Siirry sisältöön

LP:n palkkasuositus jäsenille 2023

Sopimuksen tekeminen on yhteiseen päämäärään pyrkimistä molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Omaa osaamista ei kuitenkaan kannata myydä alennuksella. Tee laillisella palkalla töitä. Tämä on reilua paitsi itseäsi myös kollegojasi kohtaan ja vahvistaa ammattilaisuuttamme.

Ota palkoista selvää alan työehtosopimuksesta, liitosta ja Teatteritilastoista.

Älä koskaan allekirjoita työsopimusta, jos et ymmärrä sen sisältöä.
Sinulla on täysi oikeus perehtyä sopimukseen rauhassa. Tarkistuta sopimuksesi Temessä ennen allekirjoittamista. Palvelu on sinulle jäsenenä ilmaista.

Palkka on palkkaa. Jos sinulle ehdotetaan palkan maksamista osittain tekijänoikeuskorvauksina tai matkakorvauksina, tähän ei kannata suostua. Sinulle voidaan tarjota myös könttäpalkkaa, kokonaiskorvausta, palkkiota tai työkorvausta, jolloin sinun on oltava hereillä. Vain palkka ja työsuhde kerryttävät sosiaaliturvaasi. Mieti mistä tarjottu palkkasumma muodostuu. Kysy sitä työnantajalta ja pyydä tarvittaessa tarkennukset sopimukseen.

Seuraavassa teatterialan sekä elokuva- ja tv-alan palkkaussuositukset: 

TEATTERI- JA MUU ESITTÄVÄN TAITEEN SUUNNITTELUTYÖ

Teatterialalla palkka määräytyy yleissitovan Teatterialan työehtosopimuksen mukaan. Palkkaneuvotteluissa sovitaan kertoimesta sekä kuukausipalkasta.

Kertoimen suuruuden määrittää työmäärä. Vierailusta maksetaan normaalisti vähintään kerroin 3, joka vastaa kolmen kuukauden työsuhdetta. Laaja puhenäytelmä, musiikkinäytelmä, musikaali tai ooppera vastaa kertoimen 4 (4 kuukautta) mukaista työmäärää. Pienimuotoisen työn kerroin voi olla 2, jos kyseessä on maksimissaan tunnin pituinen, pienimuotoinen teos.

Kerroin voi olla suurempikin kuin 4, mikäli teos on suurimuotoinen.

Muista, että taiteellisessakin työssä on työajat: työajan tulee tasoittua teatterialalla 38,25 tuntiin viikossa. Muilla aloilla, kuten tapahtumissa tai elokuva- ja tv-alalla on 8-tuntiset työpäivät ja 40-tuntiset työviikot. Ylittäviltä tunneilta maksetaan lain ja työehtosopimusten mukainen ylityökorvaus.

Teatterialan työehtosopimuksen mukaan suunnittelijan vähimmäiskuukausipalkka on 2578,48 euroa/kk.

Skenografin mediaanipalkka Teatteritilastojen mukaan (v. 2022) oli 3 381,47 euroa/kk.

Palkat nousevat yleisen linjan mukaan vuonna 2023….

Palkkaesimerkki

Normaali suunnittelutyö (ns. koko illan juttu) pienelle näyttämölle: 3 x 3500,- + 12,5% lomakorvaus yhdestä suunnittelun osa-alueesta.

Toisesta suunnittelutehtävästä samassa produktiossa maksetaan oma palkka, joka voi olla 25 % pienempi. Tästä selvennys Teatterialan työehtosopimuksessa (liite 8):

Silloin kun työntekijän vastuulla on kaksi suunnittelutehtävää (ohjaus, dramatisointi, lavastus, puvustus, valot, äänet) voidaan pienemmän suunnittelutehtävän palkkiosta vähentää 25 %, ellei toisin sovita.

Mieti aina mistä tarjottu palkkasumma muodostuu. Kysy sitä työnantajalta.

Lomakorvaus lasketaan palkan päälle. Teatterialan työehtosopimuksen mukaan lomakorvaus on 12,5%; lain mukaan se on vähintään 9 %.

Matkakustannukset (päiväraha, matka ja majoitus) tulee korvata erikseen. Sovi näistä työsopimuksella.

Sovi, että nimesi mainitaan asiallisesti työryhmätietojen yhteydessä.

Sovi työsopimusta tehdessäsi myös esityksen paikkaus- ja lämmitysharjoituksista. Varmista, että saat kutsun ja tiedon ennakkosuunnittelusta, valokuvauksesta, tuotantokokouksista, raami- ja mallipalavereista, lämmitysharjoituksista yms.

LAVASTUS- JA PUKUSUUNNITTELU ELOKUVA- JA TV-ALALLA

Suunnittelijan palkka elokuva- tai tv-tuotannossa määräytyy tuotannon koon sekä suunnittelutyön laajuuden ja vaativuuden perusteella.

Työn vaativuuteen vaikuttaa mm. lokaatio/studiopainotus, ennakkosuunnitteluajan pituus, työryhmän koko ja esimiestyö. Työkokemuksen perusteella voi aina pyytää korkeampaa palkkaa.

Palkka voidaan sopia joko kuukausipalkkana tai päiväpalkkana riippuen työsuhteen pituudesta. On mahdollista, että työpäiviä on tietty määrä eripituisella jaksolla – kuten 15 ennakkokonseptointipäivää kuukaudessa TAI 15 ennakkokonseptointipäivää kahdessa kuukaudessa. Tämä pitää muotoilla työsopimukseen selkeästi, sillä se voi vaikuttaa muiden töiden vastaanottamiseen ja/tai työttömyyskorvauksen hakemiseen.

Lavastussuunnittelijan sekä pukusuunnittelijan työ on tekijänoikeuksien alaista työtä. Palkka sijoittuu palkkaluokkaan 4 ja on mielellään palkkahaitarin keskivaiheilta ylöspäin.

Samassa 4. palkkaryhmässä voi olla esim. lavastaja ja apulaislavastaja, mutta heidän palkansa ovat erisuuruisia  töiden vaativuuden ja vastuullisuuden mukaan.

Muista, että taiteellisessa työssä on myös työajat: 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Elokuva- ja tv-alan palkat ovat tämän säännöllisen työajan mukaisia. Ylittävät tunnit ovat ylityötä ja ne korvataan lain ja/tai työehtosopimuksen mukaan.

Mieti aina mistä tarjottu palkkasumma muodostuu. Kysy sitä työnantajalta.

Elokuva- ja tv-alan palkat 2022…. 

Palkat nousevat yleisen linjan mukaan vuonna 2023…

Lomakorvaus lasketaan palkan päälle. Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaan lomakorvaus on 13,5%. Lain mukaan se on vähintään 9 %.

Matkakustannukset (päivärahat, matkat ja majoitus) tulee korvata erikseen. Sovi näistä työsopimuksella.

Sovi työsopimuksessa, että nimesi ja kreditointisi mainitaan asiallisesti työryhmätietojen yhteydessä. tarkista myös mahdolliset muunkieliset kreditoinnit.

Ole tarkka, mitä sovit tekijänoikeuksistasi työsopimuksella.

Työskentelemme Elokuva- ja median ammattilaiset ry ELMAn kanssa samoissa tuotannoissa ja samalla työehtosopimuksella. Heidän sivuilla on myös lavastus- ja pukusuunnittelijoita koskevaa tietoa elokuva- ja tv-tuotantojen työajoista ja palkkauksesta TÄÄLLÄ….

Tarkistuta sopimuksesi liitossa. Temen henkilökunta neuvoo ja auttaa…

Täältä löydät Temen sopimusmalleja sekä tarkistuslistan siitä, mitä työsopimuksessa pitää ja kannattaa sopia

Rakentavia ja hyviä työneuvotteluita!

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry:n hallitus

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.