Liittokokous 24.11.2019 ja säännöt

Temen vuosikokouksia kutsutaan liittokokouksiksi ja niitä on vuosittain kaksi:

– syysliittokokous ”katsoo eteenpäin” ja päättää seuraavan vuoden toiminnan ja budjetin. Syyskokous on 24.11.2019.

– kevätliittokokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen kuluvalle vuodelle. Muissa asioissa kevätkokous ”katsoo taaksepäin” ja tarkastaa menneen vuoden toiminnan ja talouden. Kevätkokous on yleensä huhtikuussa.

Kokouskutsut toimitetaan kuukausi ennen jäsenjärjestöjen hallituksille, jotka nimeävät kokousedustajansa. Edustajille tehdään yhteinen valtakirja, jolla he edustavat omaa jäsenjärjestöään Temen liittokokouksessa. Jäsenjärjestöt vastaavat edustajiensa matkakustannuksista.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..