Siirry sisältöön
Numerotaulukon päällä on kompassi.
Kuva AbsolutVision, Unsplash

YT-menettely

Yhteistoimintaneuvottelut (YT) perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007, YTL). Sen tarkoituksena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa.

YT-menettely tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa niihin yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20.

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 §:n säännöksiä.

Lue Juristin blogista ohje YT-menettelyyn

Linkki SAK:n YT-oppaaseen…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..