Kuva Jani Pulkka

Palkkasuositus teatteri-ilmaisun ohjaajille ja -opettajille 2015

Niissä työtehtävissä, joille on olemassa työehtosopimus, sovelletaan aina ko. sopimusta. Jos työehtosopimusta ei ole osoittaa, TAM suositus on tämän ohjeen mukainen.

Opetustehtävät

Tunnit koostuvat 45 minuutin opetuksesta sekä 15 minuutin suunnitteluajasta.

Palkkiosuositukset 1.1.2014 alkaen:

Opettaja:

1. vailla koulutusta 37,50 € / tunti

2. keskiasteen koulutus 38,90 € / tunti

3. ammattikorkeakoulu 42,00 € / tunti

4. korkeakoulututkinto 43,80 € / tunti

Huom! Oppilaitoksissa noudatetaan käytössä olevia opetusalan työehtosopimuksia. Yleisesti käytössä ovat esimerkiksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetushenkilöstön yhteiset määräykset koskien kansalais- ja kansanopistoissa ja lasten ja nuorten taidekouluissa annettavaa opetusta (OVTES, OSIO F).

Harrastajateatteriohjaukset

Temen suositus on, että harrastajateatteriohjauksista maksetaan 75 % Teatterialan työehtosopimuksen liitteen 8 vierailevan ohjaajan sopimuksen mukaisesta ohjaustariffista.

Lisätietoa vierailevan ohjaajan palkkiosta ammattiteatterissa. Harrastajateatteriohjauksen palkkio voidaan siis suosituksen mukaan maksaa 25% pienempänä, suositus täällä

Kertaluontoiset keikat

a. Fasilitointi/tehtävät, jotka eivät vaadi ennakkovalmistelua, esimerkiksi työpajan ohjaaminen valmiina olevan materiaalin pohjalta 85,10 € / tunti (minimiveloitus 2 tuntia)

b. Koulutukset/työpajat, joissa valmistelua ja taustatyötä 354,00 € / kerta.

c. Koulutukset/työpajat, joissa paljon valmistelua ja harjoittelua esimerkiksi Forum-teatteri, 531,75 €/kerta.

Työkerran peruuntuminen: Kun peruuntuminen tapahtuu 7 – 2 pv ennen työn alkua, maksetaan 50 % palkasta. Samana tai edellisenä päivänä peruuntuneesta työstä maksetaan koko palkka.

Lomakorvausta maksetaan vähintään 9 %, palkasta/palkkiosta Vuosilomalain 4 luvun 16 §:n ja 17 §:n mukaisesti.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..