Siirry sisältöön
Sentin kolikoista on muodostettu sana palkat.
Kuva Jani Pulkka

Palkkasuositus mestareille ja puvustonhoitajille

Jos mestari ja puvustonhoitaja tekevät työehtosopimuksessa kuvattua taiteellista suunnittelutyötä (ohjaaja, lavastaja, puvustaja, koreografi, valo- tai äänisuunnittelija), seuraavat seikat tulee ottaa huomioon:

Sopiminen

Suunnittelutyöstä sovitaan kirjallisesti produktiokohtaisesti, näytäntövuosittain tai työsopimuksessa ja/tai tehtävänkuvassa.

Työ- ja suunnitteluaika

Mestarin/puvustonhoitajan työn järjestelyistä sovitaan suunnittelun ajaksi. Taiteellisen suunnittelun vaatima aika tulee suhteuttaa muuhun työhön riittävän suunnitteluajan takaamiseksi.

Sekä suunnittelijoiden ja suunnittelevien mestareiden kokonaistyömäärä vuositasolla muodostuu harjoitusten ja esitysten määrästä sekä suunnittelutehtävien määrästä.

Mukanaolo taiteellisessa ryhmässä

Taiteellista suunnittelutyötä tekevällä mestarilla/puvustohoitajalla on oikeus olla suunnittelemassaan produktiossa osana taiteellista suunnitteluryhmää (ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, pukusuunnittelija valo-äänisuunnittelijat).

Suunnitelman esittäminen

Valo- ja äänimestari sekä puvustonhoitajan tulee esittää suunnitelma ja idea pääpiirteittäin yhdessä taiteellisesta suunnittelusta vastaavien kanssa ennen esityksen harjoitusten alkamista siten kuin muiltakin suunnittelijoilta edellytetään. Poikkeuksena ne produktiot, jossa koko taiteellinen suunnittelu etenee vasta harjoitusten edetessä.

Palkka/Korvaus

Taiteellinen suunnittelutyö tulee korvata ottaen huomioon suunnittelutyön laatu ja laajuus:

  1. produktiokohtaisesti erilliskorvauksena, jonka suuruus sovitaan työntekijän kanssa tai
  2. osana tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa.

Tätä suositusta sovellettaessa on otettava huomioon se, että teatterit ovat hyvin erilaisia ja poikkeavat toiminnaltaan toisistaan. Jokainen teatteri toimii omaan tilanteeseensa sopivimmalla tavalla kiinnittäessään huomiota suunnittelevien mestareiden tekemään suunnittelutyöhön.

Suosituksen ovat allekirjoittaneet kesäkuussa 2009 työnantajaliitto Stefi ja Teme.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.