Resumé

torstai, 22 joulukuu 2016 11:26

Fackförbundet för Teater och Media Finland, Teme, är en kulturorganisation som samtidigt bevakar sina medlemmars intressen.

Teme är en sammanslutning som består av 7 fackförbund:

  • Finlands Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund
  • Film- och Mediearbetarnas Förbund Finland
  • Finlands dans- och cirkuskonstnärer ry
  • Finlands Scenografförbund
  • Finlands Ljus- och Ljuddesigners Förbund
  • Teaterbranchens Yrkesfolk TYF
  • TV-produktionsarbetarförbund

 

Medlemmarna i förbunden är yrkesfolk, studenter, frilansar och egna företagare inom teater, dans, film och TV-produktion. Förbunden har totalt ca 4650 medlemmar som består av konstnärlig, teknisk och administrativ personal samt lärare.

Fackorganisationen är ett socialt skyddsnät för dig. Den skapar gemensamma spelregler i branschen. Det lönar sig att vara medlem.

Din grundtrygghet som medlem består av:

Du kan få hjälp och information i alla frågor och problem som gäller anställningsförhållanden. Du kan också få ditt arbetsavtal granskat av förbundet.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal bestämmer de gemensamma spelreglerna i branschen som arbetsgivaren och de anställda skall iaktta. Fackorganisationen förhandlar fram avtalet och övervakar att avtalsbestämmelserna följs.

Juridiska tjänster

Förbundet har en egen jurist som ger dig råd när du stöter på problem med ditt anställningsförhållande. Förbundet kan vid behov föra din talan vid en domstol utan att debitera dig för det.

Utkomstskydd för arbetslösa

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan och få ersättning om du saknar jobb. Du får inkomstrelaterad dagpenning när du varit medlem och anställd hos någon under totalt tio månaders tid. Den inkomstrelaterade dagpenningen är större än FPA:s dagpenning. Du kan söka medlemskap i arbetslöshetskassan på samma formulär som du ansöker om medlemskap i förbundet. A-kassa...

Hjälp med att söka jobb

Rekryteringssajten Work for all på webben betjänar alla medlemmar och arbetsgivare i branschen kostnadsfritt. Adressen är workforall.fi...

Frågor om upphovsrätt

När du är upphovsman kan du bli medlem i Kopiosto, och på basis av upphovsrätten kan du få upphovsrättsersättningar. Ett skriftligt arbetsavtal om upphovsrätten skall alltid ingås. Du kan få närmare information och råd hos förbundet.

Försäkringsskydd

Om du är ordinarie medlem får du kostnadsfritt en olycksfallsförsäkring under fritiden och en reseförsäkring hos If Skadeförsäkringsbolag Ab. Genom fackorganisationens avtal med If kan alla medlemmar få rabatt på bil-, hem-, resegods- och livförsäkringar.

Förtroendemän

Det finns ett heltäckande nätverk av förtroendemän i de finländska teatrarna. Förtroendemannen är bekant med med rutinerna på arbetsplatsen och kan ge dig hjälp och vägledning. Danskonstnärerna har regionala förtroendemän.

Fördelar som följer av medlemskortet

Med medlemskortet får du rabatt på olika produkter och tjänster, t.ex. hos biluthyrningsfirman Autovuokraamo Transvell Oy, advokatbyrån Perttu Turku, Instrumentarium och på flyg- och båtresor i Europa hos Superfast. Du kan också ansöka om semester- och renoveringsbidrag och hyra en lägenhet i Berlin. De som jobbar i teaterbranschen får rabatt på teaterbiljetter.

Internationella kontakter

Du kan komma i kontakt med fackorganisationer i hela världen via centralorganisationen Union Network International (UNI). Förbundet samarbetar aktivt med systerorganisationerna i de nordiska länderna och Europa.

Aktuell information

Du kan hålla dig à jour och få den färskaste informationen om aktuella frågor och t.ex. lagändringar i din egen bransch. De viktigaste informationskanalerna hos Teme är tidskriften Meteli som ges ut fyra gånger per år.

Grundtrygghet

De nämnda medlemsförmånerna och tjänsterna hör till alla medlemmar i de åtta medlemsförbunden i Teme. Medlemsförbunden samarbetar aktivt med Teme och inbördes när det gäller bl.a. teater-, dans- och filmpolitiska frågor och när man ger utlåtanden om bl.a. lagreformer.

Finlands Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund

Förbindet bevakar intressena för över 300 medlemmar som jobbar som regissörer och dramaturger. Förbundet har också som syfte att utveckla teaterkonsten och kulturpolitiken i landet. Omkring tio procent av medlemmarna jobbar som regissörer och dramaturger med engagemang vid teatrarna. Den viktigaste uppgiften för förbundet är att genom diskussioner och initiativ främja teaterkonstens anseende och betydelse i Finland. Ett orienteringsår för unga regissörer och dramaturger är ett projekt som förbundet startat. Med projektet går man in för att föra samman det etablerade teaterfältet och den yngre generationen. På det internationella planet är förbundet medlem i Nordiska Sceninstruktörrådet (NSIR) och har ingått avtal om kulturutbyte med Asociacion de Directores de Escena i Spanien och Eesti Lavastajate Liit i Estland.

Mera information från Sekreterare Sami Hiltunen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.