redandblue

10.1.2018

YT eli yhteistoimintaneuvottelut

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Neuvottelut tulee käydä aina, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijän työoloihin tai ta...

6.9.2017

Sopiminen ja vastuullisuus

Miten sopimus ylipäätänsä syntyy ja mistä saa sopia? Kuka vastaa työssä tapahtuneesta vahingosta? Vastuut työssä jakautuvat osapuolten välillä eri tavoin riippuen kulloinkin kyseessä olevasta sopimuksesta; onko kyseessä työsopimus vai kenties muu toimeksiantosopimus. Työntekijän vakuuttamisesta ja vahingoista vastaa lähtökohtaisesti työnantaja, kun taas itsenäinen yrittäjä kantaa toimintansa riski...

6.9.2017

Yksityisyyden suoja työelämässä

Oikeus yksityisyyden suojaan, myös työpaikalla, on kaikkien perusoikeus. Henkilötietojen käsittely työpaikoilla on herättänyt kysymyksiä jäsenistössä. Mitä tietoja työnantaja saa työntekijästään kerätä? Missä määrin työnantaja saa käsitellä esimerkiksi työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja? Entä onko kameravalvonta työpaikalla sallittua? Oikeus yksityisyyden suojaan, myös työpaikalla, ...

22.8.2017

Milloin heikomman puolustamisesta tuli vanhanaikaista?

Ammattiliittoja ja työehtosopimusten yleissitovuutta kohtaan esiintyy paljon propagandaa. Erityisesti Suomen Yrittäjät on viime vuosina kiivaasti hyökännyt työehtosopimusten yleissitovuutta vastaan. Mistä on kyse? Työehtosopimuksessa (tes) sovitaan alan työehdoista. Tes on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten pa...

14.6.2016

Häirintä ja kiusaaminen työpaikalla

Esiintyykö työpaikallasi henkistä pahoinvointia, häirintää tai kiusaamista? Oletko itse joutunut työpaikalla häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi? Neuvot ovat kalliit tällaisessa tilanteessa ja asian ratkaiseminen kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Viime kädessä työnantaja on taho, jonka tulee ryhtyä toimiin asian ratkaisemiseksi. Työnantajan on puututtava kaikkiin häirintää tai kiusaamista koskev...

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..