Siirry sisältöön

Vaatiiko tuotantoyhtiö sinua perumaan av-tekijänoikeussopimuksen?

Erityisesti elokuva- ja tv-alan työsopimuksissa on määräyksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä. Tuotannoissa syntyy tekijänoikeuksia luovan työn tekijöille, esim. ohjaajille, lavastajille ja käsikirjoittajille.

Av-tekijöiden keskuudessa on usein epätietoisuutta sen osalta, miten oikeuksien luovutukseen liittyvät sopimusehdot tulisi sopimukseen kirjata. Missä laajuudessa oikeudet tarvitsee tuotantoyhtiölle luovuttaa? Mitä tehdä, jos tuotantoyhtiö vaatii sinua luovuttamaan ”kaikki oikeudet” ja perumaan tekemäsi av-tekijänoikeussopimuksen?

Edelleen lähettämistä koskevat oikeusluokat 1,2,3 ja 11 eivät tällä hetkellä tuota tekijöille taloudellista hyötyä.

Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että jos olet tehnyt av-tekijänoikeussopimuksen, eivät kaikki oikeudet tosiasiassa siirry, vaikka sopimukseen olisi kirjattu, että luovutat tuotantoyhtiölle ”kaikki oikeudet”. Mikäli olet tehnyt av-tekijänoikeussopimuksen, et voi enää sen jälkeen luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle, esimerkiksi tuotantoyhtiölle. Yksinoikeudet voivat olla vain yhdellä taholla kerrallaan. Sopimukseen on siksi hyvä ottaa kirjaus, että ”Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka tekijä on av-tekijänoikeussopimuksella tai valvontavaltakirjalla luovuttanut av tekijäjärjestölle/Kopiostolle.”

Mitä jos tuotantoyhtiö kuitenkin vaatii sinua perumaan tekemäsi av-tekijänoikeussopimuksen? Tällöin tuotantoyhtiölle on hyvä selventää, että av-tekijänoikeussopimuksen mukaiset oikeudet koskevat pääasiassa av-teosten massakäyttöalueita, jotka eivät ole tuotantoyhtiöiden primääri- eli ensikäyttötoiminnan piirissä. Kyse on siis nk. sekundääri- eli jälkikäytöstä, jossa Kopiosto sopimuslisenssin perusteella sopii suoraan kollektiivisesti käyttäjien kanssa av-teosten käytöstä. Kollektiivisopiminen on tarpeen jo käytännön syistä: esim. luokanopettaja, joka haluaa näyttää oppilailleen tv-ohjelmia ei voi hankkia erikseen lupaa jokaisen teoksen osalta kaikilta teoksen tekijöiltä ja tuottajilta, minkä vuoksi asia hoituukin helposti kollektiivisen sopimisen kautta. Samalla tavalla myös tuottajat itse ovat luovuttaneet oikeuksiensa hallinnoinnin omalle av-tuottajien edunvalvojajärjestölle APFI:lle.

Jos tuotantoyhtiö kuitenkin selvennyksestä huolimatta toistaa vaatimuksensa av-tekijänoikeussopimuksen perumisesta, kannattaa koko sopimuksen perumisen sijaan yrittää neuvotella, jos tilanteessa riittävää olisi, että perut sopimuksen vain tiettyjen oikeusluokkien osalta. Mm. edelleen lähettämistä koskevat oikeusluokat 1,2,3 ja 11 eivät tällä hetkellä tuota tekijöille taloudellista hyötyä.

On tärkeää ymmärtää, että lähtökohtaisesti muiden kuin edelleen lähettämistä koskevien oikeusluokkien osalta tekijällä saattaa olla merkittävä henkilökohtainen taloudellinen intressi. Mikäli siis perut sopimuksen kokonaan, voit menettää merkittäviä summia tekijänoikeuskorvauksia perumisen ajalta.

On myös hyvä huomioida, että sopimusta tai sen sisältämiä oikeusluokkia ei voi perua vain yhden tuotannon osalta, vaan sopimuksen tai yksittäisten oikeusluokkien peruminen tehdään aina määräajaksi, jolloin perumisen vaikutukset ulottuvat myös muihin tuotantoihin. Tämän vuoksi sopimus on aina erityisen tärkeää muistaa tehdä kokonaisuudessaan uudelleen tuotannon päättymisen jälkeen.

Mikä on av-tekijänoikeussopimus?

Av-tekijänoikeussopimuksella av-tekijäjärjestöt kuten Teme keräävät av-tekijöiltä yksinoikeuksia tietyillä teosten massakäyttöalueilla. Sopimuksella tekijä luovuttaa yksinoikeuden tiettyihin käyttöalueisiin Temelle. Teme siirtää oikeuksien hallinnoinnin edelleen Kopiostolle, jonka tehtävänä on valvoa tekijöiden etuja, lisensoida teosten käyttöä sekä kerätä ja tilittää käyttökorvaukset tekijöille. Käytännössä yksittäisen tekijän tai av-tekijäjärjestön on mahdotonta myöntää kattavia käyttölupia massakäyttöalueilla, missä suuri määrä käyttäjiä käyttää suurta määrää av-teoksia.

Miksi av-tekijänoikeussopimus on hyvä tehdä?

Tekemällä av-tekijänoikeussopimuksen varmistat, että korvaukset teostesi käytöstä tilitetään suoraan sinulle.

Lisätietoa av-tekijänoikeussopimuksesta löydät Kopioston sivuilta https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tekijoille-ja-kustantajille/liity-kopiostoon/tekijanoikeussopimus-av-tekijoille/

Ilona Vartiainen

Kirjoittaja on juristi

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..