Siirry sisältöön
Kuvituskuvassa on puheenjohtajan nuija ja lukee: Vuosikokous

Liittokokous ja säännöt

Syysliittokokous on su 29.11.2020 klo 14.

Kokouskutsut toimitetaan säntöjen mukaan kuukautta ennen jäsenjärjestöjen hallituksille, jotka nimeävät kokousedustajansa. Jäsenjärjestöt vastaavat edustajiensa matkakustannuksista.

Edustajille tehdään yhteinen valtakirja, jolla he edustavat omaa jäsenjärjestöään Temen liittokokouksessa.

Temen liittokokouksia on vuosittain kaksi

– kevätliittokokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen kuluvalle vuodelle. Muissa asioissa kevätkokous ”katsoo taaksepäin” ja tarkastaa menneen vuoden toiminnan ja talouden. Kevätkokous oli 24.5.2020.

– syysliittokokous ”katsoo eteenpäin” ja päättää tulevan vuoden toiminnan, jäsenmaksut ja budjetin. Syyskokous on 29.11.2020.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..