Siirry sisältöön
Näyttämöllä on silhuetteina vahvassa vastavalossa kuusi henkilöä.
Kuva: istock

STODin hallituksen kirje ministeri Terholle

Arvoisa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho,

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry STOD onnittelee Teitä tärkeän ministeritehtävän johdosta!

STOD toivoo yhteistyötä kanssanne. Järjestömme seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita, ja näemmekin, että kautenne tulee olemaan merkittävä jäsentemme ja esittävien taiteiden tulevaisuuden kannalta.

Teatteri on ihmisvetoinen kulttuuripalvelu, jonka elinvoimaisuuden takaamisessa valtio on keskeisessä roolissa. Kattava teatteriverkostomme mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan ohjelmiston ympäri maata. Verkosto takaa kaikille suomalaisille matalan kynnyksen kulttuurin pariin, lähellä kotia ja helposti saavutettavasti. Teatterit ovat osa pienempienkin paikkakuntien identiteettiä. Ne tuottavat henkistä hyvinvointia ja laajentavat työllistävää vaikutustaan teatteritalojen ulkopuolellekin, tuoden ihmisiä asiakkaiksi ravintoloihin, liikkeisiin ja hotelleihin. Teatterilla onkin Suomessa enemmän katsojia kuin jääkiekolla.

Suomen laissa on määritelty jokaisen kansalaisen oikeus kulttuuripalveluihin. Laki nojaa myös ajatukseen kulttuuripalvelujen ja taiteen autonomisesta itseisarvosta. Laaja teatteriverkostomme on kansallinen ylpeydenaihe.

Ministerikautenne aikana tapahtuvassa, teatteriverkostoa ja koko taiteenalamme kenttää koskevan valtionosuusjärjestelmän uudistamistyössä on tärkeää voida luottaa siihen, että rahoitus säilyy vähintään nykyisellä tasollaan. Kuntien toimintavapauden lisääminen kulttuuripalveluiden järjestämisessä saattaa uhata vahvan teatteriverkoston säilymistä. Ihmisvetoisella palvelualalla säästöjä voidaan leikkausten sattuessa tehdä vain henkilöstömenoihin. Tämä kasvattaisi alamme työttömyyttä, ja vähentäisi teatteriverkoston palveluksessa työskentelevien vakituisten ja freelancerina työskentelevien ammattitaiteilijoiden määrää.

Teatteritaiteilijat, me ohjaajat ja dramaturgit etunenässä, olemme innokkaita tutkimaan, miten teatteriverkostoa voidaan uudistaa myös sisältäpäin. Annamme mielellämme asiantuntemuksemme käyttöönne uudistuksia mietittäessä.

Käymme mielellämme tätä keskustelua kanssanne. Ministeri Grahn-Laasosen kanssa tapasimme kahdesti, ja toivomme tapaamista myös Teidän kanssanne.

STOD toivottaa Teille virkeää ja kulttuurintäyteistä ministerikautta!

Helsingissä 31.5.2017

Puheenjohtaja Anna-Maria Klintrup

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.