Kuva: Ferdinand Stöhr, Unsplash

Muutoksia työsopimuslain osa-aikatyön ehtoihin

Työsopimuslakiin on tullut osa-aikatyötä koskevia muutoksia, jotka ovat voimassa 1.6.2018 alkaen.  Muutos kohdistuu osa-aikatyötä tekeviin riippumatta siitä, onko heidän työsopimuksensa toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Lakimuutoksessa osa-aikatyöstä käytetään nimitystä vaihteleva työaika. Vaihtelevasta työajasta voidaan sopia esimerkiksi nollatunti-, ekstra- ja keikkasopimuksilla.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa osa-aikaista työtä tekevien asemaa työelämässä, esimerkiksi varmistamalla heille oikeus sairausajan palkkaan.

Mitä vaihteleva työaika tarkoittaa?

Vaihtelevaa työajalla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksella sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä.

Vaihteleva työaika tarkoittaa esimerkiksi nollatuntisopimusta (eli 0-40 h/vko). Työaika voi olla myös esimerkiksi 10-20 h/vko.

Vaihteleva työaika voi tarkoittaa myös työaikajärjestelyä, jossa työtekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa.

Tämä tarkoittaa niin sanottuja extraajasopimuksia sekä keikkasopimuksia, joissa työtä tehdään työsuhteessa.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa työnantajalla on velvollisuus tarjota sopimuksessa sovittu vähimmäismäärä työtä. Työnantaja saa tarjota vähimmäismäärää enemmän työtä, mutta velvollisuutta tähän ei ole. Työntekijä puolestaan on sitoutunut tekemään työtä työsopimuksella sovitun enimmäistuntimäärän.

Muutoksen myötä vaihtelevan työajan, eli esimerkiksi nollatuntisopimuksien, käyttämisen tulee perustua työnantajan tosiasialliseen työvoiman tarpeeseen. Työnantaja ei saa sopia työaikaa pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Tosiasiallinen työvoiman tarve voidaan selvittää jälkikäteen.

Mihin muutos vaikuttaa?

-Työntekijän oikeuteen saada sairausajan palkka.
-Työntekijän lisätyösuostumuksen antamiseen.
-Työvuoroluettelon laatimiseen.
-Työntekijän oikeuteen saada irtisanomisajan palkka.
-Työntekijän oikeuteen irtisanoutua työttömyysturvaa menettämättä tilanteessa, jossa työtä ei tosiasiallisesti ole ollut tarjolla.

Osa-aikatyötä koskevien kysymysten ja ongelmien kohdalla ota tarvittaessa yhteys omaan luottamusmieheesi tai Temeen.

Lisätietoja: Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi 188/2018.

Tiina Kinnunen

Kirjoittaja on Temen lakimies.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..