsin nauttimaan myös marjoista. Sen suoalueilla oli mieletön määrä hillaa.

Kuten kaikessa toiminnassa haluan kehittää ja viedä eteenpäin jäsendemokratiaa. Niin että väylät ruohonjuuritasolta päätöksentekijöihin olisivat matalat ja mutkattomat.

Mitä Teme sinulle merkitsee?

Temeen kuuluminen on minulle itsestäänselvyys. Työntekijöiden on mahdoton ajaa asiaansa yksilöinä – tarvitaan kollektiivista voimaa. Pidän todella korkeassa arvossa työehtosopimusjärjestelmäämme. Jos sitä ei olisi, vallitsisi viidakon lait.

Olen itse alalla, jossa varsinaisesti ei pysyviä työkavereita ole. On sattuman kauppaa kenen kanssa päädyn seuraavaan tuotantoon. Se aiheuttaa haastetta löytää ammatillista yhteisöllisyyttä. SET ja Teme tarjoavat suoraan tätä.

Temessä aktivoitumiseen on ollut selvästi syy siinä, että olen halunnut vaikuttaa oman alani työehtoihin. Saimme merkittäviä voittoja tämän vuoden työehtosopimukseen. Mutta nyt vuoden varapuheenjohtajakauden jälkeen, olen motivoitunut ylipäänsä järjestön kehittämiseen. Kuten kaikessa toiminnassa haluan kehittää ja viedä eteenpäin jäsendemokratiaa. Niin että väylät ruohonjuuritasolta päätöksentekijöihin olisivat matalat ja mutkattomat. Tämän takia päätöksentekojärjestelmän tulee olla kunnossa.

Tekeekö Teme ja ay-liike oikeita asioita?

Ay-liike ei ole minulle mikään pyhä lehmä, jonka toiminnassa ei voisi nähdä mitään kritisoitavaa. Kaikessa toiminnassa oman toiminnan kriittinen tarkastelu on ainoa keino kehittyä ja kehittää.

Ay-liikkeellä on kestänyt noin 10 vuotta liian kauan ymmärtää työelämässä tapahtuva pysyvä muutos. Sen tilannekuva maailmasta ei ole ollut ajan tasalla tai sitten niihin ei ole kyetty reagoimaan. Epäsäännölliset työsuhteet ovat tulleet jäädäkseen ja se vaatii uudenlaista asennoitumista, jotta työntekijän asemaa voidaan parantaa. Mielestäni tämä jämähtyneisyys näkyy vähenevissä jäsenmäärissä.

Teme on SAK:laiselle ammattiyhdistysliikkeelle mahdollisuus. Meiltä löytyy paras asiantuntemus prekaarin työn ongelmista ja ratkaisuista. Pienenä liittona mahdollisuudet vaikuttaa SAK:n kautta ovat pienet, mutta uskon että SAK:ssakin on huomioitu, että Teme poikkeaa jäsenmäärän kasvulla muista liitoista.

Ay-liikkeen tulisi hakea uutta vauhtia sen historiasta, ja pyrkiä luomaan uudelleen ruohonjuuritason toimintansa. Jäsenistö on otettu itsestäänselvyytenä eikä sen hankkimisen eteen ole tehty riittävästi työtä. SAK on vuosien varrella kasvanut mahtavaksi voimaksi isoine organisaatioineen, mutta todelliset liikkeet ponnistavat työpaikoilta. Kaipaan takaisin aikoja, jossa jäsenhankintaa tehdään työpaikoilla kahvihuoneissa ja järjestäytyminen tapahtuu alhaalta ylöspäin.

Anne Saveljeff

Haastattelu tehtiin sähköpostitse, joten tekstit ovat kunkin vastaajan omaa. Päätoimittaja AS koosti ja editoi jutun.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.