Siirry sisältöön

Kuntavaaliehdokkaat 2021 esiin!

Tällä sivulla esittäytyvät temeläiset kuntavaaliehdokkaat.

Teme kehottaa kaikkia äänestämään, sillä kunnat ovat avainasemassa ammattimaisen taiteen ja kulttuurin rahoituksessa, kun valtio leikkaa rahoitusta. Kuntien taloudet ovat plussalla koronatukien ja säästöjen ansioista.

Teme kehottaa äänestäjiä kiinnittämään huomiota ehdokkaiden:
1. Ilmastopoliittisiin näkemyksiin
2. Työelämän arvoihin
3. Ammattimaisen taiteen ja kulttuurin rahoitukseen ja taidepoliittisiin näkemyksiin

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Ehdokasnumerot julkistetaan 14.5. mutta emme julkaise niitä tällä sivulla.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
Ennakkoäänestys ulkomailla 2. – 5.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021

Ehdokkaita ovat

Birgit Aittakumpu, Vasemmistoliitto, Lohja

Olen filosofian maisteri. Minulla on yli 20 vuoden kokemus kulttuurituottajana. Olen tuottanut yli 70 teatteriesitystä Teatteritalo Universumilla. Lisäksi olen tuottanut erilaisia festivaaleja ja tapahtumia.

Olen ollut kaupunginvaltuutettu kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi olen ollut kaupunkikehityksestä ja kulttuurista vastaavan lautakunnan varapuheenjohtajana viimeiset neljä vuotta. Tavoitteeni on valtuutettuna edistää paikallisia taide-, kulttuuri- ja luontohankkeita. (Kuva: Yehia Eweis)

https://www.facebook.com/birgit.aittakumpu
https://www.instagram.com/aittakumpu/

Taru Eskonen-Myllylä, Vihreät, Laukaa

Olen 33-vuotias teatterityöläinen, joka mm. tuottaa ja ohjaa harrastajateattereissa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) sekä kulttuurituottaja (AMK). Lisäksi teen draamakasvatuksen opintoja Jyväskylän yliopistossa. Pystyn kokemuksiini peilaten avaamaan kunnalle tarpeita, joita kulttuuritoimijat kaipaavat. Esimerkkinä mainittakoon asianmukaiset tilat.

Ehkä tulevaisuuden Laukaa osoittaa pelisilmää kunnostamalla vanhan kiinteistön, jossa ammattitaiteilijat voivat kohtuullisella korvauksella työskennellä päivisin ja jota kolmas sektori hyödyntäisi ilta-aikoina. Kunnan tulisi myös harkita tuottajan palkkaamista, jonka ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yhdistysten tapahtumissa.

https://www.facebook.com/eskonenmyllyla
Instagram: @ehdokas_taru_em

Aino Halonen, Vasemmistoliitto Helsinki

Työskentelen tuottajana elokuvan, esitystaiteiden ja tapahtumien aloilla. Työelämän kirjavat mallit ovat minulle tuttuja. Yrittäjyys, apurahatyö, pätkätyö, osapäivätyö, työttömyys – kaikki ovat arjessani läsnä. Ammattiini liittyy myös esimiesasema ja työnantajan velvollisuudet, ja olen vastuussa sekä kustannusten kurista että rahoituksen hankkimisesta.

Tuottajana minulle tärkeintä on sisältö ja luottamukseni taiteilijoihin on väkevä. Kaupunkimme on täynnä upeita tekijöitä. Helsingin kaupunki voi tukea uusia yhteistyökokeiluja yritysten kanssa, tuoda esille taiteilijoita ja taideteoksia, lisätä suoria apurahoja ja joustavasti kehittää uusia.

www.ainohalonen.fi

www.facebook.com/aino.halonen

Reija Isosuo, Kokoomus, Hämeenlinna

Olen 57-vuotias syntyperäinen hämeenlinnalainen. Olen tehnyt teatteria tässä kaupungissa yli 30 vuotta. Rakastan teatteria! Olen Hämeenlinnan Teatterin tuottaja ja vastaan teatterin markkinoinnista ja viestinnästä. Olen onnekas, sillä olen saanut ohjata lukuisia näytelmiä, pääasiassa lastenteatteria, joka on se rakkain laji.

Sanonta ”kulttuuri kuuluu kaikille” on niin totta. Tämä erikoinen poikkeusaika on tuonut jotain hyvääkin, sillä se on vahvistanut tietoisuuttani siitä, että teatteri tekee tärkeää ja mielekästä työtä, jolla on suuri merkitys kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin vetovoimalle.

Haluan vaikuttaa siihen, että Hämeenlinna on edelleen vahva kulttuurikaupunki.

https://www.facebook.com/reija.isosuo 

Maija Karhunen, Vasemmistoliitto, Helsinki

Olen tanssija ja esiintyjä. Olen myös työskennellyt mm. taide- ja kulttuurialan yhdenvertaisuuskysymysten parissa vammaisten taiteilijoiden näkökulmasta.

Vaaliteemojani:
Ei talouskuripolitiikalle Helsingissä. Kaupunkilaisille elintärkeistä palveluista ei pidä karsia.
Pysyviä panostuksia taiteilija-apurahoihin ja taideavustuksiin, lisää taiteen julkisia hankintoja ja työsuhteita taiteilijoille. Taideharrastus saavutettavaksi jokaiselle lapselle.
Panostuksia Helsingin kaupungin työntekijöiden asemaan ja työhyvinvointiin. Ei enempää palveluntuotannon yksityistämistä tai yhtiöittämistä.
Kunnianhimoista ihmisoikeuksien edistämistä esimerkiksi transsukupuolisten ja vammaisten kaupunkilaisten kohdalla.

https://www.facebook.com/MaijaKarhunenVasHelsinki
Instagram: @maija.karhunen

Leena Kilpeläinen, Vihreät (sit.), Kirkkonummi

Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sekä luonnonsuojelu. Tärkeimpinä pidän tasa-arvon saavuttamista miesten ja naisten välillä (myös palkkauksessa), kaikkien lasten oikeutta turvalliseen lapsuuteen, vanhusten oikeutta ihmisarvoiseen elämään viimeisinä elinvuosinaan, seksuaalivähemmistöjen ja eri sukupuolisien oikeuksien turvaamista, sekä mielenterveyspotilaiden asianmukaisen hoidon järjestämistä.

Kirkkonummella, kaikkine luontokohteineen, on mielestäni kaikki edellytykset nousta edelläkävijäksi luonnon monimuotoisuuden elvyttämisessä ja säilyttämisessä. Jokainen kuntalainen voi myös omalta osaltaan olla mukaan tässä työssä.

Anna Koskela, Vasemmistoliitto, Helsinki

Olen yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut tanssitaiteilija. Erityisesti minua liikuttavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset kuten oikeus asuntoon, oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja erityisesti pandemia-aikana korostunut työelämän eriarvoisuus.

Kuntien päätöksenteossa osaamisalani on kulttuuripolitiikka jonka merkityksen voidaan ennakoida korostuvan SOTE-uudistuksen toteutuessa ja muuttaessa kunnan tehtäviä. Kulttuuripolitiikkaan liittyvät vahvasti myös kohtuuhintainen asuminen, toimivat terveyspalvelut, kasvatus ja koulutus. Eikä vähiten siksi, että tekijäkentästä suuri osa on pienituloisia. Arki tehdään kunnissa.

Hannele Krohn, Vasemmistoliitto, Espoo

Olen entinen kunnan kulttuurityöntekijä, nyt eläkkeellä. Taustani takia tunnen kunnan kulttuurisektorin laajasti, olenhan toiminut teatteri-ilmaisun opettajana, tapahtumien tuottajana ja hallinnossa.

Ehdokkaaksi ryhdyin kauhistuneena rasismin noususta. Taide ja kulttuuri voisivat olla vahvasti mukana kulttuurien välisessä vuoropuhelussa ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Taidelaitokset tuovat vetovoimaa kunnalle ja ovat työllistäjiä. Kunnan avustuksissa tulisi paikata veikkausvarojen supistumista.

Lasten ja nuorten taideopetusta pitää järjestää lähialueella ja ilman suuria osallistumismaksua. Taiteen perusopetus jättää kalleutensa takia suurimman osana ikäluokasta ulkopuolelle.

 

Inka Loppi, SDP, Akaa

Olen Akaan kaupunginhallituksen jäsen ja varavaltuutettu. Kuluneella vaalikaudella olen toiminut mm. kaupunginhallituksen edustajana sivistyslautakunnassa ja kouluverkkotyöryhmän pj:na. Olen myös ammattiliittoni Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton hallituksen jäsen.

Minulle tärkeintä kuntapolitiikassa on se, että pidämme huolta kaikista akaalaisista. Taloudesta on pidettävä hyvää huolta, mutta nyt on myös aika panostaa ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluihin tarvitaan myös lisää resursseja. Näillä toimialoilla saadaan kunnan kokonaisbudjettiin nähden pienillä rahallisilla panostuksilla tuotettua kuntalaisille paljon hyvää ja lisäarvoa tuo hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

https://www.akaandemarit.fi/inka-loppi/
https://www.facebook.com/inkaloppi

Juuso-Matias Maijanen, Vasemmistoliitto, Turku

Olen vapaan kentän freelancer, koulutukseltani fyysinen näyttelijä ja opettaja. Tiedän lisäksi paljon läheisyyden ja väkivallan esittämisestä. Olen toiminut kuusivuotisen ammattilaiselämäni aikan monissa yhteisöissä, rooleissa ja työmarkkina-asemissa.

Teen paljon töitä muiden työn mahdollistamiseksi. Rakastan erityisesti rakenteita, jotka ottavat huomioon ihmiset itsensä ja pyrkivät heidän parhaaseensa. Haluaisin luoda lisää sellaisia rakenteita myös kotikaupunkiini Turkuun, ja varmistaa että kaupungin ihmisiä koskevassa päätöksenteossa kuultaisiin myös heidän äänensä.

Voit tukea työtäni kertomalla minulle oman arjen huomioistasi, lahjoittamalla kampanjaani varten tai jakamalla tietoa kanssani sosiaalisessa mediassa. Jos asut Turussa, voit myös äänestää minua!

https://linktr.ee/jmmaijanen

Alli Mattila, Vasemmistoliitto, Outokumpu

Olen 29-vuotias opiskelija ja tanssija Outokummusta. Olen ehdolla kuntavaaleissa Outokummun Vasemmiston joukoissa, sillä haluan osallistua kotikuntaani koskevaan päätöksentekoon ja rakentaa Outokummusta entistäkin paremman paikan asua ja elää.

Minulle on tärkeää, että kuntapolitiikkaa tehdään sydämellä, vastuullisesti ja tulevaisuuteen suunnaten. Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja ympäristöystävällisyys ohjaavat valintojani elämässä ja päätöksenteossa.

Opiskelen tällä hetkellä kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. Kuntavaaleissa minulle tärkeitä keskustelunaiheita ovat ympäristökysymykset, nuorten tilanne sekä kulttuuripolitiikka.

www.allimattila.fi

 

Ville Mustonen, Vihreät, Järvenpää

Haluan toimia kuntalaisten – varsinkin vähemmistöjen – äänitorvena ja kanssakulkijana sekä vaikuttaa etenkin luontoa ja ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi haluan antaa omaa asiantuntijuuttani ja omistautumishaluani teatterin ja taiteen sekä opetuksen ja kasvatuksen hyväksi.

Lapset, vähemmistöt ja luonto.

#Oikeudenmukaisuus. Minulla on suuri tarve toimia ihmisten äänitorvena, osallistaa yksilöitä ja ryhmiä taiteen keinoin, huolehtia ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta, sekä kasvattaa ja opettaa.

Kunnanvaravaltuutettu. Opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen. KEUDA:n yhtymävaltuuston jäsen.

Instagram: @villeseppoolavi
Twitter: @villeseppoolavi
https://www.facebook.com/varavaltuutettuvillemustonen

Katja Niemi, Vasemmistoliitto, Turku

Olen freelancer-käsikirjoittaja ja -ohjaaja sekä SET ry:n entinen puheenjohtaja (2015-2017) ja Temen varapuheenjohtaja (2017-2018). Tällä hetkellä työskentelen Suomen kulttuurirahaston vuosiapurahalla kirjoittaen pitkää fiktioelokuvaa.

Kokemusta minulla on politiikasta Helsingin kaupungin kulttuurijaoston varajäsenenä 2017-2019, jonka jälkeen muutin takaisin entiseen kotikaupunkiini Turkuun.

Haluan edustaa turkulaisia taiteilijoita ja työntekomahdollisuuksiamme Turussa. Tarvitsemme lisää tiloja ja niille pysyvyyttä – tätä varten Turun pitää luoda pitkäkestoinen kulttuuripoliittinen strategia, jonka ytimessä on taiteentekemisen edellytyksen turvaaminen taloudellisesti. Visioni on taiteellisesti elävä ja rikas kulttuurikaupunki, jossa taide tavoittaa jokaisen!

https://www.facebook.com/katjaniemi2021
https://www.linkedin.com/in/katjaniemifilmmaker/

Elina Salmi, Vasemmistoliitto, Kangasala

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), 32-vuotias taidealan ammattilainen ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija. Vaaliteemoina nostan esiin kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuden, oli kyse sitten lapsista, nuorista, mielenterveys- tai päihdekuntoutujista tai ikäihmisistä. Kulttuuri ja taide lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä ja ovat avainasemassa mielen hyvinvoinnin edistäjänä, yksinäisyyden ehkäisijänä ja osallisuuden vahvistajana.

Kunnan monipuolinen kulttuuritoiminta lisää myös kunnan vetovoimaisuutta ja kulttuuri tuo työtä ja tuloja kuntaan esimerkiksi tapahtumien, harrastustoiminnan, matkailun, opetuksen, hyvinvointipalvelujen ja yritystoiminnan myötä.

https://elinasalmi.fi/ 

Anu Suoranta, Vasemmistoliitto, Helsinki

Olen valtiotieteiden tohtori, pätkätyöelämän asiantuntija, työssä Temessä. Olen varavaltuutettu ja HKL:n johtokunnan vpj. Osaan kuljettaa kuntapolitiikassa asioita – kaduilla ja kabineteissa.

Edistän ilmastokestävyyttä ja tasa-arvoa. Ydintäni ovat kaupungin työntekijöiden kunnon työehdot ml. kulttuurialan työn järjestäminen palkkatyönä. Lyhytkin keikka on maksettava palkkana sivukuluineen.

Kehitän viihtyisää kaupunkia. Olen KinoKivinokka elokuvatapahtuman perustajana nähnyt miten kaupunkiaktivismilla voi säilyttää kaikille avoimen keitaan. Vehreitä keitaita helsinkiläiset tarvitsevat myös kotikulmilleen. Helsinki tarvitsee lisää kohtuuhintaisia kaikenkokoisia koteja ja uusia vesireittejä.

http://www.anusuoranta.fi/ 
https://www.facebook.com/SuorantaAnu  
https://twitter.com/anusuora 
https://www.instagram.com/anu_suoranta/ 
https://www.linkedin.com/in/anusuoranta  

Reijo Tapani Tuononen, Vasemmistoliitto,  Kontiolahti

Haluan toimia niin, että peruskoululaiset pääsevät nauttimaan kulttuuripalveluista vähintään kerran lukuvuoden aikana. Palvelut voidaan mahdollistaa kunnan ja toimijoiden yhteistyössä järjestämillä kuljetuksilla. Kulttuurin järjestäminen koululaisille vähentää omalla panoksellaan syrjäytymisen riskiä.

Vanhusten kotiasumiseen tulee panostaa nykyistä vahvemmin. Korona-aika on osoittanut kotipalvelujen puutteet ja kehittämisen tarpeet. Kunnan sosiaalitoimen pitää osallistua yhteistyössä kauppiaiden ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa iäkkäiden tai liikuntarajoitteisten päivittäistavaratoimituksiin kotiin, niin että asiakas on osa sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

https://www.facebook.com/reijo.tuononen.79

 

Marika Väisänen, Vasemmistoliitto, Helsinki

Olen tasa-arvon, oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja työelämän puolestapuhuja. Teen töitä asiantuntijana Temessä. Entisenä kulttuurialan ammattilaisena tiedän mitä on toimia freelancerina. Helsinki voi omalta osaltaan vaikuttaa kulttuurialan ammattilaisten työhön, esimerkiksi tarjoamalla edullisia työskentelytiloja sekä tuottamalla kulttuuria myös itse eikä pelkästään ostopalveluna. Näin ammattilaiset saavat asianmukaisen palkan työstään ja pääsevät sosiaaliturvan piiriin.

Haluan edistää kohtuuhintaista asumista ja ekologisesti kestävää kaupunkia, jossa jokaisen kodin läheltä löytyy riittävästi palveluja kuten päiväkoti, kirjasto, ruokakauppa ja lähiluontoa.

http://marikavaisanen.fi/
https://www.facebook.com/vaisanenmarika
https://www.instagram.com/marikajvaisanen/

Henri Välikangas, Vihreät (sit.), Pori

Olen 28-vuotias näyttelijä (FIA), tuottaja ja muusikko Porista. Kuntapolitiikassa peräänkuulutan kulttuurin tärkeyttä osana kuntalaisten monipuolista ja elinvoimaista arkea sivistävine ja hyvinvointia lisäävine vaikutuksineen.

Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä kuntalaisten aito osallistaminen päätöksenteossa toteuttavat demokratiaa parhaiten. Lisäksi kestävän kehityksen periaatteet tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. (Kuva Milla Grönman)

www.henrivalikangas.fi

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..