Säännöt ja liittokokous

Temen vuosikokouksia kutsutaan liittokokouksiksi. Niitä on vuosittain kaksi:

– syysliittokokous ”katsoo eteenpäin” ja päättää seuraavan vuoden toiminnan ja budjetin. Syyskokous on yleensä marraskuussa.

– kevätliittokokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen. Lisäksi se ”katsoo taaksepäin” eli tarkastaa menneen vuoden toiminnan ja talouden. Kevätkokous on yleensä huhtikuussa.

Kokouskutsut toimitetaan kuukautta ennen jäsenjärjestöjen hallituksille. Ne nimeävät kokousedustajat, jotka edustavat valtakirjalla kokouksessa omaa jäsenjärjestöään.

Kokoukset ovat avoimia, kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..