Photo by Arnaud Mesureur on Unsplash

Työhyvinvointi ja lepoajat

Erilaisia työaikamalleja on lukuisia eri työehtosopimuksissa ja työaikalaissa, on jaksotyötä ja vuorotyötä. Tarkista asia.

Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa työajasta, se on työaikalain mukaan 8 tuntia/päivä ja 40 tuntia/viikko.

Lepoajat

Lepoajan tulisi olla 11 tuntia vuorokaudessa ja tämän lisäksi viikkolevon tulisi olla vähintään 35 tuntia.

Laissa ei ole määritelty maksimityöpäivän pituutta, mutta nämä lepoajat ovat työsuojelupiirin viranomaisten vahvistamat ja ne pätevät myös luovilla aloilla ja taiteellisessa työssä.

Laki rajoittaa ylitöiden määrää

Työaikalain mukainen ylitöiden enimmäismäärä on 138 tuntia neljän kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa. Enempää ylitöitä ei saa kertyä.

Ylitöistä pitää aina maksaa lain mukaiset ylityökorvaukset. Jos ylityöt sovitaan pidettäväksi vapaina, lasketaan korotukset samoilla prosenteilla.

Vuorokautinen ylityö

Kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka (puolitoistakertainen tuntipalkka tai puolitoistakertainen vapaa) sekä seuraavilta tunneilta 100%:lla korotettu palkka (tuplapalkka tai tuplatunnit vapaina).

Viikottainen ylityö

Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu palkka (tai tunnit). Jos esim. on tehty jo Ma-Pe 40-tuntinen työviikko ja lauantaina mennään töihin 6. päivänä, La-tunnit ovat puolitoistakertaisia eli +50%. Näin ollen 8 tunnin päivästä saa 12 tuntia vapaana tai 12 tunnin palkan.

Pyhäpäiviltä maksetaan lain mukaan aina tuplapalkka.

Oikeus lomaan

Lain mukaan työntekijälle kertyy yleisimmin palkallista vuosilomaa 2 tai 2,5 arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta. Jos lomaa ei työsuhteen aikana ehdi pitää, loma korvataan rahana.

Lyhyissä, määräaikeisissa työsuhteissa ei vuosilomaa yleensä ehdi pitää, joten työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Lain mukaan se on vähintään 9 %. Työehtosopimuksissa on monia eri prosenttilukuja: teatteritaiteilijoilla 12,5% ja elokuva-alalla 13,5%.

Pidä huoli, että saat joko palkallisen vuosiloman tai lomakorvauksen. Molempia et saa.

Lomaraha on eri asia kuin em. lomakorvaus. Lomarahasta määrätään vain työehtosopimuksessa. Laki ei sitä tunne.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoitus on parantaa työntekijän jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016. Vuorotteluvapaalle voi nyt päästä 20 vuoden työhistorialla ja enimmäiskesto on 180 päivää.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan. Se on yleensä 70% siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisi työttömäksi jäädessään. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.

TE-palvelut ohjeistaa vuorotteluvapaasta

Kela ohjeistaa vuorottelukorvauksesta

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..