Siirry sisältöön
Koronavirus suurennettuna mikroskooppikuvassa.
Kuva: CDC, Unsplash

Korona & työ

Päivitetty 1.1.2021

Tälle sivulle on koottu ohjeistuksia koronaan liityen.

Usein kysyttyä

Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin löydät täältä… Kysymykset on jaoteltu aihealueittain.

Ohjeita työpaikalle turvalliseen työskentelyyn

Koronaepidemiassa työsuojeluvaltuutetut ovat tärkeässä roolissa. Löydät täältä SAK:n laatiman muistilistan työsuojeluvaltuutetuille täältä…

Esittävän taiteen toimijoille on tehty yhteiset korona-ajan turvallisuusohjeistukset. Organisaatioiden on tehtävä itse paikallinen riskikartoitus ja työpaikkakohtainen turvallisuussuunnitelma epidemiatilanteen vaatimalla perusteellisuudella. Ohjeistuksen löydät täältä… 

Myös elokuva- ja TV-tuotannon toimialalle on tehty järjestöjen yhteinen toimintaohjeistus koskien kuvauksia. Löydät järjestöjen yhteisen suosituksen täältä…

Teme suosittelee, että työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Valtuutettu voi olla myös tuotantokohtainen. Voit lukea lisää Työturvallisuuskeskuksen sivuilta  Elokuva- ja tv-alan työsuojelun toimialasivustolta täältä…

SETin ohjeistus  elokuva- ja tv-alalle koronatilanteesta…

Työterveyslaitoksen ohjeet työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn…

Kela ohjeistaa tartuntautipäivärahasta…

Aluehallintovirasto on työsuojeluviranomainen Suomessa…

Muutokset työttömyysturvassa

Työttömyysetuuden maksaminen edellyttää aina, että lomautettu ilmoittautuu TE-toimistoon. Tarvitset lomautusilmoituksen kirjallisena.

Temen ohje työttömäksi jäävälle löydät täältä…

Huolehdi jäsenmaksusi kuntoon, jotta työttömyysturvasi on kunnossa…

Työsuhdetta ja työehtosopimuksia koskevat muutokset

Lomautuksen aikana työsuhteesi on voimassa, joten työsuhde-edut säilyvät, kuten työterveyshuolto. Lisäksi vuosilomaa kertyy 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä. Näistä saat tietoa omasta liitostasi, kun ne ovat ajankohtaisia.

Tanssinopettajien työehtosopimuksen, Teatterialan työehtosopimuksen ja Kansallisteatterin työehtosopimuksen osalta muutokset on viety työehtosopimukseen.

Lue Tanssinopettajien tes:n osalta täältä…

Lue Teatterialan työehtosopimuksen osalta täältä…

Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet poikkeuksista mm. lomautuksiin…

Temen ja Stefin ohje YT-lain ja lomautusten määräajoista Teatterialan työehtosopimuksen osalta…

Ohjeistus koronaan liittyvästä YT-menettelystä ja lomauttamisesta… 

Muita ohjeistuksia

Työsopimuksissa on ollut lainvastaisia kirjauksia esimerkiksi niin, että työsuhde voidaan purkaa heti, mikäli tuotanto keskeytyy tai viivästyy koronaepidemiasta johtuen. Tällainen ehto ei ole mahdollinen. Työsopimus voidaan purkaa vain työntekijästä johtuvasta erittäin painavasta syystä. Koronaepidemia ei ole riittävä syy. Tästä ei voi sopia työsopimuksella. Se olisi työsopimuslain vastaista.

Työnantajan direktio-oikeus eli oikeus johtaa ja valvoa työtä ei ulotu työntekijän vapaa-aikaan. Työnantajat eivät voi kieltää työntekijää esim. matkustamasta vapaa-ajallaan. Jos tällainen kirjaus matkustuskiellosta on työsopimuksessa, se on lainvastainen.

Ohjeistus koronan aiheuttamista toimenpiteistä teatterialalle…

Ohjeistus tanssikouluille ja tanssinopettajille opetustuntien videoinnista ja striimauksesta

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..