Kuva Oleg Laptev, Unsplash

Ohjeistus Temen jäsenille yliopistojen lakosta 7.3.2018

Ohjeistus Temen jäsenille yliopistojen lakosta 7.3.2018

Hyvät temeläiset,

työehtosopimusta neuvottelevat työntekijäjärjestöt JHL, JUKO ja Pardia ovat aloittaneet painostustoimenpiteet yliopistojen työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Työtaistelurajauksen mukaan työtaisteluun 7.3.2018 osallistuvat kaikki yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat JHL:n, JUKOn ja Pardian jäsenet, joita ei ole rajattu lakon ulkopuolelle.

Teme ei ole osapuolena työehtosopimuksessa, jota painostustoimenpiteet koskevat. Teme ei ole antanut työriitojen sovittelusta annetussa laissa (420/1962) säädettyä työtaisteluvaroitusta. Näin ollen Temen jäsenet eivät toistaiseksi ole osallisia työtaistelutoimenpiteeseen. Temen jäsenet jatkavat työtään normaalisti lakon ajan.

Vaikka Teme ei ole osallinen työtaisteluun, voi sillä olla vaikusta yliopistoissa työskenteleviin jäseniimme. Mahdollinen vaikutus tarkoittaa tilannetta, jossa työnantaja tarjoaa tehtäväksi lakonalaista työtä, tarjoaa ylityötä tai muuttaa työvuoroluetteloa.

Lakon ulkopuolella olevat työntekijät pidättäytyvät omissa tavanomaisissa tehtävissään. He eivät ole velvollisia tekemään lakonalaista työtä.

Ylityöstä tulee aina sopia työntekijän kanssa erikseen. Työnantaja ei voi yksipuoleisesti määrätä työntekijää ylityöhön, eikä tarjotusta ylityöstä kieltäytyminen saa johtaa työntekijän kannalta negatiivisiin seuraamuksiin – myöskään työtaistelutilanteessa.

Työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Työntekijän ei tarvitse sopia työvuoroluettelon muutoksista lakon vuoksi. On tapauskohtaista, mikä voidaan katsoa sellaiseksi painavaksi syyksi, joka oikeuttaa työnantajan yksipuoleisesti muuttamaan työvuoroluetteloa. Mikäli työnantaja määrää muutoksista työvuoroluetteloon, tulee työntekijän noudattaa muutoksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää aiheesta, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai Temeen.

Tiina Kinnunen

lakimies

Teme

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..