Siirry sisältöön
Lakipykälä
Kuva Jani Pulkka

Valtaosa työstä kuuluu työaikalain piiriin

Aika ajoin tulee vastaan tilanteita, joissa työnantaja väittää, ettei työaikalakia sovelleta kyseiseen työsuhteeseen. Yleensä työnantaja perustelee tätä sillä, ettei voi valvoa työtä. Työaikalain soveltamatta jättäminen on poikkeus, joka yleensä koskee vain johtavissa asemissa toimivia.

Työaikalain soveltaminen työsuhteessa on pääsääntö ja sen soveltuminen ei ole sopimuksenvarainen asia vaan pakottavaa lainsäädäntöä. Temen jäsenten tekemät työt lähes poikkeuksetta kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin. Työaikalain tietyistä kohdista voidaan sopia työehtosopimuksissa toisin.  Mikäli työntekijä kuuluu tes:n soveltamisalan piiriin, siitä seuraa, että hän kuuluu myös työaikalain soveltamisen piiriin.

Työaikalakia sovelletaan, kun työntekijän työajankäyttö edellyttää työnantajan hyväksyntää. Työn tekeminen kiinteän työpaikan ulkopuolella ei rajaa sitä työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. Merkitystä ei ole myöskään muilla vastaavilla muodollisilla seikoilla, kuten työntekijän ammattinimikkeellä tai työnantajan ilmoituksella, ettei hän aktiivisesti seuraa työntekijän työajan käyttöä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää, ettei työaikalakia sovelleta. Tosiasialliset seikat ratkaisevat.

Esimerkiksi elokuva- ja tv-alan kuvauksissa työnantaja direktio-oikeutensa nojalla määrää työntekijän työsuoritusten tekemisen aikataulusta ja siten työajan käytöstä.

Työaikalain soveltamatta jättäminen on poikkeus ja edellyttää, että työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä hänen työajan käyttöään valvota.  Merkityksellistä on siis työntekijän tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun. Poikkeuksia ovat yleensä johtajan asemassa toimivat.

Yleisohjeena voi sanoa, että valtaosa tehtävästä työstä kuuluu työaikalain piiriin.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..