Työ- ja lepoajat, vuorotteluvapaa ja työhyvinvointi

tiistai, 01 maaliskuu 2016 11:26

Erilaisia työaikamalleja on lukuisia eri työehtosopimuksissa ja työaikalaissa (on jaksotyötä ja vuorotyötä).

Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa työajasta, se on 8 tuntia/päivä ja 40 tuntia/viikko.

Lepoajat

Lepoajan tulee olla vuorokaudessa 11 tuntia ja tämän lisäksi viikkolevon tulee olla vähintään 35 tuntia.

Laissa ei ole määritelty maksimityöpäivän pituutta, mutta nämä lepoajat ovat työsuojelupiirin viranomaisten vahvistamat - ja ne pätevät myös taiteellisessa työssä.

Laki rajoittaa ylitöiden määrää

Lain mukainen ylitöiden enimmäismäärä on 138 tuntia neljän kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa.

Enempää ylitöitä ei pidä kertyä. Ne sovitaan joko vapaina pidettäviksi tai rahana korvattaviksi.

Muista, että ylitöistä pitää aina maksaa lain mukaiset ylityökorvaukset. Jos ylityöt sovitaan pidettäväksi vapaina, lasketaan korotukset samoilla prosenteilla.

Vuorokautinen ylityö. Kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka (puolitoistakertainen tuntipalkka tai puolitoistakertainen vapaa) sekä seuraavilta tunneilta 100%:lla korotettu palkka (tuplapalkka tai tuplatunnit vapaina).

Viikottainen ylityö. Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu palkka (tai tunnit). Jos esim. on tehty jo Ma-Pe 40-tuntinen työviikko ja lauantaina mennään töihin 6. päivänä, La-tunnit ovat puolitoistakertaisia eli +50%. Näin ollen 8 tunnin päivästä saa 12 tuntia vapaana tai 12 tunnin palkan.

Pyhäpäiviltä maksetaan lain mukaan aina tuplapalkka.

Oikeus lomaan

Lain mukaan työntekijälle kertyy yleisimmin palkallista vuosilomaa 2 tai 2,5 arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta. Jos lomaa ei työsuhteen aikana ehdi pitää, loma korvataan rahana.

Lyhyissä, määräaikeisissa työsuhteissa ei vuosilomaa yleensä ehdi pitää, joten työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Lain mukaan se on vähintään 9 %. Työehtosopimuksissa on monia eri prosenttilukuja: teatteritaiteilijoilla 12,5% ja elokuva-alalla 13,5%.

Pidä huoli, että saat joko palkallisen vuosiloman tai lomakorvauksen. Molempia et saa.

Lomaraha on eri asia kuin em. lomakorvaus. Lomarahasta määrätään vain työehtosopimuksessa. Laki ei sitä tunne.

Vuorotteluvapaa 2016

Vuorotteluvapaan tarkoitus on parantaa työntekijän jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016:

Vuorotteluvapaalle voi nyt päästä 20 vuoden työhistorialla.

Vuorotteluvapaan enimmäiskesto on 180 päivää.

Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan. Se on yleensä 70% siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisi työttömäksi jäädessään.

Lakimuutokset eivät koske niitä, jotka ovat sopineet vuorotteluvapaasta vuoden 2015 puolella.

Vuorottelusopimus TEM:n sivuilta...

Opas vuorotteluvapaasta...

Lisätietoa

Työturvallisuuskeskuksesta...

Työterveyslaitokselta... 

Ja tietenkin omasta ammattiliitosta... 

Venytätkö selkänahkasi?

Koetko työsi mielekkääksi? Pysähdy ja vastaa rehellisesti:

1. Pystykö myöntämään, että et ehdi, osaa tai hallitse kaikkia työasioita?

2. Saatko työstäsi tyydytystä?

3. Onko sinulla kokonainen elämä? Jaksatko tehdä muutakin kuin työtä?

4. Tunnistatko omat rajasi?

5. Hyväksytkö työvireesi aaltoilun?

Yksikin kielteinen vastaus kertoo alttiudestasi venyttää selkänahkaasi, sanotaan Työterveyslaitoksen julkaisussa Voiman lähteet.