Siirry sisältöön
Tikkaat nousevat kohti rikkoutunutta pykälämerkkiä

Irtisanomisajat tulevat työehtosopimuksista ja laista

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteet ovat joko työntekijän henkilöön liittyviä tai taloudellisia ja tuotannollisia perusteita. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen hänen on kuultava työntekijää asiassa. Yleensä edellytetään myös varoitusta ennen irtisanomista. Työntekijä voi irtisanoutua ilman syytä, mutta irtisanomisaikaa tulee noudattaa.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä, mutta myös määräaikaisen työsopimuksen osalta on mahdollista sopia irtisanomisajoista. Määräaikaista työsopimusta koskevat samat irtisanomisperusteet

Irtisanomisajoista sovitaan työehtosopimuksissa. Laissa on säädetty työnantajan yleiset irtisanomisajat:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;
  • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;
  • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;
  • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Lähtökohtaisesti työehtosopimus tai laki määrää irtisanomisajan. Temen sopimusalojen irtisanomisaikoja koskevat määräykset löytyvät seuraavasti: Teatterialan työehtosopimus 92§, Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus 4§ ja Tanssinopettajien työehtosopimus 29§.

Vaikka irtisanomisajat ovat lain mukaan sopimuksenvaraisia, useimpien työehtosopimusten irtisanomisaikoja koskevat määräykset ovat pakottavia. Tämän vuoksi irtisanomisajoista ei yleensä käytännössä ole mahdollista sopia toisin työnantajan ja työntekijän kesken. Jos työnantaja on sidottu työehtosopimukseen, työsopimusosapuolet eivät voi sopia lyhyemmistä irtisanomisajoista, kuin mitä työehtosopimuksessa on määrätty.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..